24.07.2018 - 26.07.2018

Warszawa

2379 zł netto/os.

Analiza Biznesowa dla praktyków

Analiza biznesowa widziana z perspektywy zarządzania projektami

Analiza biznesowa stała się kompetencją o kluczowym znaczeniu dla zarządzania projektami. Międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające kierowników projektów PMI® (Project Management Institute) dostrzegło ten fakt i wydało w 2015 roku książkę „Business Analysis for Practitioners: A Practice Guide” zawierającą wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu Analityka Biznesowego. Program szkolenia oparty jest na tym właśnie podejściu – praktyka przede wszystkim!

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

30.07.2018 - 01.08.2018

Warszawa

2379 zł netto/os.

Sparx Enterprise Architect – szybki start

Enterprise Architect Quick Start – szkolenie zapewniające szybkie i efektywne zaznajomienie się z platformą modelowania wizualnego Sparx Enterprise Architect. Kurs dostarczając wiedzy o kluczowych funkcjach narzędzia ułatwiających komputerowe wspomaganie produkcji oprogramowania, umożliwia relatywnie szybkie wdrożenie platformy EA w celu znacznego zwiększenia efektywności procesu wytwórczego.

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

09.08.2018 - 10.08.2018

Warszawa

1596 zł netto/os.

Doskonalenie procesów biznesowych

Prawdopodobnie żadna inna inwestycja w wiedzę tak szybko się nie zwraca jak poznanie sposobów doskonalenia procesów biznesowych. Na tym szkoleniu poznasz właściwe podejście związane z planowaniem i realizacją inicjatyw mających na celu poprawę skuteczności i efektywności procesów biznesowych.

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

20.08.2018 - 21.08.2018

Warszawa

1596 zł netto/os.

Szacowanie i wycena oprogramowania

Kurs jest praktycznym przewodnikiem po skutecznym szacowaniu oprogramowania opartym na wiedzy i zdobytych doświadczeniach. Oferuje zbiór sprawdzonych procedur, zrozumiałe wzory i metody heurystyczne, które programiści i ich zespoły mogą stosować w swoich projektach w celu poprawy skuteczności szacowania.

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

22.08.2018 - 23.08.2018

Warszawa

1596 zł netto/os.

Zwinna Analiza Biznesowa w praktyce

Czy zastanawiałeś się kiedyś jak Analityk Biznesowy powinien funkcjonować w projektach, które są realizowane według paradygmatu Agile? Uczestnicząc w tym szkoleniu dowiesz się jakie są najpopularniejsze metodyki zwinne i jak w nie wpisuje się rola Analityka Biznesowego oraz nabędziesz umiejętności niezbędne do skutecznego pozyskiwania, gromadzenia, analizowania, zatwierdzania i propagowania wymagań w zwinnych projektach.

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

27.08.2018 - 29.08.2018

Warszawa

2200 zł netto/os.

Modelowanie systemów w języku UML

Celem szkolenia jest przekazanie w skondensowanej formie wiedzy dotyczącej praktycznego stosowania języka UML w projektowaniu systemów informatycznych. Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe i zaawansowane zasady modelowania w języku UML, a liczne ćwiczenia utrwalają zdobywaną wiedzę.

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

25.09.2018 - 26.09.2018

Warszawa

1700 zł netto/os.

Podstawy architektury SOA dla menedżerów i analityków

Szkolenie to zostało stworzone dla menedżerów i architektów, którzy planują w swojej firmie zastosować rozwiązania oparte o architekturę zorientowaną na usługi – SOA (Service Oriented Architecture). Daje ono pogląd na dobre i złe strony SOA i w przystępny sposób wyjaśnia, które elementy tej architektury zastosować, w jakich okolicznościach i dlaczego, aby odnieść sukces.

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie