Szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu FP Specialist (CFPS)

12.09.2019 - 13.09.2019

1700 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Dedykowane szkolenie dla specjalistów, którzy chcą się przygotować do egzaminu International Function Point User’s Group (IFPUG) Certified Function Point Specialist (CFPS).

Uczestnicy poznają poszczególne części/sekcje egzaminu jak i wymagany zakres wiedzy pozwalający  na podejście z sukcesem do egzaminu. Słuchacze uzyskują również możliwość przystąpienia do egzaminu „sprawdzającego” przygotowanego przez  EDUSOLUTION symulującego rzeczywisty egzamin CFPS i jego środowisko (czas trwania egzaminu a tym samym zarządzanie jego czasem, rodzaje/typy pytań).

Wskazane jest ono, zarówno dla tych osób które przygotowują do egzaminu Certified  Function Point Specialist, jak również dla tych wszystkich którzy chcieliby zrozumieć strukturę i zakres tego egzaminu.

Posiadanie tytułu Certified  Function Point Specialist  jest uznanym dowodem, że dana osoba dogłębne rozumie metodę szacowania projektów za pomocą metody punktów funkcyjnych w tym zna wszystkich zasad i procesy jej towarzyszące.

Nabywane umiejętności

Podstawową umiejętnością nabywaną na kursie jest lepsze przygotowanie do certyfikowanego egzaminu CFPS Certified Function Point Specialist zdawanego za pośrednictwem centrów testowych Prometric.   Egzamin CFPS jest bardzo rygorystyczny zarówno pod kątem znajomości zasad liczenia punktów funkcyjnych określonych w bieżącej wersji IFPUG Counting Practices Manual (CPM) jak i umiejętności zastosowania tych zasad w praktyce. Egzamin podzielony jest na trzy części/sekcje: definicje, wdrażanie i przykłady. Kandydat, aby zdać egzamin i otrzymać tytuł CFPS musi udzielić, co najmniej 90% poprawnych odpowiedzi w każdej części egzaminu lub co najmniej 90% poprawnych odpowiedzi w ogólnej ocenie egzaminu ale pod warunkiem, że w każdej części egzaminu udzielił prawidłowego odpowiedzi na co najmniej 80% pytań.

Czas trwania

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie warsztatu połączonego z symulacją rzeczywistego egzaminu CFPS).

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla analityków, projektantów, programistów i kierowników projektów informatycznych. Adresatami szkolenia są także osoby odpowiedzialne za projekt od strony odbiorcy usług.

 • „  Przedstawienie kompletnego procesu egzaminu CFPS
 • „  Administracja egzaminu
 • „  Przedstawieni zarysu treści i formy egzaminu
 • „  Przegląd  IFPUG Counting Practices Manual
 • „  Przykładowe pytania egzaminacyjne z zakresu:
  • †  Podstawy metody zliczania punktów funkcyjnych
  • †  Identyfikacja wymagań użytkownika
  • †  Proces zliczania punktów funkcyjnych
  • †  Funkcje danych
  • †  Funkcje transakcyjne
  • †  Dane współdzielone
  • †  Poprawianie, zmienianie lub rozszerzanie aplikacji
  • †  Konwersja danych
  • †  Algorytm zliczania punktów funkcyjnych
  • †  Mnożnik Wpływu (VAF)
 • „  Praktyczny egzamin „sprawdzający” CFPS
 • „  Omówienie wyników egzaminu

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin