Ekstrapolacyjna metoda pomiaru i estymacji rozmiaru funkcjonalnego systemów informatycznych COSMIC-FFP

27.06.2024

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego.

Szkolenie on-line

1000 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Celem metody COSMIC jest dostarczenie standardowej metody pomiaru rozmiaru funkcjonalnego oprogramowania z dziedzin funkcjonalnych powszechnie znanych jako ”aplikacje biznesowe” (lub systemy zarządzania informacja, ang. MIS) i oprogramowanie czasu rzeczywistego. Metoda COSMIC została zaakceptowana przez ISO/IEC JTC1 SC7 w grudniu 2002 roku jako Międzynarodowy Standard ISO/IEC 19761.

”Software Engineering – COSMIC-FPP – A functional size measurement method”

Czas trwania

1 dzień (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla analityków, projektantów, programistów i kierowników projektów informatycznych.

 • Podstawy szacowania za pomocą punktów funkcyjnych
 • Zastosowanie metody COSMIC
  • Wymagania Użytkownika Funkcyjnego
  • Kontekstowy Model Oprogramowania metody COSMIC
 • FAZA STRATEGII POMIARU
  • Definicja celu pomiaru
  • Definicja zakresu pomiaru
  • Identyfikowanie użytkowników funkcjonalnych
  • Identyfikowanie poziomu granulacji
 • FAZA MAPOWANIA
  • Identyfikacja procesów funkcjonalnych
  • Identyfikowanie obiektów zainteresowania i grup danych
  • Identyfikacja atrybutów danych (opcjonalnie)
 • FAZA POMIARU
  • Identyfikowanie przesunięć danych
  • Definicja rodzajów przesunięć danych
  • Identyfikacja Wejść (E)
  • Identyfikacja Wyjść (X)
  • Identyfikacja Odczytów (R)
  • Identyfikacja Zapisów (W)
  • Powiązanie manipulacji danych z przesunięciami danych
  • Unikalność przesunięć danych i możliwe wyjątki
  • Przesuniecie danych do lub z pamięci trwałej przez proces funkcjonalny
  • Dane wymagane od użytkownika funkcjonalnego przez proces funkcjonalny
  • Polecenia sterujące
  • Zastosowanie funkcji pomiaru
  • Agregacja wyników pomiaru
  • Pomiaru rozmiaru zmian oprogramowania
  • Modyfikacja funkcjonalności
  • Rozmiar funkcjonalnie zmienionego oprogramowania
  • Rozszerzenie metody pomiaru COSMIC
  • Lokalne rozszerzenia dla złożonych algorytmów
  • Rozszerzenie lokalne o podjednostkach pomiaru
 • RAPORTOWANIE POMIARÓW
  • Oznaczanie
  • Dokumentowanie pomiarów COSMIC
  • Archiwizacja wyników pomiaru COSMIC
 • COSMIC Case Study
  • Course Registration System
  • Web Advice Module
 • Warsztaty mierzenia rozmiaru funkcjonalnego systemów informatycznych metodą COSMIC-FFP

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin