Sparx Enterprise Architect – modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem notacji BPMN

13.06.2024 - 14.06.2024

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego.

Szkolenie on-line

1700 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Business Process Modelling using BPMN & Sparx Systems Enterprise Architect – szkolenie na którym zapoznasz się ze zdobywającą coraz większą popularność notacją graficzną stworzoną do modelowania procesów biznesowych i nauczysz się, jak korzystając z narzędzia Enterprise Architect odwzorowywać na diagramach zidentyfikowane procesy biznesowe.

Modelowanie procesów biznesowych stanowi podstawę coraz większej liczby różnego rodzaju przedsięwzięć. Może służyć do określenie w jaki sposób działa dana organizacja (tak zwany stan AS-IS), może zostać wykorzystane do optymalizacji własnych działań i określać docelowy sposób postępowania (procesy TO-BE), może wreszcie określać, które procesy mogą być przekazane firmie zewnętrznej (outsourcing). Coraz częściej też model procesów biznesowych jest podstawą do określenia kompleksowych wymagań dla oprogramowania wspierającego działanie firmy. Mimo że są różne formy przedstawienia wspomnianego modelu, notacja BPMN (Business Process Modeling Notation) wydaje się jednym z najlepszych podejściem do tematu. BPMN jest bowiem językiem wspólnym dla analityków biznesowych, „zwykłych” uczestników biznesu i programistów – notacja zrozumiała jest dla większości odbiorców prac analitycznych!

Uczestnicy szkolenia nabywają umiejętności modelowania procesów biznesowych za pomocą notacji BPMN z wykorzystaniem platformy Enterprise Architect. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy potrafią nie tylko identyfikować i opisywać procesy biznesowe zachodzące w organizacji, ale także je analizować i modyfikować.

Nabywane umiejętności

 • Identyfikowanie procesów biznesowych
 • Poznanie notacji BPMN
 • Budowanie w środowisku platformy Enterprise Architect modeli procesów biznesowych
 • Zastosowanie modeli BPMN do ulepszania procesów biznesowych

Czas trwania

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

 • Analitycy procesów biznesowych
 • Analitycy biznesowi i systemowi
 • Projektanci systemów IT
 • Kierownicy projektów
 • Kadra zarządzająca
 • Osoby chcące poznać zastosowanie narzędzia Sparx Enterprise Architect do modelowania procesów
 • Osoby chcące wykorzystywać modelowanie procesów dla restrukturyzacji przedsiębiorstw

Moduł 1: Wstęp do modelowania procesów biznesowych

 • Procesy biznesowe w organizacjach†
 • Poziomy złożoności procesów
 • Zasady tworzenia modelu procesów biznesowych†
 • Cele tworzenia modeli
 • Najlepsze praktyki tworzenia diagramów BPD (ang. Business Process Diagram) w narzędziu Enterprise Architect

Moduł 2: Metody identyfikacji i klasyfikacji procesów biznesowych

 • Modele referencyjne
  • ITIL
  • Model referencyjny SCOR – Supply Chain Operations Reference Mode
  • Model referencyjny Panorama 360
  • Model Klasyfikacji Procesów APQC
 • Potencjalne korzyści z posługiwania się modelami referencyjnymi
 • Potencjalne zagrożenia i dobre praktyki korzystania z modeli referencyjnych
 • Przegląd przykładów praktycznego zastosowania modeli referencyjnych w modelowaniu procesów

Moduł 3: Fundamenty notacji BPMN

 • Czym jest BPMN?
 • Zakres zastosowania notacji BPMN
 • Podstawowe elementy, z których składają się diagramy procesów
  • Czynności (Activities) i Zadania (Tasks)
   • Zadanie usługowe (Service Task)
   • Zadanie wysyłania (Send Task)
   • Zadanie odebrania (Receive Task )
   • Zadanie użytkownika (User Task)
   • Zadanie reguły biznesowej (Business Rule Task)
   • Zadanie skryptowe (Script Task)
   • Zadanie manualne (Manual Task)
  • Sposoby grupowania (Swimlanes)
   • Basen (Pool)
   • Tor (Lane)
  • Połączenia (Connecting objects)
   • Przepływ sekwencyjny (Sequence Flow)
   • Przepływ informacji (Message Flow)
   • Powiązania (Association)
  • Bramki (Gateways)
   • Bramka wykluczająca XOR
   • Bramka równoległa AND
   • Bramka niewykluczająca OR
   • Bramka złożona
  • Zdarzenia (Events)
   • Wiadomość (Message)
   • Sygnały (Signal)
   • Czasowe (Timer)
   • Warunkowe (Conditional)
   • Zerwania (Terminate)
   • Łącze (Link)
   • Wielokrotne (Multiple)
   • Wielokrotne równoległe (Parallel Multiple)
   • Kompensacja (Compensation)
   • Eskalacja (Escalation)
   • Anulowanie (Cancel )

Moduł 4: Podprocesy

 • Dekompozycja procesów biznesowych
 • Podprocesy osadzone (Expanded sub-process)
 • Podprocesy Ad-hoc (Ad-hoc sub-process)
 • Podprocesy zdarzeniowe (Event sub-process)
 • Transakcje (Transaction)

Moduł 5: Obsługa wyjątków

 • Rodzaje wyjątków
 • Zdarzenia krawędziowe vs. podprocesy zdarzeniowe
 • Mechanizm kompensacji w projektowaniu transakcji

Moduł 6: Pętle i wieloinstancyjność

 • Czynności i podprocesy realizowane iteracyjnie
 • Stosowanie wieloinstancyjności
  • Wieloinstancyjność szeregowa
  • Wieloinstancyjność równoległa

Moduł 7: Obiekty danych

 • Obiekty danych (data objects)
 • Wejścia danych (Data input)
 • Wyjścia danych (Data otput)
 • Magazyn danych (Data store)

Moduł 8: Kolaboracja, konwersje i choreografia

 • Procesy prywatne i publiczne
 • Modelowanie kolaboracji (współpracy)
 • Diagramy Konwersacji (Conversations)
 • Zadanie choreografii – kiedy używać diagramów choreografii?
 • Kolaboracje, procesy i choreografie
 • Kolaboracje, procesy i choreografie

Moduł 9: Sposoby doskonalenia procesów biznesowych

 • Reinżynieria procesu – Business Process Reengineering (BPR)
 • Ciągłe doskonalenie procesów – Kaizen
 • Wykorzystanie modeli dojrzałości procesów do doskonaleni a organizacji
 • Doskonalenie procesów w kontekście architektury korporacyjnej

Moduł 10: Wprowadzenie do procesu generowania dokumentacji przy użyciu Enterprise Architect

 • Dostępne formaty raportów (RTF, PDF lub HTML)
 • Filtrowanie i selekcja zawartości repozytorium projektu przy użyciu dostępnych opcji funkcji raportuoraz właściwości i struktury modelu
 • Sposoby dostosowywania (customised) wzorców formularzy do swoich potrzeb

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin