Modelowanie z wykorzystaniem narzędzia EA w metodyce RUP

1700 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

sparxWarsztat autoryzowany przez SPARX Systems i realizowany z wykorzystaniem narzędzia Enterprise Architect.

Omówienie funkcjonalności platformy Enterprise Architect w kontekście prowadzenia projektu zgodnie z metodyką RUP.

Celem warsztatu jest zdobycie praktycznych umiejętności wykorzystania metodyki RUP w pracy projektowej. Uczestnicy poznają zasady dokumentowania projektu informatycznego z wykorzystaniem proponowanego szablonu projektu. Na podstawie opracowywanego studium przypadku kursanci poznają zasady prawidłowej organizacji projektu wytwórczego.

Nabywane umiejętności

 • Poznanie funkcjonalności Enterprise Architect w dziedzinie prowadzenia projektu w metodyce RUP
 • Umiejętność wykorzystania diagramów UML na potrzeby metodyki RUP
 • Praktyczna umiejętność dokumentowania projektu w metodyce RUP

Czas trwania

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie warsztatu).

Odbiorcy szkolenia

Warsztat przeznaczony dla analityków, projektantów, programistów oraz wszystkich osób zainteresowanych poznaniem zasad metodyki RUP lub chcących ją wdrożyć we własnej organizacji.

 • Dokumentowanie projektu w EA z zastosowaniem iteracyjności – zasady ogólne
 • Diagramy UML i ich rola w metodyce RUP
 • Projektowanie w metodyce RUP – ćwiczenie na podstawie studium przypadku w Enterprise Architect
  • Modelowanie biznesowe
   • Model biznesowych przypadków użycia
   • Model klas biznesowych
   • Biznesowy model architektoniczny
   • Biznesowy model wdrożenia
  • Modelowanie wymagań z użyciem przypadków użycia
   • Identyfikacja przypadków użycia i aktorów
   • Specyfikacja przypadków użycia i aktorów
  • Analiza i projektowanie
   • Tworzenie mapy nawigacyjnej
   • Model analityczny
   • Model usług
   • Model architektoniczny: komponenty systemu, obiekty, model danych
   • Model wdrożenia
  • Implementacja
   • Model implementacyjny

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin