Sparx Enterprise Architect

Enterprise Architect (EA) firmy Sparx Systems to wysokiej jakości narzędzie, wspierające w sposób kompleksowy proces wytwarzania oprogramowania. Zapewnia zespołom projektowym obsługę całego cyklu życia oprogramowania od gromadzenia wymagań poprzez analizę, modelowanie biznesowe i dziedzinowe z uwzględnieniem definiowania przypadków użycia klas i komponentów. Enterprise Architect doskonale wspiera proces wytwarzania oprogramowania również w obszarach projektowania, generowania kodu, inżynierii odwrotnej oraz testowania i dokumentowania projektów.

Firma EDUSOLUTION oferuje szereg szkoleń i doradztwo w zakresie praktycznego wykorzystania tej platformy do modelowania wizualnego.