Efektywne wdrażanie praktyk zwinnych

04.03.2019 - 05.03.2019

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego.

Warszawa

Siedziba Edusolution, ul. Eustachego Tyszkiewicza 21.

1700 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Produkcja oprogramowania wymaga nie tylko doskonałych kwalifikacji technicznych, ale też umiejętności sprawnego zarządzania projektem. Tempo zmian współczesnego świata wymusza ciągłe skracanie cyklu wytwórczego i obniżanie kosztów produkcji aplikacji. Dlatego też kluczową sprawą staje się opanowanie sztuki błyskawicznego reagowania na zmiany i sytuacje kryzysowe. Metodologie zwinne (agile) wychodzą naprzeciw tego typu potrzebom, ale – jak się okazało w praktyce – wiele organizacji ma problemy z implementowaniem i pełnym wykorzystaniem tych metod. Dzięki temu szkoleniu poznasz najlepsze zwinne praktyki wytwarzania oprogramowania i będziesz mógł zdefiniować optymalną strategię wdrożenia agile w swojej firmie.

Szkolenie koncentruje się nie tylko na sposobach przyspieszenia, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia oprogramowania, ale także ukazuje najważniejsze przeszkody na drodze do implementacji metod zwinnych. Poznasz sprawdzone sposoby na to jak uniknąć sytuacji kryzysowych i rozwiązywać powstające problemy. Dowiesz się jak wybrać praktyki najlepsze dla Twojej firmy i Twojego środowiska technicznego oraz jak przyrostowo wdrażać metody zwinne. Nauczysz się efektywnego tworzenia oprogramowania niezależnie od Twojej roli w projekcie — lidera, programisty, architekta lub klienta.

Nabywane umiejętności

 • Zdobycie wiedzy o zwinnych metodach wytwarzania aplikacji
 • Poznanie różnych strategii wdrażania praktyk zwinnych
 • Nauczenie się wykorzystywania wzorców wdrażania praktyk zwinnych
 • Opanowanie praktycznej wiedzy z zakresu planowania i realizacji przedsięwzięć metodą adaptacyjną

Czas trwania

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem)

Odbiorcy szkolenia

Specjaliści ds. planowania i realizacji projektów, członkowie zespołów projektowych, kierownicy projektów, menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania oraz osoby, które rozpoczynają ścieżkę kariery zawodowej związanej z projektami.

 • Podstawy procesu iteracyjnego
  • Możliwości i ograniczenia podejścia iteracyjnego w tworzeniu oprogramowania
 • Podstawy programowania zwinnego
  • Grupa metodyk zwinnych
  • Manifest Agile
  • Zasady Agile
  • Iteracyjność i przyrostowe tworzenie oprogramowania
 • Osobista zwinność jako warunek skutecznego stosowania praktyk zwinnych
  • Wąskie gardła procesu wdrożenia metodyk zwinnych
  • Model odpowiedzialności za procesy
  • Skuteczny zespół
  • Osobista zwinność
 • Przygotowywanie strategii wdrażania praktyk zwinnych
  • Ograniczenia biznesowe
   • Ograniczanie czasu wprowadzania produktu na rynek
   • Poprawa użyteczności produktu
   • Podniesienie jakości produktu trafiającego na rynek
   • Podniesienie elastyczności produktu informatycznego
   • Ograniczenie kosztów
   • Wydłużanie czasu życia produktu
  • Przeszkody i problemy
   • Problemy biznesowe
    • Zła jakość produktu
    • Zbyt długi czas dostarczania funkcjonalności
    • Implementacja funkcji niepotrzebnych klientowi
    • Zbyt duże koszty
    • Niekontrolowany rozrost granic systemu
   • Problemy związane z procesami
    • Brak właściwego zaangażowania Klienta w proces wytwórczy
    • Brak widoczności postępów prac
    • Niewystarczające zasoby
    • Interferencja projektów
    • Znacznie większa liczba wykrytych błędów niż przewidywana
    • Integracja „nieciągła”
 • Wdrażanie praktyk zwinnych
  • Wzorce praktyk zwinnych związanych z ograniczeniami biznesowymi
  • Wzorce praktyk zwinnych związanych z problemami procesu wytwórczego
  • Wypracowywanie własnej strategii wdrażania praktyk zwinnych
 • Wzorce wdrażania praktyk zwinnych
  • Czym jest wzorzec
  • Efektywne stosowanie wzorców
 • Katalog wzorców
  • Wzorzec „Cykl” fundamentem wszystkich iteracyjnych technik wytwarzania oprogramowania
  • Wzorzec „Iteracja”
  • Wzorzec „Spotkanie początkowe”
  • Wzorzec „Lista zaległych zadań”
  • Wzorzec „Gra w planowanie”
  • Wzorzec „Poranne spotkania”
  • Wzorzec „Stan wykonania”
  • Wzorzec „Demonstracja”
  • Wzorzec „Retrospektywa”
  • Wzorzec „Częste wydania”
  • Wzorzec „Praca w jednym miejscu”
  • Wzorzec „Samoorganizujący się zespół”
  • Wzorzec „Zespół międzyfunkcjonalny”
  • Wzorzec „Klient jako część zespołu”
  • Wzorzec „Sugestywne dokumenty”
  • Wzorzec „Historia użytkownika”
  • Wzorzec „Przypadek użycia”
  • Wzorzec „Indykator informacji”
  • Wzorzec „Zautomatyzowane testy programisty”
  • Wzorzec „Wytwarzanie kończone testami”
  • Wzorzec „Wytwarzanie poprzedzane testami”
  • Wzorzec „Refaktoryzacja”
  • Wzorzec „Integracja ciągła”
  • Wzorzec „Prosty projekt”
  • Wzorzec „Testy funkcjonalne”
  • Wzorzec „Wspólna własność kodu”
  • Wzorzec „Programowanie w parach”
  • Wzorzec „Trener”
  • Wzorzec „Angażowanie społeczności”
  • Wzorzec „Koła czytelnicze”
  • Wzorzec „Warsztaty”
  • Wzorzec „Szkolenia”
  • Wzorzec „Iteracja zwinna”
  • Wzorzec „Grupa praktyk komunikacyjnych”
  • Wzorzec „Projekt ewolucyjny”
  • Wzorzec „Wytwarzanie sterowane testami”
  • Wzorzec „Wymagania sterowane testami”

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin