Zwinna Analiza Biznesowa w praktyce

05.09.2024 - 06.09.2024

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego.

Szkolenie on-line

Szkolenie może być także zrealizowane w siedzibie Klienta

1700 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Opis szkolenia

Czy zastanawiałeś się kiedyś jak Analityk Biznesowy powinien funkcjonować w projektach, które są realizowane według paradygmatu Agile? Uczestnicząc w tym szkoleniu dowiesz się jakie są najpopularniejsze metodyki zwinne i jak w nie wpisuje się rola Analityka Biznesowego oraz nabędziesz umiejętności niezbędne do skutecznego pozyskiwania, gromadzenia, analizowania, zatwierdzania i propagowania wymagań w zwinnych projektach.

W epoce globalizacji, aby pozostać konkurencyjnym na rynku, organizacje muszą skracać czas potrzebny na skuteczne wprowadzenie zmian biznesowych. Niezbędne jest zmniejszenie dystansu pomiędzy IT a biznesem, zapewnienie większej transparentności i możliwości szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu biznesowym. Podejście Agile pozwala zespołom projektowym lepiej reagować na oczekiwania klientów i wcześniej dostarczać wartość biznesową, dlatego też coraz więcej firm przestawia się na taki sposób działania – elastyczny i adaptacyjny. W związku z tym musi się także zmienić styl pracy Analityka Biznesowego. Jak? Możemy wybrać jeden z kilku sposobów:

 • Stosując metodykę „Agile Modeling” (AM)stworzoną przez Scott W. Amblera
 • Posłużyć się rozszerzeniem „Agile Extension to the BABOK® Guide version 2” stworzonym przez instytut IIBA
 • Wdrażając „Agile Project Framework” stworzony przez brytyjskie konsorcjum DSDM
 • Skorzystać z dobrych praktyk zgodnych z „BCS Professional Certificate in Agile Business Analysis Syllabus”
 • Bazować na rozszerzeniu metodyki PRINCE2 Agile

Każda z powyższych metod może być użyteczna dla Analityka Biznesowego i uczynić go integralnym członkiem zespołu Agile. Nim jednak podejmie się decyzję którą drogę wybrać, dobrze jest poznać ich w miarę szczegółowy przebieg. Iść utorowaną trasą do zwinności a może wybrać swoją własną drogę? Jeżeli masz takie dylematy, to szkolenie jest dla Ciebie!

Nabywane umiejętności

 • Rozumienie różnicy pomiędzy tradycyjną a zwinną analizą biznesową
 • Zapoznanie się z wiodącymi metodykami Agile Business Analysis
 • Identyfikacja interesariuszy i person (archetypów użytkownika)
 • Kompetencje i techniki zwinnej analizy biznesowej
 • Zrozumienie roli Analityka Biznesowego w organizacji i zespole Agile
 • Pozyskiwanie i zarządzanie wymaganiami w aspekcie przyrostowego dostarczania rozwiązania
 • Posługiwanie się „odchudzonymi” kanwami biznesu (lean business canvas) przy tworzeniu uzasadnienia biznesowego
 • Wiedza jak przystosować techniki analityczne do środowiska Agile
 • Zrozumienie znaczenia Facilitated Workshops (Warsztatów Facylitowanych)
 • Zapoznanie się z praktycznymi aspektami pracy Analityka Biznesowego w środowisku zwinnym
 • Poznanie sposobu dokonania transformacji z tradycyjnego stylu pracy na zwinny

Czas trwania

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem)

Odbiorcy szkolenia

 • Analitycy biznesowi
 • Kierownicy projektów
 • Przedstawiciele działów biznesowych
 • Kadra zarządzająca projektami
 • Kierownicy zespołów projektowych
 • Kierownicy zespołów wytwórczych / kierownicy zespołów
 • Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT
 • Wszyscy zainteresowani poznaniem zagadnień związanych z analizą biznesową

Program szkolenia

Moduł 1: Strategie wdrażania praktyk zwinnych

 • Co to takiego „Zwinność”? Podejścia do Agile i ramy (Approaches and frameworks)
 • Walory biznesowe podejścia zwinnego
 • Problemy z wdrożeniami praktyk Agile
  • Problemy biznesowe
  • Problemy związane z procesem
 • Rola zwinnego analityka biznesowego – obowiązki i zakres odpowiedzialności

Moduł 2: Przegląd metodyk, zbiorów dobrych praktyk i ram Zwinnej Analizy Biznesowej (Agile Business Analysis)

 • Agile Modeling (AM)
 • Agile Extension to the BABOK® Guide (instytut IIBA)
 • Agile Project Framework (konsorcjum DSDM)
 • Agile Business Analysis wg BCS
 • PRINCE2 Agile

Moduł 3: Udziałowcy

 • Typy udziałowców i definiowanie person
 • Macierze odpowiedzialności (RACI i RASCI) w Agile
 • Rola zwinnego analityka (Agile BA) w zarządzaniu udziałowcami i zwiększaniu ich produktywności

Moduł 4: Zwinne modelowanie (Agile Modeling)

 • Cele i zasady modelowania zwinnego
 • Budowanie hierarchicznych modeli (od wizji biznesowej do komponentów systemowych)
 • Dekompozycja i organizacja celów biznesowych
 • Historyjki użytkownika, Epiki, Kryteria Akceptacji (User Stories, Epics, Acceptance Criteria)
 • Priorytetyzacja oparta na technice MoSCoW
 • Zwinny cykl życia wymagań (The Agile Requirements Life Cycle)
 • Łączenie Zwinnej Analizy Biznesowej z jakością i testowaniem (The Agile Business Analyst’s link to quality and testing)

Moduł 5: Zwinne techniki (Agile Techniques)

 • Zarządzanie wymaganiami za pomocą rejestru rozwiązania (Managing requirements with the solution backlog)
 • Szacowanie oparte na Story Points
 • Zarządzanie iteracjami
 • Storyboarding/scenarios/prototyping
 • Tworzenie tablicy kanban (Creating a kanban board)

Moduł 6: Zwinne uzasadnienie biznesowe (The Agile Business Case)

 • Zrozumienie problemu biznesowego
 • Strategiczne i projektowe uzasadnienia biznesowe (Strategic and project business cases)
 • Analiza luk i mapowanie strumieni wartości (Gap Analysis and Value Streams)
 • Zwinne kanwy biznesu (Lean business canvas)

Moduł 7: Warsztaty Facylitowane (Facilitated Workshops)

 • Rola facylitacji we wdrażaniu praktyk zwinnych
 • Organizacja i prowadzenie Warsztatów Facylitowanych

Moduł 8: Praca w ograniczeniach czasowych (Working in a timebox)

 • Tworzenie struktury ograniczeń czasowych (timebox) i rozwijanie iteracyjne oprogramowania

Moduł 9: Wzorce wdrażania praktyk zwinnych

 • Wzorce jako narzędzie zwinnej transformacji
  • Czym są wzorce?
  • Tworzenie katalogu wzorców
  • Efektywne stosowanie wzorców

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin