Wytwarzanie oprogramowania

Produkcja oprogramowania to stosunkowo nowa dziedzina działalności człowieka. W związku z tym opinie na temat jak powinien wyglądać proces wytwórczy są często skrajnie odmienne. Czy ma być to proces bardzo uporządkowany, powtarzalny i ujęty w gorset szczegółowych instrukcji jak należy wykonywać poszczególne czynności i kto za zadania jest odpowiedzialny, czy też lepiej produkować oprogramowanie metodą zwinną (agile).

Zdania o skuteczności różnych podejść są podzielone. Czy da się osiągnąć wysoką jakość oprogramowania stosując podejście zwinne? Czy można szybko adaptować metodyki tradycyjne typu Rational Unified Process do zmieniających się uwarunkowań projektowych? Jakie podejście wybrać: tradycyjne czy zwinne? Jak łatwo i możliwie bez bólu przejść z tradycyjnych metod wytwarzania oprogramowania na zwinne? I jak ewentualnie wrócić do metod tradycyjnych gdy z agile przesadziliśmy?

Na powyższe pytania będziesz mógł znaleźć odpowiedzi, uczestnicząc w naszych szkolenia z tej kategorii.