Analiza biznesowa

Analiza biznesowa jest stosunkowo młodą dziedziną wiedzy. Jej korzenie sięgają połowy lat dziewięćdziesiątych, kiedy to powstał język UML (Unified Modelling Language) i został opracowany proces wytwórczy RUP (Rational Unified Process). Pojawiła się wtedy rola Analityka Biznesowego – osoby odpowiedzialnej za przeanalizowanie kluczowych aspektów biznesowych w organizacji i określenie w jaki sposób system informatyczny ma wspierać działalność firmy, jak zwiększać wartość biznesową przedsiębiorstwa i w jaki sposób projektować nowe procesy biznesowe.

Idea analizy biznesowej została później rozwinięta, a duży w tym wkład miały takie organizacje, jak BCI (British Computer Society), która w ramach systemu ISEB (Information Systems Examinations Board) wprowadziła certyfikaty zawodowe dla analityków biznesowych oraz kanadyjska organizacja IIBA (International Institute of Business Analysis) odpowiedzialnej za stworzenie BABOK (ang. Business Analysis Body of Knowledge).

Wg słownika BCI Analityk Biznesowy to konsultant wewnętrzny odpowiedzialny za zbadanie i określenie bieżącej sytuacji biznesowej w celu identyfikacji możliwych opcji ulepszenia procesów biznesowych, definiowanie wymagań i zagwarantowanie, aby system informatyczny wspomagający procesy biznesowe był efektywnie używany i wychodził naprzeciw potrzebom biznesowym.