Modelowanie z wykorzystaniem narzędzia EA w metodyce ICONIX

29.03.2021

Szkolenie on-line

990 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

sparxWarsztat autoryzowany przez SPARX Systems i realizowany z wykorzystaniem narzędzia Enterprise Architect.

Jeśli nie przekonuje Cię metodyka SCRUM, a zasady RUP są zbyt rozbudowane, to znaleźliśmy coś, co spełni Twoje oczekiwania.

ICONIX nazywana przez niektórych metodyką „pośrednią” pomiędzy metodykami zwinnymi a metodyką RUP. Metodyka „przypadko-centryczna”, proponująca wyważoną technikę dokumentowania projektu informatycznego. Celem oferowanych przez nas warsztatów jest zdobycie praktycznej umiejętności użycia metodyki ICONIX w procesie wytwórczym. Wykorzystując funkcjonalności oferowane przez narzędzie Enterprise Architect, kursanci wykonają projekt na podstawie zdefiniowanego studium przypadku.

Nabywane umiejętności

 • Poznanie funkcjonalności Enterprise Architect w dziedzinie prowadzenia projektu w metodyce ICONIX
 • Umiejętność wykorzystania, funkcjonalności oferowanych przez EA w dziedzinie wykorzystania metodyki ICONIX
 • Poznanie zasad tworzenia dokumentacji

Czas trwania

1 dzień (zajęcia prowadzone są w formie warsztatu).

Odbiorcy szkolenia

Warsztat przeznaczony dla analityków, kierowników projektów, właścicieli biznesowych, team leaderów.

 • Założenie projektu z wykorzystaniem modeli ICONIX
 • Omówienie zasad dotyczących dokumentowania analitycznego w metodyce ICONIX
 • Opisanie zakresu i dziedziny projektu (ang. Domain Model)
 • Definiowanie wymagań projektowych
 • Definiowanie i modelowanie przypadków użycia
  • Opis przypadków użycia
  • Modelowanie diagramów aktywności
 • Modelowanie klas biznesowych
 • Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika
 • Poznanie zasad działania funkcjonalności do automatycznego generowania diagramów na podstawie przypadków użycia oraz diagramów aktywności
  • Generowanie diagramów sekwencji
  • Generowanie przypadków testowych

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin