EA jako narzędzie pracy projektowej – kurs rozszerzony

990 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

sparxWarsztat autoryzowany przez SPARX Systems i realizowany z wykorzystaniem narzędzia Enterprise Architect.

Metody na wykorzystanie w pełni, funkcjonalności oferowanych przez narzędzie Enterprise Architect. 

Celem kursu jest prezentacja zaawansowanych funkcjonalności i możliwości jakie daje narzędzie EA. Szkolenie ma postać warsztatów, podczas których uczestnicy zostaną zaznajomieni z bardzo przydatnymi, aczkolwiek mniej znanymi, opcjami platformy do modelowania wizualnego Enterprise Architect.

Nabywane umiejętności

 • Umiejętność tworzenia własnych profili, stereotypów oraz etykiet w EA
 • Praktyczna umiejętność dostosowania elementów modeli w EA na potrzeby projektu
 • Wiedza na temat zarządzania repozytorium projektowym
 • Poznanie możliwości rozszerzenia zakresu funkcjonalnego narzędzia Enterprise Architect z wykorzystaniem wtyczek

Czas trwania

1 dzień (zajęcia prowadzone są w formie warsztatu).

Odbiorcy szkolenia

Warsztaty kierowane są do osób, które znają i używają narzędzia Enterprise Architect w pracy projektowej. Kurs kierowany do wszystkich użytkowników, chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu funkcjonalnego narzędzia EA.

 • Zarządzanie modelem
 • Repozytoria projektowe
  • Typy repozytoriów
 • Kastomizacja projektu
  • Utworzenie własnego profilu w EA
  • Metody tworzenia własnych stereotypów
  • Tworzenie etykiet oraz metody ich wykorzystania w pracy projektowej (ang. Tagged values)
 • Kastomizacja elementów modelu: stereotypy, elementy graficzne
 • Sposób konfiguracji repozytorium bazodanowego

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin