Zarządzanie i administracja platformą do rozwijania oprogramowania Sparx Enterprise Architect

Warszawa

Siedziba Edusolution, ul. Eustachego Tyszkiewicza 21.

1700 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Enterprise Architect for Administrators – szkolenie przeznaczone dla osób, których zadaniem jest utrzymania środowiska Sparx Enterprise Architect, przeprowadzenie prawidłowej instalacji repozytorium projektów, zarządzanie bezpieczeństwem, zapewnienie kontroli wersji i umożliwienie powrotów do wersji poprzednich projektu (ang. Roll-back).

Platforma Sparx Enterprise Architect (EA) jest bardzo efektywnym narzędziem wspomaganie produkcji oprogramowania… Pod warunkiem, że działa prawidłowo! Dlatego utrzymaniem środowiska pracy analityków, architektów, projektantów, programistów i testerów powinien zajmować się Administrator.

Administrowanie środowiskiem typu Computer-Aided Software Engineering (CASE) to trudna i odpowiedzialna praca. Administrator ustanawia zasady bezpieczeństwa repozytorium projektowego w Enterprise Architect, zarządza użytkownikami, ustanawia mechanizmy blokowania repozytoriów/pakietów w zależności od roli użytkownika, integruje EA z narzędziami do kontroli wersji, dba o to, aby użytkownicy przestrzegali zasad wersjonowania artefaktów projektowych i zapewnia należyte wykonane kopie bezpieczeństwa repozytorium, a w razie potrzeby musi umieć przeprowadzić powrót do wersji poprzednich projektu (ang. Roll-back). Tak jak ogród bez dbającego o niego Ogrodnika szybko zarośnie chwastami, tak środowisko EA bez Administratora będzie działać coraz mniej efektywnie i ulegać swoistej erozji.

Jeżeli chcesz zapanować nad chaotycznymi i przypadkowymi zmianami w projekcie, zapewnić bezpieczeństwo i właściwie administrować środowiskiem Sparx Enterprise Architect, to szkolenie jest dla Ciebie.

Nabywane umiejętności

 • Sprawne instalowanie repozytorium projektów EA w różnych konfiguracjach
 • Poznanie ogólnych zasad bezpieczeństwa podczas pracy z narzędziem Enterprise Architect
 • Praktyczna wiedza na temat administrowania użytkownikami oraz dostępami
 • Wiedza z dziedziny zastosowania blokowania repozytoriów/pakietów w zależności od roli użytkownika
 • Poznanie funkcjonalności Enterprise Architect służących do kontroli wersji
 • Umiejętność podłączenia repozytorium projektowego do narzędzia kontrolującego wersję
 • Zdobycie wiedzy na temat najczęściej popełnianych błędów oraz sposobów na ich uniknięcie
 • Wiedza na temat zasad codziennego użytkowania narzędzia
 • Umiejętność powrotu do wersji poprzednie (ang. Roll-back)

Czas trwania

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

Warsztat przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za utrzymanie środowiska Enterprise Architect oraz dla wszystkich użytkowników narzędzia Enterprise Architect, niezależnie od roli projektowej.

 

 

Moduł 1: Repozytorium projektu

 • Repozytoria oparte o relacyjne bazy danych (DBMS)
  • MySQL
  • Microsoft SQL
  • Microsoft Access
  • Oracle
  • PostgreSQL
 • Repozytoria oparte o technologię chmury
  • Wprowadzenie do Cloud Services
  • Open Services for Lifecycle Collaboration (OSLC)
  • Reuseable Asset Service (RAS)

Moduł 2: Zarządzanie użytkownikami

 • Import użytkowników z Active Directory
 • Tworzenie grup użytkowników i zarządzanie nimi
 • Zarządzanie i podgląd dostępów dla poszczególnych użytkowników

Moduł 3: Zarządzanie hasłami do repozytorium

 • Wprowadzanie haseł
 • Zmiana haseł

Moduł 4: Blokada repozytoriów/pakietów

 • Blokada elementów modelu
 • Blokada pakietów
 • Blokada użytkownika
 • Identyfikacja użytkowników blokujących elementy repozytorium

Moduł 5: Metody kontroli wersji w Enterprise Architect

 • Wykorzystanie tzw. linii bazowej (ang. Baselines)
 • Integracja Enterprise Architect’a z narzędziami do kontroli wersji
  • Subversion (SVN)
  • CVS

Moduł 6: Rekomendowany proces uruchomienia kontrolowania wersji

 • Konfiguracja repozytorium projektowego (DBMS)
 • Konfiguracja repozytorium do kontroli wersji
 • Instalacja i ustawienie klienta kontroli wersji
 • Uruchomienie kontroli wersji na wybranych pakietach modelu projektowego w EA
 • Zbiór dobrych zasad podczas poszczególnych kroków w procesie uruchamiania kontroli wersji
 • Dobre praktyki korzystania z funkcjonalności kontrolowania wersji

Moduł 7: Wykonywanie roll-back’ów

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin