Testowanie i zapewnienie jakości oprogramowania dla Analityków Biznesowych

10.07.2023 - 12.07.2023

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego.

Warszawa

Szkolenie zdalne

2200 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Praca Analityka Biznesowego jest często łączona z innym obszarem obowiązków zawodowych. Takie łączenie ról zawodowych nazywane jest w modelu kompetencyjnym IIBA (Business Analysis Competency Model v3.0) rolami hybrydowymi (hybrid roles). Jeżeli łączysz obowiązki Analityka i Testera, Test Managera czy też członka zespołu zapewniającego jakość oprogramowania, to szkolenie jest dla Ciebie!

Analityk Biznesowy poprzez intensywne kontakty z interesariuszami projektów walnie przyczynia się do szerzenia tzw. Kultury Jakości (Culture of Quality). Kultura Jakości jest zbiorem wartości, tradycji, procedur i przekonań zaakceptowanym przez członków organizacji, tworzącym środowisko sprzyjające kształtowaniu i ciągłej poprawie jakości.

Ponieważ kluczowym procesem zarządzania jakością jest Zapewnienie Jakości (ang. Quality Assurance — QA), coraz częściej rola Analityka Biznesowego łączona jest z rola Testera. Osoba występująca w roli hybrydowej Analityka biznesowego/Testera (BA/Tester) musi godzić swoje obowiązki analityczne z procesem zapewnienia jakości oprogramowania. Jest ona w związku z tym odpowiedzialna nie tylko za realizację typowych zadań Analityka Biznesowego (zarządzanie wymaganiami i komunikacja, analiza wymagań i definicja projektu rozwiązania, ocena rozwiązania itp.), ale także za:

 1. Podnoszenie jakości specyfikacji wymagań poprzez stosowanie testów statycznych
 2. Projektowanie zestawów testów
 3. Testowanie oprogramowania w oparciu o wymagania
 4. Raportowanie incydentów i błędów
 5. Przeprowadzanie retestów i testów regresji
 6. Udział w zarządzaniu procesem testowym

Jeżeli uwzględni się jeszcze fakt, że wiele firm stosuje także hybrydowy proces wytwórczy (niektóre projekty realizowane są zgodnie z metodyką zwinną (agile) inne zaś w trybie bardziej formalnie zarządzanych projektów kaskadowych lub iteracyjnych), to rola BA/Testera wydaje się niezbędna, aby w zależności od rodzaju projektu płynnie adoptować proces testowy do potrzeb.

Odpowiedzi na powyższe wyzwania znajdziecie Państwo na niniejszym szkoleniu. Dostarcza ono skondensowanej wiedzy dotyczącej prowadzenia testów metodą tradycyjną i zwinną, podstaw zarządzania procesem testowym i metod jego udoskonalania, a także wykorzystania narzędzia Sparx Enterprise Architect do wspomagania procesu zarządzania testami.

Czas trwania

3 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla analityków biznesowych i osób o pokrewnych specjalnościach, między innymi kierowników projektu, kierowników ds. jakości, klientów projektów, pracowników pomocy technicznej, inżynierów systemów oraz osób odgrywających ważną rolę w procesie utrzymania wysokiej jakości produktów informatycznych.

 • Podstawy nowoczesnego testowania
  • Terminologia testowa
  • Kultura jakości (Culture of Quality)
  • ISTQB, TMap® Next, TMMi (Testing Maturity Model integration), TPI NEXT® (Test Process Improvement)
 • Rola Analityka Biznesowego w kształtowaniu Kultury Jakości (Culture of Quality)
 • Obszary wpływu kultury organizacyjnej na system zarządzania jakością w organizacji
  • orientacja na klienta
  • zaangażowanie pracowników
  • praca grupowa i koordynacja
  • przywództwo
  • benchmarking
  • ciągłe doskonalenie
 • Business Driven Test Management (BDTM)  – metodyka testowania skoncentrowana na celach biznesowych
 • Testowanie w cyklu życia oprogramowania
  • Modele wytwarzania oprogramowania
  • Poziomy testów
  • Typy i cele testów
  • Testowanie w fazie utrzymania
 • Testowanie wymagań
  • Przeglądy wymagań
  • Eliminacja niejednoznaczności wymagań
  • Sprawdzenie zgodności wymagań z celami
  • Walidacja zakresu wymagań poprzez sprawdzenie kompletności scenariuszy
 • Planowanie testowania
  • Podstawy planowania testowania
  • Zrozumienie ryzyka i strategii testowania
  • Planowanie testów
  • Generalne zasady dobrego planowania
 • Testowanie – analiza
  • Cele testowania
  • Tworzenie list określających obszary wymagające przetestowania
  • Analiza wymagań
  • Analiza wymagań projektowych
  • Testowanie zmian i modyfikacji
 • Testowanie – projektowanie i implementacja
  • Zrozumienie architektury wspierającej testowalność
  • Podejmowanie decyzji projektowych w obszarze testowania
  • Dokumentowanie testowania: przypadki, dane, procedury projektowe
  • Wdrożenie przypadków testowych z uwzględnieniem kolekcji danych testowych i uwarunkowań środowiskowych
  • Szacowanie procesu testowania: kiedy testowanie uznać za zakończone?
 • Wykonywanie testów i raportowanie
  • Wykonywanie testów
  • Śledzenie i ocenianie rezultatów
  • Raportowanie statusu: gdzie jesteśmy w procesie testowania?
  • Raporty podsumowujące
 • Techniki testowania
  • Warunki graniczne danych – klasy równoważności i analiza warunków brzegowych
  • Systematyczne techniki projektowania przypadków testowych
   • Testowanie przypadków użycia
   • Testowanie przejść między stanami
   • Metoda kategoria-podział (Category-Partition)
   • Metoda drzew klasyfikacji
   • Metody kombinacyjne
   • Testowanie CRUD
   • Wybór i   łączenie technik ze sobą
  • Testy eksploracyjne (TE)
   • Planowanie, zadania i dokumentacja
   • Jakie dokumenty są generowane podczas testowanie eksploracyjnego?
   • Przykładowy proces TE
 • Zarządzanie procesem testowym z wykorzystaniem narzędzia Sparx Enterprise Architect
  • Definiowanie przypadków testowych w EA
  • Generowanie testów na podstawie scenariuszy
  • Wykorzystanie wymagań i ograniczeń do testowania(Import a requirement or constraint as a test)
  • Praca z rekordami testowymi (Test Records)
  • Organizacja testów w zgodzie z „releasami”
  • Użycie elementu ‘status’ do definiowania postępów w procesie testowania
  • Tworzenie raportów z testów
   • Raporty rtf
   • Raporty html
 • Obsługa defektów
  • Cykl życia incydentu/defektu
  • Przebieg procesu obsługi incydentu
  • Priorytetyzacja defektów
  • Retesty (testowanie potwierdzające)
  • Testy regresji
 • Testowanie w projektach zwinnych (agile)
  • Zasady Agile i ich znaczenie dla testowania
   • Podejście zespołowe
   • Częsta i wczesna informacja zwrotna
   • Tworzenie opowieści użytkowników
   • Retrospektywy
   • Ciągła integracja
  • Podstawowe zasady testowania w Agile
   • Różnice w testowaniu w projektach sekwencyjnych i iteracyjnych (Agile)
   • Status i funkcja testowania w projektach agile
   • Rola i umiejętności testerów w projektach agile
  • Metody testowe w Agile
   • Piramida testowa
   • Kwadranty testowe Agile
   • Rodzaje i poziomy testów
  • Projektowanie kryteriów akceptacji, jako projektowanie testów
 • Najczęściej popełniane błędy w procesie testowania
 • Problematyka automatyzacji procesu testowania
  • Wady i zalety automatyzacji
  • Narzędzia do śledzenia błędów
  • Narzędzia do zarządzania testami
  • Automatyczne wykonywanie testów

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin