Projektowanie przypadków użycia za pomocą wzorców

30.11.2023 - 01.12.2023

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego.

Warszawa

Siedziba Edusolution, ul. Eustachego Tyszkiewicza 21.

1700 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Przypadki użycia, wzorce – te pojęcia zrobiły wielką karierę w inżynierii oprogramowania. Przypadki użycia są doskonałym narzędziem do zapisu wymagań, zaś wzorce stanowią rozwiązania problemów w określonych kontekstach. Ponieważ pisanie efektywnych przypadków wcale nie jest łatwe, pomóżmy sobie korzystając z dobrych, sprawdzonych rozwiązań zapisanych językiem wzorców!

Właściwy styl pisania, odpowiednia forma zapisu przypadku użycia jest dużo istotniejsza niż trywialne zazwyczaj w swej istocie rysunki widniejące na diagramach PU. Niestety spojrzenie na przypadki użycia zostało wykrzywione przez różnorakich producentów narzędzi do rysowania UML’owych diagramów. Związki pomiędzy przypadkami użycia pojawiają się w sposób naturalny, gdy przypadki rozwijane są harmonicznie. Spory o wyższości związków include nad extend i odwrotnie to naszym zdaniem strata czasu. Lepiej zainwestować swój czas na pisanie przypadków użycia w taki sposób, by nasz tekst był łatwy do czytania i zrozumienia.

Szkolenie koncentruje się na sposobach podnoszenia jakości specyfikacji przypadków użycia, na doskonaleniu ich wartości narracyjnej. Przypadek użycia powinien być bowiem opowieścią zrozumiałą dla wszystkich interesariuszy! Przy braku absolutnych kryteriów, najlepszą metodą szacowania wartości przypadków użycia mogą być wzorce. Dzięki ich stosowaniu będziemy mogli tworzyć efektywne przypadki użycia.

Nabywane umiejętności

 • Zrozumienie roli przypadków użycia w procesie modelowania wymagań
 • Znajomość budowy przypadków użycia i procesu ich powstawania
 • Zdolność do odróżniania „złych” przypadków użycia od „dobrych”
 • Umiejętność optymalnego posługiwania się diagramami UML w procesie budowy związków przypadków użycia
 • Poznanie optymalnego sposobu tworzenia efektywnych przypadków użycia
 • Wiedza o wzorcach zapewniających rozwiązanie problemów związanych z tworzeniem przypadków użycia

Czas trwania

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla analityków, projektantów, inżynierów testów, kierowników projektów informatycznych i innych udziałowców projektów informatycznych zainteresowanych tworzeniem efektywnych przypadków użycia.

 • Przypadki użycia
  • Definicja przypadku użycia
  • Jakie jest miejsce przypadków użycia w ogólnym procesie wydobywania, dokumentowania i zarządzania wymaganiami?
  • Tworzenie przypadku użycia krok po kroku
  • Znajdowanie granic systemu
  • Szukanie aktorów i ich celów
  • Ustalanie poziomu szczegółowości przypadku użycia
  • Pisanie prostego scenariusza i analiza jego kompletności
  • Szukanie sytuacji wyjątkowych i awaryjnych
  • Łączenie przypadków użycia
  • Tworzenie warstw przypadków użycia przy modelowaniu wymagań dla dużych systemów
  • Jak chronić się przed zmianami technologii
  • Przypadki użycia i standard UML
  • Narzędzia wspomagające pracę
  • Jak pisać przypadki użycia, by było łatwo je czytać?
  • Najczęstsze błędy
  • Nieporozumienia dotyczące UML
 • Wzorce
  • Historia wzorców
  • Co to jest wzorzec?
  • Psychologiczne uzasadnienie wzorców
  • Miękkie aspekty wzorców
  • Struktura wzorca
  • Rola wzorców w procesie wytwarzania oprogramowania
  • Przykłady wzorców w inżynierii oprogramowania
  • Języki wzorców
 • Wzorce efektywnych przypadków użycia dotyczące:
  • Zespołu pracującego nad PU
  • Procesu
  • Repozytorium PU
  • Scenariuszy i kroków
  • Związków między PU
  • Modyfikacji istniejących PU

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin