Professional Scrum Master

26.03.2018 - 27.03.2018

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego.

Warszawa

Siedziba Edusolution, ul. Eustachego Tyszkiewicza 21.

1700 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Opis szkolenia

Wśród nowych, zwinnych metod zarządzania projektami szczególną popularność zdobył Scrum – iteracyjne i przyrostowe ramy postępowania (ang. framework), w ramach których możemy wytwarzać wartościowe produkty poprzez zarządzanie procesami. Dzięki jasno określonym zasadom, dobrze dobranym rolom w zespole oraz przemyślanym, opartym na doświadczeniu sposobie prowadzenia projektu, możliwe jest wytwarzanie projektów o możliwie największej wartości. Jeżeli chcesz w swoim projekcie wprowadzić ten sposób zarządzania, trafiłeś na właściwe szkolenie!

Scrum to ramy postępowania, które są wykorzystywane w zarządzaniu wytwarzaniem złożonych produktów od początku lat dziewięćdziesiątych. Scrum nie jest procesem czy techniką wytwórczą, czy też wyczerpującym opisem sposobu działania. Definiuje jedynie ogólne reguły postępowania, w obrębie których możliwe jest stosowanie różnego rodzaju procesów i technik. Scrum obnaża względną skuteczność wykorzystywanych metod zarządzania produktem i sposobów wykonywania pracy tak, by można było w sposób ciągły doskonalić produkt, zespół oraz środowisko pracy.

scrumframework2000x1000

Szkolenie Professional Scrum Master zostało stworzone, by przekazać uczestnikom solidną, poszerzoną wiedzę na temat Scruma, którą można z powodzeniem wykorzystywać do udoskonalania stosowanych dotychczas praktyk i dzięki temu osiągać rezultaty jeszcze lepsze niż dotychczas. Uczestnicy poznają szereg narzędzi wspomagających zmianę zachowań członków zespołów scrumowych i osób w ich otoczeniu, co ma na celu doskonalenie podejścia zwinnego (ang. agile) i zapobiega nawrotom do starych, nieefektywnych praktyk. Uczestnicy dowiedzą się jak efektywnie monitorować rezultaty podjętych decyzji korzystając z metryk produktywności oferowanych przez Scrum, by maksymalnie optymalizować stosowane proces.

Szkolenie Professional Scrum Master powiązane jest z certyfikatami o tej samej nazwie, przyznawanymi przez Scrum.org. By przystąpić do egzaminu należy wnieść opłatę 150 dolarów za jedno podejście. Zakupiony voucher na egzamin w postaci unikalnego kodu nie ma daty wygaśnięcia. Wynik potrzebny do zaliczenia: 85% prawidłowych odpowiedzi i 95% prawidłowych odpowiedzi jeśli planujesz zostać trenerem Professional Scrum Trainer. W ciągu 60 minut musisz odpowiedzieć na 80 pytań. Egzamin PSM I jest dostępny tyko i wyłącznie w języku angielskim z uwagi na to, że scrum.org nie chce wprowadzać dodatkowej komplikacji tłumaczeniem pytań na inne języki.

Nabywane umiejętności

 • Rozumienie podejścia Agile
 • Poznanie frameworku Scrum
 • Prowadzenie spotkań Scrum (Planistycznych, Codziennych Scrum, Przeglądów Scrum, Retrospektyw)
 • Poznanie czynników dynamiki zespołów oraz mechanizmów zarządzania i motywacji
 • Umiejętność wyjaśnienia takich pojęć jak samoorganizacja, przyrostowe dostarczanie produktów, role i zasady Scrum, User Story, Iteracja, Sprint i Release (wydanie)
 • Planowanie i szacowanie złożoności w Scrumie
 • Zdolność do skalowania Scrum
 • Solidne przygotowanie do sprawdzenia nabytych umiejętności poprzez możliwość przystąpienia i zaliczenia egzaminu Professional Scrum Master I

Czas trwania

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem)

Odbiorcy szkolenia

 • Scrum Masterzy i osoby aspirujące do pełnienia tej roli
 • Członkowie zespołów Scrumowych
 • Kierownicy zespołów
 • Klienci zespołów zwinnych
 • Osoby zainteresowanych efektywnym stosowaniem Scrum

 

Program szkolenia

 • Geneza podejścia Agile, czym jest zwinność – fakty i mity.
 • Zarządzanie projektem a realizacja projektu.
 • Podejścia do zarządzania projektami: podejście tradycyjne (waterfall) oraz podejście zwinne (agile).
 • Adaptacja Agile na przykładzie Scrum framework:
  • cechy: czym jest a czym nie
  • Artefakty, Role, Wydarzenia
  • cechy zespołów pracujących w oparciu o Scrum
 • Role w Scrum – Scrum Master, Product Owner, Development Team
 • Rola Scrum Mastera – jak ją poprawnie wypełniać a czego unikać?
 • Spotkania w Scrum: Backlog Grooming, Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospective, Daily Stand up
 • Narzędzia w Scrum: Product Backlog, Sprint Backlog, Burndown Chart, Scrum Board
 • Planowanie i szacowanie
  • Planning Poker
  • Team Estimation Game
  • Afinity Estimation
  • Szacowanie z użyciem Story Points
 • Skalowanie Scrum
 • Scrum w programach i portfelach projektów
 • Najlepsze praktyki – wnioski z lat doświadczeń
 • Najczęstsze błędy – na czym zwykle można się potknąć
 • Czy Scrum nadaje się do wszystkiego?
 • Narzędzia wspierające implementację Scrum
 • Omówienie podejścia do egzaminu, pytania przykładowe

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin