Szacowanie i wycena oprogramowania

25.03.2021 - 26.03.2021

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego.

Szkolenie on-line

1700 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Kurs jest praktycznym przewodnikiem po skutecznym szacowaniu oprogramowania opartym na wiedzy i zdobytych doświadczeniach. Oferuje zbiór sprawdzonych procedur, zrozumiałe wzory i metody heurystyczne, które programiści i ich zespoły mogą stosować w swoich projektach w celu poprawy skuteczności szacowania. 

Ukończenie szkolenia ułatwi generowanie oszacowań przez zrozumienie niepewności i złożoności związanych z szacowaniem oprogramowania.

Nabywane umiejętności

 • Szacowanie harmonogramu i kosztu – lub szacowanie funkcjonalności, jaką można zapewnić w zadanych ramach czasowych
 • Unikanie typowych błędów szacowania oprogramowania
 • Uczenie się technik szacowania przydatnych dla siebie, zespołu i organizacji
 • Szacowanie konkretnych działań w ramach projektu – łącznie z programowaniem, zarządzaniem i usuwaniem usterek
 • Stosowanie metod szacowania do różnego rodzaju projektów – małych lub dużych, nowoczesnych lub tradycyjnych
 • Oswajanie uwarunkowań politycznych przy szacowaniu projektów

Czas trwania

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla analityków, projektantów, programistów i kierowników projektów informatycznych.

 • Czym jest szacowanie?
  • Typowe definicje „dobrego oszacowania”
  • Prawdziwy cel szacowania
 • Sprawdzanie swoich umiejętności szacowania
  • Prosty test szacowania
 • Wartość dokładnych oszacowań
  • Czy lepsze jest oszacowanie za wysokie czy za niskie?
  • Szczegółowe dane na temat skuteczności oszacowań w przemyśle oprogramowania
  • Korzyści płynące z dokładnego szacowania
 • Skąd się biorą błędne oszacowania
  • Źródła niepewności oszacowania
  • Chaotyczny proces tworzenia
  • Niestabilne wymagania
 • Elementy wpływające na oszacowanie
  • Wielkość projektu
  • Rodzaj tworzonego oprogramowania
  • Język programowania
 • Wstęp do technik szacowania
  • Rozważania na temat wyboru techniki szacowania
  • Tabela stosowalności różnych technik
 • Zliczanie, obliczanie, ocenianie
  • Używanie obliczeń do konwersji zliczonych wielkości na oszacowanie
 • Kalibrowanie i dane historyczne
  • Poprawa dokładności i inne korzyści z danych historycznych
  • Dane do zbierania
  • Jak kalibrować
  • Wykorzystywanie danych projektu do poprawiania oszacowania
 • Indywidualna ocena eksperta
  • Strukturalna ocena eksperta
  • Porównywanie oszacowań z rzeczywistością
 • Dekompozycja i rekonstrukcja
  • Obliczanie dokładnego całkowitego oczekiwanego przypadku
  • Dekompozycja metodą WBS (Work Breakdown Structure)
  • Tworzenie sensownych globalnych oszacowań najlepszego i najgorszego przypadku
 • Szacowanie przez analogię
  • Podstawowe podejście do szacowania przez analogię do podobnych projektów
 • Szacowania oparte na zastępstwie
  • Logika rozmyta
  • Standardowe składniki
  • Metoda Use Case Points
  • Stosowanie „miar koszulowych” (T-Shirt Sizing)
 • Ocena eksperta w grupach
  • Recenzje grupowe
  • Wideband Delphi
 • Narzędzia programistyczne do szacowania
  • Dane potrzebne do kalibracji narzędzi programistycznych
  • Podsumowanie dostępnych narzędzi
 • Stosowanie kilku metod szacowania
 • Schemat szacowania oprogramowania w przypadku dobrze oszacowanego projektu
  • Chronologiczny schemat szacowania dla całego projektu
  • Poprawianie oszacowania
  • Obraz dobrze oszacowanego projektu
 • Standardowe procedury szacowania
  • Typowe elementy standardowej procedury
  • Dopasowywanie oszacowania do procesu faza-bramka
  • Ulepszanie standardowej procedury
 • Szczególne problemy z szacowaniem wielkości
  • Różne metody szacowania wielkości
  • Wyliczania punktów funkcyjnych (Function Pounts) w oparciu o standardy IFPUG (International Function Point Users Group)
  • Uproszczone techniki punktów funkcyjnych (metoda holenderska, elementy GUI)
  • Podsumowanie technik szacowania wielkości
 • Szczególne problemy szacowania nakładu pracy
  • Obliczanie nakładu pracy przy użyciu nauki szacowania
  • Wykresy średniej branżowej nakładu pracy
  • Metoda ISBSG
 • Szczególne problemy szacowania harmonogramu
  • Podstawowe równanie harmonogramu
  • Zasada szacowania pierwszego rzędu Jonesa
  • Obliczanie oszacowania harmonogramu przy użyciu nauki szacowania
 • Szacowanie parametrów planowania
  • Szacowanie podziału pracy nad projektem
  • Szacowanie harmonogramu różnych działań
  • Oszacowania kosztów
  • Szacowanie powstawania usterek i ich usuwania
  • Szacowanie ryzyka i marginesów bezpieczeństwa
 • Style prezentacji oszacowania
  • Komunikowanie założeń oszacowania
  • Wyrażanie niepewności
  • Używanie przedziałów
 • Polityka, negocjacje i rozwiązywanie problemów
  • Cechy kierownictwa
  • Polityczne wpływy na oszacowanie
  • Rozwiązywanie problemu i honorowe negocjacje

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin