Podstawy architektury SOA dla menedżerów i analityków

Szkolenie on-line

1700 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Szkolenie to zostało stworzone dla menedżerów i architektów, którzy planują w swojej firmie zastosować rozwiązania oparte o architekturę zorientowaną na usługi – SOA (Service Oriented Architecture). Daje ono pogląd na dobre i złe strony SOA i w przystępny sposób wyjaśnia, które elementy tej architektury zastosować, w jakich okolicznościach i dlaczego, aby odnieść sukces.

SOA to architektura dla aplikacji biznesowych tworzonych jako zestaw samodzielnych komponentów, zorganizowanych tak, aby dostarczyć usługi, działające według określonych kryteriów, wspierające realizację procesów biznesowych. Pojęcie SOA obejmuje zestaw metod organizacyjnych i technicznych mający na celu lepsze powiązanie biznesowej strony organizacji z jej zasobami informatycznymi. SOA redukuje czas i koszty funkcjonowania systemu.

Słuchacze szkolenia znajdą na nim odpowiedzi między innymi na takie pytania, jak:

 • Jakie są korzyści ze stosowania architektury SOA?
 • Jakie są zagrożenia związane ze stosowaniem tego typu podejścia?
 • Jak oszacować potencjalne zyski z wdrożenia SOA w organizacji?
 • Jak migrować z istniejących rozwiązań do SOA i dlaczego taki ruch nie wymaga przebudowy całej infrastruktury IT
 • Jak rozbudowywać spadkowe aplikacje, aby pasowały do architektury zorientowanej na usługi?

Nabywane umiejętności

 • Przygotowanie uczestnika do udziału w projektach wykorzystujących SOA
 • Umiejętność określenia zasad implementacji architektury SOA
 • Identyfikacja zalet i wad podejścia SOA do budowy architektury
 • Zapoznanie z obowiązującymi standardami SOA
 • Nabycie podstawowej wiedzy niezbędnej do modelowania, projektowania i implementowania architektury zorientowanej na usługi

Czas trwania

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

 • Architekci rozwiązań
 • Analitycy biznesowi
 • Managerowie
 • Deweloperzy
 • Wprowadzenie do architektury SOA
  • Co to jest architektura?
  • Czym jest SOA i dlaczego może być ważna dla organizacji?
  • Czym są systemy rozproszone?
  • Jakie są sposoby organizacji SOA?
 • Definiowanie usług
  • Czym są usługi i jak usługi są związane z SOA?
  • Granulacja usług
  • Granulacja na poziomie usług biznesowych
  • Drobnoziarnista granulacja usług na poziomie operacji
  • Użytkownicy
  • Zastosowania
  • Usługi przepływu pracy (Workflow Services)
  • Usługi biznesowe
  • Usługi składowe i pomocnicze
  • Zasoby przedsiębiorstwa
 • Podstawy komponentów i architektury zorientowanej na usługi
 • Kluczowe komponenty SOA
  • Usługa
  • Usługi katalogowe
  • Komunikat
  • Wykrywanie dynamiczne
  • Skalowalność usług
  • Usługi synchroniczne i asynchroniczne
  • Usługi elementarne
  • Usługi danych
  • Usługi złożone (biznesowe)
  • Usługi konwersacyjne i przepływu pracy (Workflow)
  • Usługi publikowania i subskrybcji
  • Usługi pośredników (Service Brokers)
  • Obsługa wyjątków i usług kompensacyjnych
  • Bezpieczeństwo usług
  • Rozszerzalność i przechwytywanie
  • Interoperacyjność
 • Projektowanie i struktura architektury usług
  • Modelowanie i implementacja usług
  • Ustalanie struktury
  • Tworzenie nowych usług
  • Opisywanie interfejsu usługi
  • Tworzenie usług na podstawie opisu
  • Komponenty zorientowane na usługi
  • Model Driven Architecture (MDA)
  • Rzeczywiste korzyści ze stosowania MDA w odniesieniu do SOA
  • Usługi zewnętrzne
  • Uruchamianie rozwiązania SOA
  • Wdrożenie SOA – procesy i projekty
 • BPM (Business Process Management)
  • Wprowadzenie do modelowania procesów biznesowych
  • Orkiestracja i choreografia
  • BPMN i BPEL
  • Identyfikacja interfejsów
  • Kluczowe Wskaźniki Wydajności (Key Performance Indicators – KPIs) dla SOA
 • Korporacyjna Magistrala Usług (Enterprise Service Bus – ESB)
  • Enterprise Service Bus jako podstawa infrastruktury dynamicznego przyłączania i odłączania usług wchodzących w skład korporacyjnego systemu informacyjnego
  • Niskie sprzężenie
 • Standardy SOA
  • SOAP
  • WSDL
  • UDDI
  • WS-Policy, WS-Security Policy
  • WS-Adressing
  • WS-Eventing
  • BPEL
  • XML
  • XMLSchema
 • Wdrożenie SOA Governance
  • Opracowania procesów i mechanizmów zarządzania architekturą zorientowaną na usług
  • Wykorzystanie rejestru usług
  • Zarządzanie zmianą
 • SLA i jakość usług
  • Tworzenie dokumentu SLA
  • Wady i zalety spisywania SLA
  • Testowanie usług w architekturze rozproszonej
 • Monitorowanie SOA
  • Monitorowanie poprawności biznesowej i technicznej działania interfejsów
  • Monitorowanie platformy SOA
  • Monitorowanie aktywności biznesowej

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin