Szacowanie oprogramowania

Jednym z kluczowych mechanizmów zarządzania budżetem na oprogramowanie jest wprowadzenie obiektywnych, powtarzalnych i jednoznacznych mechanizmów szacowania jego wielkości. Na początku trzeba znać wielkość oprogramowania, które ma powstać lub zostać zmodyfikowane, aby potem można było zaplanować ramy czasowe przedsięwzięcia i określić jakie zasoby są potrzebne do jego realizacji.

Szkolenia z zakresu estymacji oprogramowania oferowane przez EDUSOLUTION oparte są o sprawdzone, ugruntowane metodyki i koncentrują się na praktycznych aspektach stosowania poszczególnych technik szacowania.