05.08.2017

Specification Manager

Tworząc specyfikacje wymagań można posłużyć się dwiema metodami: Diagram-based – zbudować model wizualny i wymagania zapisać za pomocą różnego rodzaju diagramów UML Text-based – opisać precyzyjnie w języku naturalnym funkcje systemu i ewentualne opisać zależności między wymaganiami lub ich powiązania z innymi systemami Jeżeli ktoś używał do niedawna środowiska Sparx Enterprise Architect do modelowania wymagań, […]

03.07.2017

Nowa wersja Enterprise Architect (13.5) już niedługo dostępna

Firma Sparx Systems zapowiada, że od sierpnia 2017 roku będzie dostępna nowa wersja narzędzia Enterprise Architect. Na razie można zapoznać się z BETA wersją EA 13.5. Sparx konsekwentnie rozwija swój nowy produkt – Pro Cloud Server. Jest to narzędzie kompatybilne z Enterprise Architectem, ale działające w chmurze. Żeby zapewnić efektywność pracy rozproszonym zespołom powstał nowy […]

16.05.2017

Już jest dostępny przewodnik po BABOK® v3 zaimplementowany w środowisku Sparx Enterprise Architect!

Pod koniec 2015 roku firma Sparx Systems i organizacja International Institute of Business Analysis™ (IIBA®) ogłosiły, że podpisały memorandum („Memorandum of Understanding” (MOU)), na mocy którego zawiązują strategiczne partnerstwo. Wiele osób (w tym ja) zaczęło z tym faktem wiązać spore nadzieje. Wszak owocem tej współpracy miało być: Zbudowanie w środowisku Enterprise Architect modelu referencyjnego BABOK® […]

23.09.2016

Modelowanie decyzji za pomocą notacji DMN – część druga

Diagramy DMN tworzone na poziomie Wymagań Decyzyjnych mają charakter analityczny i definiując logikę decyzyjną można posługiwać się językiem naturalnym. Nie jest to bowiem poziom wykonywalny. Na poziomie drugim (Logiki Decyzyjnej) nie ma już żartów, to już jest poziom wykonywalny, a więc wymaga nie tylko zgodności z poziomem pierwszym, ale przede wszystkim precyzyjnej semantyki.

14.09.2016

Pożytki praktyczne z egzaminu CFPS (Certified Function Point Specialist)

Przystępując do jakiegoś egzaminu z inżynierii oprogramowania często zmuszanie jesteśmy do opanowywania wiedzy, co do której nie jesteśmy pewni, czy kiedykolwiek wykorzystamy ją w praktyce. Oczywiście zdobycie certyfikatu z analizy biznesowej, zarządzania projektami czy testowania oprogramowania nobilituje nas zawodowo, a dla wielu proces zdawanie przebiega według schematu „zakuj, zdaj, zapomnij”.

06.09.2016

Modelowanie decyzji za pomocą notacji DMN – część pierwsza

Modelując procesy biznesowe bardzo szybko napotykamy na miejsca, w których należy podjąć decyzję jaki konkretny scenariusz biznesowy będzie realizowany. Stosując notację BPMN do sterowania przebiegiem procesu mamy tzw. bramki decyzyjne i zazwyczaj ten mechanizm całkowicie wystarcza. Proces „niesie” różnego rodzaju informacje i na ich podstawie możemy podjąć decyzję, jak ów proces dalej ma przebiegać.