Modelowanie z wykorzystaniem narzędzia EA w metodyce SCRUM

990 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

sparxWarsztat autoryzowany przez SPARX Systems i realizowany z wykorzystaniem narzędzia Enterprise Architect.

Omówienie funkcjonalności platformy Enterprise Architect w kontekście prowadzenia projektu zgodnie z metodyką SCRUM.

Jako odpowiedź na rosnącą popularność metodyk zwinnych (ang. Agile Methods) w inżynierii oprogramowania, proponujemy Państwu warsztaty, na których zaprezentujemy w jaki sposób prowadzić projekt w metodyce SCRUM z wykorzystaniem funkcjonalności oferowanych przez Enterprise Architect. Celem warsztatów jest nabycie wiedzy i praktyki  potrzebnej do rozpoczęcia używania narzędzia firmy Sparx w tym obszarze.

Nabywane umiejętności

 • Poznanie funkcjonalności Enterprise Architect w dziedzinie prowadzenia projektu w metodyce SCRUM
 • Definiowanie „zwinnych” wymagań
 • Umiejętność definiowania historii, funkcjonalności oraz zadań z wykorzystaniem EA
 • Zarządzanie zakresem oraz planowanie kolejnych wydań i faz projektu(Product Backlog, Sprint Backlog)

Czas trwania

1 dzień (zajęcia prowadzone są w formie warsztatu).

Odbiorcy szkolenia

Warsztat przeznaczony dla analityków, kierowników projektów, właścicieli biznesowych, scrum masterów, team leaderów.

 • Prezentacja rozszerzenia EA Extension for SCRUM
 • Założenie projektu
  • Import elementów charakterystycznych dla metodyki SCRUM
  • Omówienie  elementów (zastosowanie, zakres informacyjny)
  • Tworzenie diagramów
 • Projektowanie w metodyce SCRUM – ćwiczenie na podstawie studium przypadki
  • Definiowanie wymagań
  • Priorytetyzacja wymagań
  • Definiowanie „historyjek” (ang. Epic Stories)
  • Definiowanie funkcjonalności  (ang. User Stories)
  • Definiowanie zadań (ang. Technical Task)
 • Estymacja składowych projektu
 • Zarządzanie zakresem
  • Budowanie i planowanie zakresu – Product Backlog
  • Budowanie i planowanie zakresu – Sprint Backlog
  • Wizualizacja zakresu wdrożenia za pomocą diagramów Kanban

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin