15.02.2022 - 17.02.2022

Szkolenie on-line

2500 zł netto/os.

Analiza Biznesowa dla praktyków

Analiza biznesowa widziana z perspektywy zarządzania projektami

Analiza biznesowa stała się kompetencją o kluczowym znaczeniu dla zarządzania projektami. Międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające kierowników projektów PMI® (Project Management Institute) dostrzegło ten fakt i wydało w 2015 roku książkę „Business Analysis for Practitioners: A Practice Guide” zawierającą wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu Analityka Biznesowego. Program szkolenia oparty jest na tym właśnie podejściu – praktyka przede wszystkim!

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

16.02.2022 - 17.02.2022

Szkolenie on-line

1700 zł netto/os.

Zwinna Analiza Biznesowa w praktyce

Czy zastanawiałeś się kiedyś jak Analityk Biznesowy powinien funkcjonować w projektach, które są realizowane według paradygmatu Agile? Uczestnicząc w tym szkoleniu dowiesz się jakie są najpopularniejsze metodyki zwinne i jak w nie wpisuje się rola Analityka Biznesowego oraz nabędziesz umiejętności niezbędne do skutecznego pozyskiwania, gromadzenia, analizowania, zatwierdzania i propagowania wymagań w zwinnych projektach.

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

21.02.2022 - 22.02.2022

Szkolenie on-line

1700 zł netto/os.

Inżynieria wymagań dla Analityków Biznesowych

Jednym z głównych zadań Analityka Biznesowego jest pozyskiwanie, dokumentacji i zarządzania wymaganiami. Tymi właśnie zagadnieniami zajmuje się Inżynieria Wymagań. To szkolenie dostarcza nie tylko praktycznej wiedzy, ale także przygotowuje do zdania egzaminu REQB® Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Wymagań (ang. Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE)).

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

07.03.2022 - 09.03.2022

Szkolenie on-line

2000 zł netto/os.

Modelowanie z użyciem UML i BPMN w środowisku Sparx Enterprise Architect

Szkolenie zapewniające szybkie i efektywne zaznajomienie się z platformą modelowania wizualnego Sparx Enterprise Architect. Kurs dostarczając wiedzy o kluczowych funkcjach narzędzia ułatwiających komputerowe wspomaganie produkcji oprogramowania, umożliwia relatywnie szybkie wdrożenie platformy EA w celu znacznego zwiększenia efektywności procesu wytwórczego.

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

14.03.2022 - 15.03.2022

Szkolenie on-line

1700 zł netto/os.

Sparx Enterprise Architect dla Kierowników Projektów

Sparx Enterprise Architect for Project Managers – ten kurs przeznaczony jest dla kierowników projektu oraz innych osób zaangażowanych w zarządzanie projektami z wykorzystaniem platformy Sparx Enterprise Architect (EA). Dostarcza on wiedzy z zakresu możliwości wspomaganie produkcji oprogramowania w pełnym cyklu życia oprogramowania: od modelowania (od analizy biznesowej, zbierania i zarządzania wymaganiami, analizy i projektowania, aż po testowanie oprogramowania).

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie