Architektura korporacyjna

Architektura korporacyjna (ang. Enterprise Architecture) to zbiór właściwości danej korporacji, które mają na celu budowę środowiska dla optymalnej realizacji celów strategicznych i stanowią o zdolności do realizacji jej misji. Takimi strategicznymi zasobami są struktura organizacji, jej procesy, przetwarzane informacje, czy też stosowane technologie. Przy czym przez „korporację” rozumiana jest organizacja lub zbiór organizacji posiadających wspólny zestaw celów lub wspólne główne właściwości. Architektura korporacyjna zawiera architekturę bazową (stan obecny), architekturę docelową (do czego się dąży) oraz strategię przejścia z architektury bazowej do docelowej.

Opis architektury korporacyjnej jest kompleksowym opisem architektury biznesowej i technicznej, z jej rozbiciem na procesy i systemy, opisem relacji pomiędzy jednostkami biznesowymi, infrastrukturą IT oraz otoczeniem, a także zbiorem wytycznych do projektowania i rozwoju całego przedsiębiorstwa. Organizacje, które zdecydowały się wdrażać strategię biznesową z wykorzystaniem koncepcji architektury korporacyjnej zapewniają sobie koordynację procesów biznesowych i architektury IT we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa oraz adaptują strategiczne podejście, przekładając je na zmiany operacyjne. Tym samym zapewniają sobie między innymi takie korzyści, jak:

  • Skrócenie czasu trwania procesów biznesowych
  • Integracja procesów i danych
  • Automatyzacja, optymalizacja i przejrzystość procesów biznesowych
  • Skrócenie czasu wdrażania zmian
  • Ograniczenie ryzyka operacyjnego
  • Modularność biznesowa
  • Zwiększona elastyczność i zwinność biznesu
  • Skrócenie czasu i kosztów realizacji projektów IT
  • Redukcja kosztów IT

Szkolenia EDUSOLUTION przekazują praktyczną wiedzę na temat architektury korporacyjnej w taki sposób, aby uczestnik mógł zrozumieć, jaką wartość dodaną może przynieść właściwe stosowanie architektury korporacyjnej. Uczestnicy kursów zapoznają się ze światowymi standardami w tej dziedzinie i po ich ukończeniu z powodzeniem mogą uczestniczyć w procesie wdrażania architektury korporacyjnej i jaj zarządzaniem.