Zarządzanie wymaganiami przy pomocy przypadków użycia

22.04.2024 - 24.04.2024

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego.

Szkolenie on-line

2200 zł

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne aspekty zagadnienia i uczy jak efektywnie stosować technikę modelowania przypadków użycia do definiowania i dokumentowania wymagań spełniających potrzeby użytkownika. Wiedza metodyczna jest uzupełniana poprzez praktyczne ćwiczenia stosujące techniki poznawane w trakcie szkolenia.

Już Fredrick Brookes zauważył, że „najtrudniejszą częścią budowy systemów informatycznych jest precyzyjne określenie co należy zbudować”. Tradycyjne podejście do określenia wymagań oparte o normy IEEE, a sprowadzające się do zrobienia listy wymagań w postaci „system powinien…” nie gwarantuje powodzenia. Technika przypadków użycia służąca do określania wymagań funkcjonalnych widzianych z punktu widzenia użytkownika systemu wydatnie przyczynia się do lepszego sprecyzowania informacji, co trzeba zbudować, a tym samym zwiększa szanse na sukces projektu.

Jako jedno z niewielu dostępnych na rynku szkoleń poświęconych modelowaniu wymagań przy pomocy przypadków użycia porusza tematy związane ze stylem ich pisania. Szkolenie stara się dać odpowiedź na pytania:

 • Co takiego możemy znaleźć w przypadkach użycia dobrze napisanych, a czego brakuje w złych?
 • Co takiego tkwi w przypadkach użycia złych, czego nie mają dobre?

Przy braku absolutnych kryteriów oceny stylu pisania PU (w przeciwieństwie do jasno zdefiniowanego modelu graficznego UML) wzorce są jedną z najlepszych technik pozwalających szacować i ulepszać wartości przypadków użycia!

Nabywane umiejętności

 • Modelowanie wymagań za pomocą techniki przypadków użycia (PU)
 • Pisanie specyfikacji efektywnych PU
 • Poznanie dobrych praktyk definiowania efektywnych PU za pomocą języka wzorców
 • Zarządzanie zakresem systemu kierowane przypadkami użycia
 • Efektywne zarządzanie wymaganiami

Czas trwania

3 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie jest szczególnie przydatne dla osób zaangażowanych w zbieranie, precyzowanie i spełnianie wymagań dotyczących rozwiązań informatycznych, włączając: analityków biznesowych i systemowych, projektantów, konsultantów, kierowników projektów IT, testerów, kluczowych użytkowników oraz wszystkich członków zespołów projektowych.

 • Wprowadzenie do procesu Zarządzania Wymaganiami
 • Aspekt jakościowy wymagań
 • Analiza problemu – przydatne techniki (diagram ości, diagram Pareto, warsztat wymagań)
 • Identyfikacja ograniczeń projektu
 • Definiowanie systemu – kluczowe artefakty: słownik, wizja, cechy produktu, model Przypadków Użycia, wymagania niefunkcjonalne
 • Modelowanie Przypadków Użycia – diagramy i specyfikacja
 • Znajdowanie aktorów i Przypadków Użycia
 • Szczegółowa konstrukcja Przypadków Użycia – szablony
 • Ustalanie poziomu szczegółowości przypadku użycia
 • Pisanie prostego scenariusza i analiza jego kompletności
 • Szukanie sytuacji wyjątkowych i awaryjnych
 • Łączenie przypadków użycia
 • Tworzenie warstw przypadków użycia przy modelowaniu wymagań dla dużych systemów
 • Jak chronić się przed zmianami technologii
 • Przypadki użycia i standard UML
 • Narzędzia wspomagające pracę
 • Jak pisać przypadki użycia, by było łatwo je czytać?
 • Najczęstsze błędy
 • Nieporozumienia dotyczące UML
 • Wzorce efektywnych przypadków użycia dotyczące
 • Wzorce Rozwoju
  • Zespół
  • Proces
  • Edycja
 • Wzorce Strukturalne
  • Zbiór Przypadków Użycia
  • Przypadek Użycia
  • Scenariusz
  • Kroki
  • Relacje pomiędzy Przypadkami Użycia
 • Atrybuty wymagań
 • Zarządzanie zakresem systemu
 • Redefinicja systemu – czynności i artefakty
 • Uszczegółowienie Przypadków Użycia
 • Zarządzanie zmianami wymagań
 • Strukturalizacja modelu Przypadków Użycia
 • Wymagania w cyklu życia produktu

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin