28.09.2020 - 30.09.2020

Szkolenie on-line

2500 zł netto/os.

Zarządzanie wymaganiami przy pomocy przypadków użycia

Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne aspekty zagadnienia i uczy jak efektywnie stosować technikę modelowania przypadków użycia do definiowania i dokumentowania wymagań spełniających potrzeby użytkownika. Wiedza metodyczna jest uzupełniana poprzez praktyczne ćwiczenia stosujące techniki poznawane w trakcie szkolenia.

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

01.10.2020 - 05.10.2020

Szkolenie on-line

2500 zł netto/os.

Zarządzanie wymaganiami przy pomocy przypadków użycia (II termin)

Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne aspekty zagadnienia i uczy jak efektywnie stosować technikę modelowania przypadków użycia do definiowania i dokumentowania wymagań spełniających potrzeby użytkownika. Wiedza metodyczna jest uzupełniana poprzez praktyczne ćwiczenia stosujące techniki poznawane w trakcie szkolenia.

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

06.10.2020 - 07.10.2020

Szkolenie on-line

1700 zł netto/os.

Sparx Enterprise Architect – modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem notacji BPMN

Business Process Modelling using BPMN & Sparx Systems Enterprise Architect – szkolenie na którym zapoznasz się ze zdobywającą coraz większą popularność notacją graficzną stworzoną do modelowania procesów biznesowych i nauczysz się, jak korzystając z narzędzia Enterprise Architect odwzorowywać na diagramach zidentyfikowane procesy biznesowe.

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

15.10.2020 - 16.10.2020

Szkolenie on-line

1700 zł netto/os.

Inżynieria wymagań dla Analityków Biznesowych

Jednym z głównych zadań Analityka Biznesowego jest pozyskiwanie, dokumentacji i zarządzania wymaganiami. Tymi właśnie zagadnieniami zajmuje się Inżynieria Wymagań. To szkolenie dostarcza nie tylko praktycznej wiedzy, ale także przygotowuje do zdania egzaminu REQB® Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Wymagań (ang. Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE)).

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

28.10.2020 - 30.10.2020

Szkolenie on-line

2500 zł netto/os.

Sparx Enterprise Architect – szybki start

Enterprise Architect Quick Start – szkolenie zapewniające szybkie i efektywne zaznajomienie się z platformą modelowania wizualnego Sparx Enterprise Architect. Kurs dostarczając wiedzy o kluczowych funkcjach narzędzia ułatwiających komputerowe wspomaganie produkcji oprogramowania, umożliwia relatywnie szybkie wdrożenie platformy EA w celu znacznego zwiększenia efektywności procesu wytwórczego.

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

12.11.2020 - 13.11.2020

Szkolenie on-line

1600 zł netto/os.

Wytwarzanie oprogramowania w oparciu o framework SCRUM

SCRUM to ramy postępowania (ang. framework), dzięki którym możliwe jest wytwarzanie i utrzymanie złożonych produktów. Ogromny sukces tego podejścia do wytwarzania oprogramowania związany jest z jego prostotą, jasnością zasad, właściwym doborem ról zespołowych i przemyślanym, skutecznym sposobem zarządzania projektem. To szkolenie bazuje na najnowszej wersji oficjalnego podręcznika Scrum Guide wprowadzonego w lipcu 2016 roku i dedykowane jest dla osób, które pracują lub będą pracować w zespołach scrumowych.

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

18.11.2020 - 19.11.2020

Szkolenie on-line

1700 zł netto/os.

Modelowanie decyzji z wykorzystaniem notacji DMN 1.2

Specjaliści stosujący podejście do zarządzania oparte o BPM (Business Process Management – Zarządzanie procesami biznesowym) odkryli, że w niektórych branżach takich jak ubezpieczenia, bankowość, handel detaliczny, logistyka czy usługi medyczne prawie 50% nakładów pracy na modelowanie procesów biznesowych jest związane z aktywnością związaną z modelowaniem decyzji. Ułatwmy sobie pracę – stosujmy rozwijaną przez organizację Object Management Group (OMG) notację do modelowania decyzji o nazwie DMN!

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

01.12.2020 - 03.12.2020

Szkolenie on-line

2500 zł netto/os.

Modelowanie systemów w języku UML

Celem szkolenia jest przekazanie w skondensowanej formie wiedzy dotyczącej praktycznego stosowania języka UML w projektowaniu systemów informatycznych. Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe i zaawansowane zasady modelowania w języku UML, a liczne ćwiczenia utrwalają zdobywaną wiedzę.

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie