Wytwarzanie oprogramowania w oparciu o framework SCRUM

Szkolenie on-line

1600 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

SCRUM to ramy postępowania (ang. framework), dzięki którym możliwe jest wytwarzanie i utrzymanie złożonych produktów. Ogromny sukces tego podejścia do wytwarzania oprogramowania związany jest z jego prostotą, jasnością zasad, właściwym doborem ról zespołowych i przemyślanym, skutecznym sposobem zarządzania projektem. To szkolenie bazuje na najnowszej wersji oficjalnego podręcznika Scrum Guide wprowadzonego w lipcu 2016 roku i dedykowane jest dla osób, które pracują lub będą pracować w zespołach scrumowych.

Szkolenie zapoznaje Uczestników z techniką planowania i realizacji przedsięwzięć w oparciu o metodę SCRUM. Zakres szkolenia obejmuje nie tylko elementy teoretyczne, ale także zawiera wiele praktycznych case’ów ilustrujących praktyczne stosowanie metodyk zwinnych.

Na szkoleniu dowiesz się jakie role definiuje Scrum i jaki jest zakres obowiązków wszystkich osób związanych z projektem. Nauczysz się tworzyć wizję produktu, pracować z jego rejestrem oraz planować wydanie. Kluczowym pojęciem w Scrumie jest sprint. Poznasz jego specyfikę, zasady prowadzenia oraz techniki kontrolowania postępów prac. Ponadto dowiesz się jak dokumentować, kosztorysować oraz formułować umowy w projekcie scrumowym. I co najważniejsze, zapoznasz się z najczęściej popełnianymi błędami przy wdrożeniu SCRUM, dzięki czemu ich unikniesz!

Ukończ projekt w budżecie, o czasie i poczuj satysfakcję z dostarczenia produktu, który pokochają twoi Klienci!

Nabywane umiejętności

 • Zdobycie wiedzy na temat planowania i realizacji projektów z wykorzystaniem framework SCRUM
 • Poznanie zasad, ról, faz, korzyści i ograniczeń stosowania metody SCRUM w projektach
 • Uzyskanie wiedzy z zakresu wykorzystania metod zwiększających efektywność zespołów projektowych
 • Opanowanie praktycznej wiedzy z zakresu planowania i realizacji przedsięwzięć metodą adaptacyjną

Czas trwania

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

Specjaliści ds. planowania i realizacji projektów, członkowie zespołów projektowych, kierownicy projektów, menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania oraz osoby, które rozpoczynają ścieżkę kariery zawodowej związanej z projektami.

 • Podstawowe elementy metodyki Scrum
  • Problemy tradycyjnego podejścia projektowego
  • Manifest Agile
  • Geneza Scrum
 • Role w Scrum
  • Scrum Master
  • Product Owner
  • Development Team
 • Spotkania w Scrum
  • Backlog Grooming
  • Sprint Planning
  • Sprint Review
  • Sprint Retrospective
  • Daily Stand up
 • Narzędzia w Scrum
  • Product Backlog
  • Sprint Backlog
  • Burndown Chart
  • Scrum Board
 • Rola klienta w projekcie. Współpraca z użytkownikiem
  • User stories
  • Minimal Marketable Feature
  • Definition Of Ready
  • Definition Of Done
 • Planowanie projektu
  • Planning Meeting
  • Sprint Planning Meeting
  • Daily Scrum
  • Sprint Review
  • Sprint Retrospective
  • Sprint Zero
 • Szacowanie
  • Określanie długości sprintu
  • Szacowanie na poziomie ogólnym
  • Szacowanie na poziomie szczegółowym
  • Inne techniki szacowania
 • Ćwiczenia praktyczne
  • Planning Poker
  • Afinity Estimation
  • Szacowanie w Story Pointach
 • Zaawansowane tematy Scrum
  • Scrum w skali przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie konfliktami
  • Facylitacja w praktyce (w tym facylitacja za pomocą Lego)
  • Retrospektywy projektowania
  • Grywalizacja
  • Motywacja zespołu

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin