04.12.2017 - 05.12.2017

Warszawa

1596 zł netto/os.

Szacowanie i wycena oprogramowania

Kurs jest praktycznym przewodnikiem po skutecznym szacowaniu oprogramowania opartym na wiedzy i zdobytych doświadczeniach. Oferuje zbiór sprawdzonych procedur, zrozumiałe wzory i metody heurystyczne, które programiści i ich zespoły mogą stosować w swoich projektach w celu poprawy skuteczności szacowania.

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

06.12.2017 - 08.12.2017

Warszawa

2200 zł netto/os.

Modelowanie systemów w języku UML

Celem szkolenia jest przekazanie w skondensowanej formie wiedzy dotyczącej praktycznego stosowania języka UML w projektowaniu systemów informatycznych. Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe i zaawansowane zasady modelowania w języku UML, a liczne ćwiczenia utrwalają zdobywaną wiedzę.

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

28.12.2017 - 30.12.2017

Warszawa

2379 zł netto/os.

Sparx Enterprise Architect – szybki start

Enterprise Architect Quick Start – szkolenie zapewniające szybkie i efektywne zaznajomienie się z platformą modelowania wizualnego Sparx Enterprise Architect. Kurs dostarczając wiedzy o kluczowych funkcjach narzędzia ułatwiających komputerowe wspomaganie produkcji oprogramowania, umożliwia relatywnie szybkie wdrożenie platformy EA w celu znacznego zwiększenia efektywności procesu wytwórczego.

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

29.01.2018 - 30.01.2018

Warszawa

1700 zł netto/os.

Proces zbierania wymagań i zarządzania nimi z wykorzystaniem EA

Warsztaty, w trakcie których poznasz praktyczne zastosowanie narzędzia Enterprise Architect w dziedzinie zbierania, modelowania oraz zarządzania wymaganiami. Celem kursu jest zdobycie praktycznej umiejętności dokumentowania wymagań, śledzenia zależności pomiędzy wymaganiami i innymi artefaktami oraz zarządzania zmianą i zakresem wymagań.wymaganiami projektowymi.

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie