EA jako narzędzie pracy projektowej – kurs podstawowy

990 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

sparxWarsztat autoryzowany przez SPARX Systems i realizowany z wykorzystaniem narzędzia Enterprise Architect.

Rozpoczęcie pracy z narzędziem modelowania wizualnego firmy Sparx.

Warsztaty, podczas których użytkownicy dowiedzą się jak skonfigurować środowiska niezbędne do rozpoczęcia pracy, utworzyć repozytorium projektowe, utworzyć projekt i administrować nim.

Nabywane umiejętności

 • Praktyczna wiedza z zakresu rozpoczęcia pracy projektowej z wykorzystaniem EA
 • Umiejętność utworzenia oraz konfiguracji projektu
 • Znajomość diagramów dostępnych w Enterprise Architect oraz ich praktycznego wykorzystania w procesie tworzenia oprogramowania
 • Praktyczna umiejętność tworzenia diagramów oraz prezentowania relacji pomiędzy elementami
 • Znajomość funkcjonalności importu oraz eksportu modeli do/z wybranego formatu

Czas trwania

1 dzień (zajęcia prowadzone są w formie warsztatu).

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie kierowane do wszystkich użytkowników oraz przyszłych użytkowników Enterprise Architect, chcących poznać narzędzie i rozpocząć z nim pracę.

 • Wprowadzenie do EA
 • Projekt w Enterprise Architect
  • Utworzenie projektu
  • Konfiguracja projektu
  • Struktura projektu i zarzadzanie nią
   • Utworzenie przykładowej struktury pakietów dla projektu
 • Typy diagramów UML oraz ich wykorzystanie w projekcie
  • Metoda tworzenia i edytowania diagramów
 • Kastomizacja widoków
 • Tworzenie i śledzenie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami projektu (macierze relacji, hiperlinki)
 • Import oraz eksport modeli projektowych.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin