Wprowadzenie do architektury korporacyjnej

23.10.2023 - 24.10.2023

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego.

Szkolenie on-line

1700 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Architektura Korporacyjna jest pomostem pomiędzy zdefiniowanymi na poziomie strategicznym kierunkami rozwoju i celami biznesowymi przedsiębiorstwa a środkami IT oraz krokami ich osiągnięcia. Dobrze zaprojektowana Architektura Korporacyjna zapewnia pożądaną elastyczności procesów biznesowych oraz ich zgodność z wytyczoną strategią firmy. Niniejsze szkolenie jest wprowadzeniem do tematyki architektury korporacyjnej i ukazuje, jaką wartość dodaną może przynieść właściwe nią zarządzenie.

W trakcie szkolenia omawiana jest rola architektury korporacyjnej w zarządzaniu strategicznym organizacją (przedsiębiorstwem lub agendą rządową) oraz najlepsze uznane na całym świecie standardy i ramy architektoniczne. Uczestnicy przyjrzą się też roli architekta korporacyjnego, dowiedzą się jakich kompetencji potrzebuje architekt oraz jego zespół. Dokonywany jest także przegląd najlepszego oprogramowania wspierającego rozwój architektury korporacyjnej.

Podczas szkolenia omawiane są również korzyści płynące ze stosowania standardów architektonicznych w przedsiębiorstwach oraz rola głównego architekta i zespołu ds. architektury korporacyjnej.

Nabywane umiejętności

 • Poszerzenie kompetencji o znajomość kluczowych koncepcji architektury korporacyjnej
 • Poznanie podstawowej terminologię architektury korporacyjnej
 • Zrozumienie roli architektury korporacyjnej jako elementu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem i budowania przewagi konkurencyjnej
 • Zapoznanie się z najlepszymi standardami i frameworkami (szkieletami) architektonicznymi oraz sposobami ich stosowania
 • Zrozumienie roli architekta korporacyjnego i roli zespołu ds. architektury w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • Umiejętność doboru narzędzi wspierających rozwój architektury przedsiębiorstwa

Czas trwania

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie skierowane do osób zainteresowanych poznaniem zagadnienia architektury korporacyjnej oraz najlepszych praktyk i standardów, a w szczególności do:

 • Kadry zarządzającej (CIO, CTO)
 • Menadżerów projektów
 • Architektów rozwiązań
 • Architektów systemowych
 • Analityków biznesowych
 • Osób planujących karierę architekta korporacyjnego
 • Architektura korporacyjna i trendy technologiczne
  • Architektura technologiczne
  • Warstwy, obszary i elementy przedsiębiorstwa
  • Podstawowa terminologia architektury korporacyjnej
 • Strategiczna rola architektury korporacyjnej w organizacji:
  • Wyzwania strategiczne we współczesnych organizacjach
  • Rola architektury korporacyjnej w budowaniu przewagi konkurencyjnej i korzyści z wdrożenia
 • Sposoby opisu architektury korporacyjnej
  • Modele semantyczne
  • Modele wizualne
  • UML kontra ArchiMate
 • ArchiMate i rozszerzenia
  • ArchiMate a inne języki modelowania
  • Dlaczego potrzebujemy języka opisu AK
  • ArchiMate – idea języka
  • ArchiMate – elementy języka
  • ArchiMate w sAF – elementy zarządzania zmian
 • Procesy, usługi, produkty architektury korporacyjnej
  • Procesy architektury korporacyjnej
  • Wyzwalacze
  • Funkcje i usługi
  • Produkty
 • Zarządzanie architekturą korporacyjną
  • Architektura korporacyjna jako kluczowy element zarządzania zmianą w organizacji
  • Monitorowanie rezultatów
  • Dojrzałość organizacyjna AK
  • Department of Commerce (DoC) Architecture Capability Maturity Model
 • Światowe standardy architektoniczne:
  • TOGAF®9
  • Siatka Zachmana
  • FAF (Federal Architecture Framework)
  • Standardy militarne: NAF, DoDaF
  • Inne standardy
 • Architekt korporacyjny jego rola i wymagane umiejętności:
  • Rola architekta korporacyjnego w organizacji
  • Funkcjonowanie architekta i zespołu architektury w strukturze przedsiębiorstwa
  • Model kompetencyjny architekta korporacyjnego
 • Przegląd narzędzi architektury korporacyjnej:
  • Oprogramowanie wspierające rozwój architektury korporacyjnej
  • Kluczowe funkcjonalności niezbędne w pracy architekta

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin