Ulepszanie procesu wytwórczego za pomocą modelu dojrzałości organizacyjnej CMMI

10.09.2020 - 11.09.2020

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego.

Warszawa

Siedziba Edusolution, ul. Eustachego Tyszkiewicza 21.

1700 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Szkolenie stawia sobie za cel przekazanie Uczestnikom podstawowej wiedzy o modelu CMMI oraz pokazanie jak za pomocą tego modelu można w praktyce ulepszać proces wytwórczy.

CMMI to zintegrowany model służący do oceny procesu wytwórczego oprogramowania. CMMI ocenia praktyki stosowane podczas produkcji i ocenia proces w skali pięciostopniowej – od stopnia chaotycznego (nic nie jest sterowane ani kontrolowane), aż do stopnia ścisłego, zdyscyplinowanego procesu podlegającego nieustannej optymalizacji. Posiadanie certyfikacji CMMI otwiera nowe możliwości biznesowe dla przedsiębiorstw oraz przenosi już istniejące na nowy, wyższy poziom.

Główne korzyści jakich może spodziewać się organizacja po wdrożenia modelu dojrzałości CMM/CMMI to:

 • Zmniejszenie czasochłonności i kosztów wytworzenia produktu
 • Wprowadzenie wspólnego i zintegrowanego procesu dla produktów i systemów
 • Ułatwienie użytkownikom korzystania z procesów organizacyjnych i projektowych
 • Podniesienie świadomości pracowników organizacji w zakresie IT
 • Poprawa komunikacji ze względu na wdrożenie wspólnego standardu

W praktyce poziom korzyści jest uzależniony od podejścia do zmian przez wszystkich pracowników oraz dotychczasowej kultury organizacji w rozumieniu dojrzałości i powtarzalności procesów.

Nabywane umiejętności

Szkolenie ma pomóc Uczestnikom w:

 • Uzmysłowieniu znaczenia posiadania zdefiniowanego procesu wytwórczego jako racjonalnej przesłanki do jego ulepszania
 • Zrozumieniu architektury CMMI (poziomy dojrzałości, obszary wykorzystania procesów, cele i zastosowanie)
 • Uzyskaniu zdolności do interpretacji modelu CMMI

Czas trwania

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników projektów informatycznych, inżynierów procesu, programistów, analityków, projektantów oraz wszystkich zainteresowanych, chcących posługiwać się modelem CMMI w celu ulepszania procesu wytwórczego oprogramowania.

 • Wprowadzenie do modelu CMM/CMMI
 • Zasady CMMI
 • Poziomy CMMI
 • Obszary wykorzystania procesów oraz powiązania między nimi
 • Komparatystyka RUP(Rational Unified Process) i CMMI
 • Interpretacje modelu CMMI
 • Wdrożenie CMMI

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin