04.06.2024 - 05.06.2024

Szkolenie on-line

1700 zł netto/os.

Modelowanie decyzji z wykorzystaniem notacji DMN 1.5

Specjaliści stosujący podejście do zarządzania oparte o BPM (Business Process Management – Zarządzanie procesami biznesowym) odkryli, że w niektórych branżach takich jak ubezpieczenia, bankowość, handel detaliczny, logistyka czy usługi medyczne prawie 50% nakładów pracy na modelowanie procesów biznesowych jest związane z aktywnością związaną z modelowaniem decyzji. Ułatwmy sobie pracę – stosujmy rozwijaną przez organizację Object Management Group (OMG) notację do modelowania decyzji o nazwie DMN!

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

10.06.2024 - 12.06.2024

Szkolenie on-line

2500 zł netto/os.

Doskonalenie procesów biznesowych z użyciem BPMN

Szkolenie dostarcza wiedzy jak w dziesięciu prostych krokach zbudować ramy doskonalenia procesów (A Framework for Process Improvement) w celu systematycznego i przemyślanego ulepszenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Podejście to wymaga zidentyfikowania i wizualizacji zachodzących procesów. Najlepszą zaś drogą do stworzenia modelu działania przedsiębiorstwa (AS-IS) i określenia docelowego, zoptymalizowanego sposobu jego funkcjonowania (TO-BE) jest użycie notacji BPMN!

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

13.06.2024 - 14.06.2024

Szkolenie on-line

1700 zł netto/os.

Sparx Enterprise Architect – modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem notacji BPMN

Business Process Modelling using BPMN & Sparx Systems Enterprise Architect – szkolenie na którym zapoznasz się ze zdobywającą coraz większą popularność notacją graficzną stworzoną do modelowania procesów biznesowych i nauczysz się, jak korzystając z narzędzia Enterprise Architect odwzorowywać na diagramach zidentyfikowane procesy biznesowe.

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

18.06.2024 - 21.06.2024

Szkolenie on-line

2800 zł netto/os.

Analiza biznesowa w oparciu o model referencyjny Business Analysis Body of Knowledge (BABOK) v3

Szkolenie oparte o model referencyjny BABOK Guide v3 zaimplementowany w oparciu o technologię Sparx Enterprise Architect. Jeżeli zajmujesz się analizą biznesową, chcesz skorzystać z szeregu narzędzi i technik ułatwiających Twoją prace i pragniesz zwiększyć swoja produktywność – to szkolenie jest dla Ciebie!

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

27.06.2024

Szkolenie on-line

1000 zł netto/os.

Ekstrapolacyjna metoda pomiaru i estymacji rozmiaru funkcjonalnego systemów informatycznych COSMIC-FFP

Celem metody COSMIC jest dostarczenie standardowej metody pomiaru rozmiaru funkcjonalnego oprogramowania z dziedzin funkcjonalnych powszechnie znanych jako ”aplikacje biznesowe” (lub systemy zarządzania informacja, ang. MIS) i oprogramowanie czasu rzeczywistego. Metoda COSMIC została zaakceptowana przez ISO/IEC JTC1 SC7 w grudniu 2002 roku jako Międzynarodowy Standard ISO/IEC 19761.

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

01.07.2024 - 03.07.2024

Szkolenie zdalne

1700 zł netto/os.

Facylitacja i efektywna komunikacja dla Analityków Biznesowych

Efektywna komunikacja w organizacji to jeden z podstawowych czynników wpływających na jej działanie. Jednym z najważniejszych zadań Analityka Biznesowego jest pełnienie funkcji katalizatora komunikacji wewnętrznej i grupowej. Celem szkolenie jest wyposażenie osób pełniących rolę Analityka Biznesowego w skuteczne techniki i strategie zapewniające efektywne porozumiewanie się w zespole.

 

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie

08.07.2024 - 10.07.2024

Szkolenie on-line

2500 zł netto/os.

Modelowanie z użyciem UML i BPMN w środowisku Sparx Enterprise Architect

Szkolenie zapewniające szybkie i efektywne zaznajomienie się z platformą modelowania wizualnego Sparx Enterprise Architect. Kurs dostarczając wiedzy o kluczowych funkcjach narzędzia ułatwiających komputerowe wspomaganie produkcji oprogramowania, umożliwia relatywnie szybkie wdrożenie platformy EA w celu znacznego zwiększenia efektywności procesu wytwórczego.

Zobacz szczegóły Wyślij zgłoszenie