Proces zbierania wymagań i zarządzania nimi z wykorzystaniem EA

15.02.2021 - 16.02.2021

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego.

Szkolenie on-line

Siedziba Edusolution, ul. Eustachego Tyszkiewicza 21.

1500 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Warsztaty, w trakcie których poznasz praktyczne zastosowanie narzędzia Enterprise Architect w dziedzinie zbierania, modelowania oraz zarządzania wymaganiami. Celem kursu jest zdobycie praktycznej umiejętności dokumentowania wymagań, śledzenia zależności pomiędzy wymaganiami i innymi artefaktami oraz zarządzania zmianą i zakresem wymagań.

Nabywane umiejętności

 • Nabycie praktycznej umiejętności dokumentowania wymagań za pomocą narzędzia Enterprise Architect
 • Modelowanie wymagań oraz relacji pomiędzy nimi
 • Wykorzystanie platformy Enterprise Architect w procesie zarządzania wymaganiami
 • Umiejętność prezentacji w formie graficznej lub tabelarycznej relacji pomiędzy wymaganiami oraz relacji realizacji wymagań za pomocą artefaktów projektowych

Czas trwania

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie warsztatu).

Odbiorcy szkolenia

Warsztat przeznaczony dla analityków oraz osób odpowiedzialnych za zbieranie wymagań. Kurs skierowany jest do osób, chcących poznać i wykorzystać możliwości platformy Enterprise Architect  w procesie definiowanie oraz zarządzania wymaganiami. Warsztaty kierowane do osób, uczestniczących w szkoleniach metodycznych z zakresu metodyk w dziedzinie zbierania i dokumentowania wymagań.

 • Prezentacja funkcjonalności oraz elementów oferowanych przez Enterprise Architect w zakresie dokumentowania wymagań
 • Ekstrakcja wymagań na podstawie zdefiniowanego studium przypadku
 • Definiowanie wymagań z użyciem elementów i funkcjonalności EA
  • Tworzenie diagramu wymagań
  • Modelowanie i opis wymagań
   • Wprowadzanie wymagań metodą bezpośrednią (ang. External requirements)
   • Wprowadzanie wymagań metodą pośrednią (ang. Internal requirements)
  • Definiowanie relacji pomiędzy wymaganiami
  • Hierarchia wymagań
  • Priorytetyzacja wymagań
 • Dodawanie dokumentów i plików do wymagań
 • Import wymagań z innych źródeł
 • Śledzenie wymagań (ang. Requirement traceability)
  • Okno  śledzenia zależności
  • Relacje pomiędzy wymaganiami
  • Realizacja wymagań
  • Zmiany statusu wymagań
 • Zarzadzanie wymaganiami
  • Zmiana wersji wymagań
  • Pojęcie „Baseline”

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin