Praktyczne podstawy metodyki Rational Unified Process

1000 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Rational Unified Process (RUP) jest zunifikowanym procesem wytwórczym oprogramowania dostarczającym praktycznych wskazówek, wzorców dokumentów i narzędzi, szablonów dokumentów oraz przykładów postępowania dla niemalże wszystkich działań związanych z procesem wytwarzania oprogramowania. Metodyka RUP oferuje elastyczność i skalowalność niezbędną do skutecznego realizowania projektów informatycznych poprzez dokładną specyfikację ról, czynności i artefaktów (produktów) wytwarzanych podczas procesu wytwarzania SI.

Szkolenie dostarcza wiedzy dotyczącej struktury RUP widzianej z perspektywy ról w procesie wytwórczym oraz przepływu czynności zmieniających się wraz z fazą wytwarzania oprogramowania, a także informacji z zakresu sposobów adaptacji procesu wytwórczego RUP do potrzeb organizacji.

Uczestnicy szkolenia uzyskują również podstawową wiedzę z zakresu modelu dojrzałości organizacyjnej CMM/CMMI, dzięki czemu będą umieli określić efektywność procesu wytwórczego, a przedstawiony na szkoleniu sposób zmapowania obszarów RUP z analogicznymi obszarami CMMI pozwala na koordynację działań związanych z wdrożeniem modelu dojrzałości organizacyjnej i procesu wytwórczego.

Ponieważ metodyki lekkie („Zwinne – Agile”, Programowanie Ekstremalne – XP – eXtreme Programming) zaczynają odgrywać istotną rolę w inżynierii oprogramowania, szkolenie zapewnia niezbędną wiedzę na ten temat. Pozwala to słuchaczom szkolenia odnieść proces wytwórczy RUP do procesów „lżejszych”.

Nabywane umiejętności

Uczestniczy szkolenia uzyskują wiedzę z zakresu:

 • Prawidłowej organizacji procesu wytwórczego
 • Budowy iteracyjnego procesu wytwórczego RUP za pomocą  jego faz i diagramów przepływu prac
 • Stosowania procesu wytwórczego sterowanego przypadkami użycia i opartego na architekturze
 • Sterowania procesem wytwórczym za pomocą analizy ryzyka i iteracji
 • Podstaw CMM/CMMI i zasad mapowania struktury RUP z strukturą CMMI
 • Komparatystyki procesu RUP i metodyk lekkich, takich jak eXtreme Programming oraz szeregu metodyk zwinnych (Agile)
 • Skutecznego sposobu adaptacji procesu RUP do potrzeb własnej organizacji

Czas trwania

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla inżynierów procesu, kierowników technicznych, liderów projektów, analityków, projektantów, inżynierów oprogramowania, osób odpowiedzialnych za zarządzanie konfiguracją, zapewnienie jakości, testowanie, oraz każdego zainteresowanego tematyką związaną z Rational Unified Process.

 • Charakterystyka procesu RUP
 • Etapy procesu wytwórczego
  • Rozpoczęcie
  • Opracowanie
  • Budowa
  • Przekazanie
 • Iteracje
 • Przepływy czynności
  • Modelowanie przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie wymaganiami
  • Analiza i projektowanie
  • Implementacja
  • Testowanie
  • Wdrożenie
  • Zarządzanie konfiguracją i zmianami
  • Zarządzanie przedsięwzięciem
  • Określanie środowiska
 • Artefakty
  • Modele UML
   • Model przedsiębiorstwa
   • Model dziedziny
   • Model przypadków użycia
   • Model analizy
   • Model projektu
   • Model procesów
   • Model wdrożenia
   • Model implementacji
   • Model testów
  • Zbiór wymagań
  • Zbiór projektowy
  • Zbiór implementacji
  • Zbiór wdrożeniowy
 • Podstawy CMM/CMMI
  • Omówienie pięciu poziomów dojrzałości organizacyjnej
  • Przyporządkowanie obszarów procesu poszczególnym poziomom
  • Wyjaśnienie zasad certyfikacji oraz korzyści wynikających z osiągania wyższych poziomów CMMI
  • Mapowanie RUP-CMMI
 • Komparatystyka RUP z metodykami miękkimi
  • eXtreme Programming
  • Lean Development
  • Feature Driven Design
  • Crystal Methods
  • Scrum
 • Wdrożenie RUP
  • Zaplanowanie ulepszenia procesu wytwórczego za pomocą RUP
  • Podstawy szacowania efektywności organizacji
  • Sposoby motywowania pracowników
  • Zaplanowanie adaptacja RUP do potrzeb organizacji
  • Konfiguracja procesu
  • Budowa portalu RUP – przykłady
  • Stosowania narzędzia IBM Rational Method Composer do generacji procesu wytwórczego
  • Decydujące czynniki sukcesu

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin