25.10.2021 - 27.10.2021

Szkolenie on-line

2500 zł netto/os.

Sparx Enterprise Architect – szybki start

Enterprise Architect Quick Start – szkolenie zapewniające szybkie i efektywne zaznajomienie się z platformą modelowania wizualnego Sparx Enterprise Architect. Kurs dostarczając wiedzy o kluczowych funkcjach narzędzia ułatwiających komputerowe wspomaganie produkcji oprogramowania, umożliwia relatywnie szybkie wdrożenie platformy EA w celu znacznego zwiększenia efektywności procesu wytwórczego.

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

28.10.2021 - 30.10.2021

Szkolenie on-line

1700 zł netto/os.

Wprowadzenie do architektury korporacyjnej

Architektura Korporacyjna jest pomostem pomiędzy zdefiniowanymi na poziomie strategicznym kierunkami rozwoju i celami biznesowymi przedsiębiorstwa a środkami IT oraz krokami ich osiągnięcia. Dobrze zaprojektowana Architektura Korporacyjna zapewnia pożądaną elastyczności procesów biznesowych oraz ich zgodność z wytyczoną strategią firmy. Niniejsze szkolenie jest wprowadzeniem do tematyki architektury korporacyjnej i ukazuje, jaką wartość dodaną może przynieść właściwe nią zarządzenie.

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

18.11.2021 - 19.11.2021

Szkolenie on-line

1700 zł netto/os.

Inżynieria wymagań dla Analityków Biznesowych

Jednym z głównych zadań Analityka Biznesowego jest pozyskiwanie, dokumentacji i zarządzania wymaganiami. Tymi właśnie zagadnieniami zajmuje się Inżynieria Wymagań. To szkolenie dostarcza nie tylko praktycznej wiedzy, ale także przygotowuje do zdania egzaminu REQB® Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Wymagań (ang. Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE)).

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

22.11.2021 - 24.11.2021

Szkolenie zdalne

1700 zł netto/os.

Facylitacja i efektywna komunikacja dla Analityków Biznesowych

Efektywna komunikacja w organizacji to jeden z podstawowych czynników wpływających na jej działanie. Jednym z najważniejszych zadań Analityka Biznesowego jest pełnienie funkcji katalizatora komunikacji wewnętrznej i grupowej. Celem szkolenie jest wyposażenie osób pełniących rolę Analityka Biznesowego w skuteczne techniki i strategie zapewniające efektywne porozumiewanie się w zespole.

 

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

01.12.2021 - 02.12.2021

Szkolenie on-line

1700 zł netto/os.

Zwinna Analiza Biznesowa w praktyce

Czy zastanawiałeś się kiedyś jak Analityk Biznesowy powinien funkcjonować w projektach, które są realizowane według paradygmatu Agile? Uczestnicząc w tym szkoleniu dowiesz się jakie są najpopularniejsze metodyki zwinne i jak w nie wpisuje się rola Analityka Biznesowego oraz nabędziesz umiejętności niezbędne do skutecznego pozyskiwania, gromadzenia, analizowania, zatwierdzania i propagowania wymagań w zwinnych projektach.

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

14.12.2021 - 15.12.2021

Szkolenie on-line

1700 zł netto/os.

Sparx Enterprise Architect dla Kierowników Projektów

Sparx Enterprise Architect for Project Managers – ten kurs przeznaczony jest dla kierowników projektu oraz innych osób zaangażowanych w zarządzanie projektami z wykorzystaniem platformy Sparx Enterprise Architect (EA). Dostarcza on wiedzy z zakresu możliwości wspomaganie produkcji oprogramowania w pełnym cyklu życia oprogramowania: od modelowania (od analizy biznesowej, zbierania i zarządzania wymaganiami, analizy i projektowania, aż po testowanie oprogramowania).

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

19.01.2022 - 21.01.2022

Warszawa

2200 zł netto/os.

Testowanie i zapewnienie jakości oprogramowania dla Analityków Biznesowych

Praca Analityka Biznesowego jest często łączona z innym obszarem obowiązków zawodowych. Takie łączenie ról zawodowych nazywane jest w modelu kompetencyjnym IIBA (Business Analysis Competency Model v3.0) rolami hybrydowymi (hybrid roles). Jeżeli łączysz obowiązki Analityka i Testera, Test Managera czy też członka zespołu zapewniającego jakość oprogramowania, to szkolenie jest dla Ciebie!

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie