26.03.2018 - 27.03.2018

Warszawa

1596 zł netto/os.

Professional Scrum Master

Wśród nowych, zwinnych metod zarządzania projektami szczególną popularność zdobył Scrum – iteracyjne i przyrostowe ramy postępowania (ang. framework), w ramach których możemy wytwarzać wartościowe produkty poprzez zarządzanie procesami. Dzięki jasno określonym zasadom, dobrze dobranym rolom w zespole oraz przemyślanym, opartym na doświadczeniu sposobie prowadzenia projektu, możliwe jest wytwarzanie projektów o możliwie największej wartości. Jeżeli chcesz w swoim projekcie wprowadzić ten sposób zarządzania, trafiłeś na właściwe szkolenie!

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

26.03.2018 - 28.03.2018

Warszawa

2379 zł netto/os.

Sparx Enterprise Architect – szybki start

Enterprise Architect Quick Start – szkolenie zapewniające szybkie i efektywne zaznajomienie się z platformą modelowania wizualnego Sparx Enterprise Architect. Kurs dostarczając wiedzy o kluczowych funkcjach narzędzia ułatwiających komputerowe wspomaganie produkcji oprogramowania, umożliwia relatywnie szybkie wdrożenie platformy EA w celu znacznego zwiększenia efektywności procesu wytwórczego.

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

26.03.2018 - 27.03.2018

Warszawa

1599 zł netto/os.

Sparx Enterprise Architect dla Kierowników Projektów

Sparx Enterprise Architect for Project Managers – ten kurs przeznaczony jest dla kierowników projektu oraz innych osób zaangażowanych w zarządzanie projektami z wykorzystaniem platformy Sparx Enterprise Architect (EA). Dostarcza on wiedzy z zakresu możliwości wspomaganie produkcji oprogramowania w pełnym cyklu życia oprogramowania: od modelowania (od analizy biznesowej, zbierania i zarządzania wymaganiami, analizy i projektowania, aż po testowanie oprogramowania).

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

09.04.2018 - 11.04.2018

Warszawa

2379 zł netto/os.

Agile Project Management

Szkolenie Agile Project Management dostarcza uczestnikom wiedzy i podstawowych umiejętności dotyczących zwinnego (agile) zarządzania projektami. Szkolenie bazuje na iteracyjno-przyrostowo-adaptacyjnym frameworku „AgilePF – Agile Project Framework”, będącym szóstą wersją metodyki zgodnej z manifestem Agile, opracowaną przez brytyjskie konsorcjum DSDM.

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

16.04.2018 - 17.04.2018

Warszawa

1596 zł netto/os.

Projektowanie przypadków użycia za pomocą wzorców

Przypadki użycia, wzorce – te pojęcia zrobiły wielką karierę w inżynierii oprogramowania. Przypadki użycia są doskonałym narzędziem do zapisu wymagań, zaś wzorce stanowią rozwiązania problemów w określonych kontekstach. Ponieważ pisanie efektywnych przypadków wcale nie jest łatwe, pomóżmy sobie korzystając z dobrych, sprawdzonych rozwiązań zapisanych językiem wzorców!

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

17.04.2018 - 18.04.2018

Warszawa

1596 zł netto/os.

Efektywne wdrażanie praktyk zwinnych

Produkcja oprogramowania wymaga nie tylko doskonałych kwalifikacji technicznych, ale też umiejętności sprawnego zarządzania projektem. Tempo zmian współczesnego świata wymusza ciągłe skracanie cyklu wytwórczego i obniżanie kosztów produkcji aplikacji. Dlatego też kluczową sprawą staje się opanowanie sztuki błyskawicznego reagowania na zmiany i sytuacje kryzysowe.

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

19.04.2018 - 20.04.2018

Warszawa

1596 zł netto/os.

Wytwarzanie oprogramowania w oparciu o framework SCRUM

SCRUM to ramy postępowania (ang. framework), dzięki którym możliwe jest wytwarzanie i utrzymanie złożonych produktów. Ogromny sukces tego podejścia do wytwarzania oprogramowania związany jest z jego prostotą, jasnością zasad, właściwym doborem ról zespołowych i przemyślanym, skutecznym sposobem zarządzania projektem. To szkolenie bazuje na najnowszej wersji oficjalnego podręcznika Scrum Guide wprowadzonego w lipcu 2016 roku i dedykowane jest dla osób, które pracują lub będą pracować w zespołach scrumowych.

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

23.04.2018 - 25.04.2018

Warszawa

1596 zł netto/os.

Facylitacja i efektywna komunikacja dla Analityków Biznesowych

Efektywna komunikacja w organizacji to jeden z podstawowych czynników wpływających na jej działanie. Jednym z najważniejszych zadań Analityka Biznesowego jest pełnienie funkcji katalizatora komunikacji wewnętrznej i grupowej. Celem szkolenie jest wyposażenie osób pełniących rolę Analityka Biznesowego w skuteczne techniki i strategie zapewniające efektywne porozumiewanie się w zespole.

 

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

26.04.2018 - 27.04.2018

Warszawa

1596 zł netto/os.

Inżynieria wymagań dla Analityków Biznesowych

Jednym z głównych zadań Analityka Biznesowego jest pozyskiwanie, dokumentacji i zarządzania wymaganiami. Tymi właśnie zagadnieniami zajmuje się Inżynieria Wymagań. To szkolenie dostarcza nie tylko praktycznej wiedzy, ale także przygotowuje do zdania egzaminu REQB® Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Wymagań (ang. Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE)).

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie