Tworzenie wymagań łatwych do testowania

Warszawa

Siedziba Edusolution, ul. Eustachego Tyszkiewicza 21.

1700 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Niewłaściwie sformułowane wymagania w sposób znaczący przyczyniają się do wzrostu kosztu rozwoju systemów informatycznych i czasu potrzebnego na ich realizację . Tworzenie wymagań o wysokim stopniu testowalności pozwala uniknąć tych problemów. 

Znalezienie odpowiedzi na pytania: „w jaki sposób za pierwszym razem precyzyjnie napisać wymagania?” oraz „jak poprawić wymagania przed rozpoczęciem kodowania?” jest niezbędne, by zwiększyć efektywność procesu wytwórczego. Niniejsze szkolenie dostarcza wiedzy jak tworzyć specyfikację i zorganizować proces zbierania wymagań, by zebrane informacje były na tyle przejrzyste i szczegółowe, aby bez kłopotu na ich podstawie zaprojektować przypadki testowe.

Zbiór tych samych informacji dotyczących wymagań ma kluczowe znaczenie dla projektantów, programistów i analityków. Szkolenie stanowi przewodnik jak zbudować wspólne repozytorium wymagań zarówno prostymi środkami, jak i przy użyciu wyrafinowanych produktów komercyjnych.

Ćwiczenia wchodzące w skład szkolenia mogą być robione w oparciu o przykłady przygotowane przez instruktora, mogą również dotyczyć rzeczywistych projektów.

Nabywane umiejętności

 • Umiejętność rozpoznawania „dobrych” i „złych” wymagań
 • Korygowanie niejasności w dokumentacji w celu oszczędzenia pracy i zwiększenia efektywności testowania
 • Zdolność do tworzenia wymagań właściwych, zwięzłych, modularnych i o wysokim współczynniku testowalności

Czas trwania

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla tych wszystkich, którzy zaangażowani są w proces tworzenia specyfikacji funkcjonalnej systemów informatycznych oraz tych, którzy rozwijają i testują systemy zbudowane w oparciu o tę specyfikację, czyli dla testerów, analityków wymagań, programistów i kierowników projektu. Uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu testowania lub doświadczenie w tworzeniu oprogramowania na podstawowym poziomie.

 • Dlaczego jakość wymagań ma kluczowe znaczenie?
  • Wpływ na koszty projektu
  • Wpływ na harmonogram
 • Cechy charakterystyczne dobrych wymagań
 • Testowalność – co się na nią składa?
 • Wytyczne branżowe dotyczące wymagań
  • IEEE STD-830-1998
  • UML
 • Identyfikacja niejasności w dokumentacji
 • Zdefiniowanie jasnych celów i identyfikacja problemów
 • Budowanie więzi
  • Wspólnota oczekiwań
  • Typizacja języka
  • Wspólne „widzenie świata”
 • Przewodnik po stylach opisywania procesów i przypadków użycia
 • Przewodnik po stylach opisywania danych
 • Proces uporządkowania wymagań
 • Automatyczne zarządzanie wymaganiami

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin