Modelowanie decyzji z wykorzystaniem notacji DMN 1.5

04.06.2024 - 05.06.2024

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego.

Szkolenie on-line

1700 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Specjaliści stosujący podejście do zarządzania oparte o BPM (Business Process Management – Zarządzanie procesami biznesowym) odkryli, że w niektórych branżach takich jak ubezpieczenia, bankowość, handel detaliczny, logistyka czy usługi medyczne prawie 50% nakładów pracy na modelowanie procesów biznesowych jest związane z aktywnością związaną z modelowaniem decyzji. Ułatwmy sobie pracę – stosujmy rozwijaną przez organizację Object Management Group (OMG) notację do modelowania decyzji o nazwie DMN!

Notacja DMNDecision Model and Notation umożliwia analitykom biznesowym, architektom biznesu, ale także „zwykłym” pracownikom biznesowym samodzielne modelowanie logiki decyzyjnej i dbanie o jej stałe aktualizowanie.  DMN jest notacją umożliwiającą tworzenie:

 • Projektowanie modelu decyzyjnego
 • Automatyzowanie procesu decyzyjnego
 • Monitorowanie i zarządzanie procesem decyzyjnym

Model decyzyjny tworzony jest na dwóch poziomach, Poziomie Wymagań Decyzyjnych (Decision Requirements Level) i Poziomie Logiki Decyzyjnej (Decision Logic Level). Poziom Wymagań Decyzyjnych jest poziomem bardziej abstrakcyjnym i w jego skład wchodzą Graf Wymagań Decyzyjnych (DRG – Decision Requirements Graph), który z kolei jest reprezentowanym jednym lub wieloma Diagramami Wymagań Decyzyjnych (DRD – Decision Requirements Diagrams).

BPMN DMN

DMN jest standardem przemysłowym. Oznacza to, że ani koncepcja DMN, ani definicja tej notacji nie jest własnością żadnego producenta narzędzi CASE czy też jakieś firmy konsultingowej. Standard DMN jest wspierany przez wielu dostawców, a dzięki temu, że został zdefiniowany standard XML zapisu modeli decyzji, możliwy jest transfer danego modelu z jednego narzędzia do innego.

Jeżeli modelujesz procesy biznesowe z wykorzystaniem notacji BPMN, a w Twoich procesach roi się od bramek decyzyjnych i ich czytelność staje się limitowana, zastosowanie DMN może dać spektakularne rezultaty!

Nabywane umiejętności

 • Zwiększenie umiejętności Analityka Biznesowego poprzez wprowadzenie do zestawu stosowanych technik modelowania decyzji
 • Zwiększenie elastyczności modeli procesów biznesowych poprzez odseparowanie mechanizmu podejmowania decyzji od automatyzacji przebiegu prac
 • Lepsze zarządzanie regułami biznesowymi i umożliwieni ich re-używalności
 • Zwiększenie czytelności modeli procesów definiowanych w notacji BPMN
 • Efektywniejszy sposób zarządzania wymaganiami
 • Budowanie solidnych fundamentów Systemów Wspomagania Decyzji (DSS – Decision Support System)

Czas trwania

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Analityków biznesowych
 • Managerów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie w przedsiębiorstwie aplikacji biznesowych
 • Ekspertów dziedzinowych odpowiedzialnych za dokumentowanie reguł biznesowych
 • Architektów korporacyjnych i systemowych
 • Ekspertów IT implementujących model decyzji w systemach informatycznych
 • Kierowników projektów
 • Analityków biznesowych budujących Systemy Wspomagania Decyzji
 • Podstawy modelowania decyzji
  • Wprowadzenie do notacji DMN (Decision Model and Notation)
   • Poziomy modelowania decyzji
   • Tablice decyzyjne
   • FEEL (S-FEEL (Simple Expression Language))
  • Podstawowe element notacji DMN
  • Właściwości modelu podejmowania decyzji
 • Modelowanie na poziomie Wymagań Decyzyjnych (Decision Requirements Modeling)
  • Elementy diagramu DRG i DRD (DRG – Decision Requirements Graph & DRD – Decision Requirements Diagrams)
  • Hierarchia decyzji
  • Pozyskiwanie, weryfikowanie i dokumentowanie wymagań dotyczących modelu decyzyjnego
 • Modelowanie na poziomie Logiki Decyzyjnej
  • Wyrażenia w ramkach (boxed expressions)
   • Decision table
   • Boxed FEEL expression
   • Boxed invocation
   • Boxed context
   • Boxed list
   • Relation
   • Boxed function
  • S-FEEL
   • Co to jest S-FEEL
   • Nazwy S-FEEL
   • Typy danych
   • Zakres
   • Wyrażenia
  • Modelowania decyzji a Analiza Biznesowa
  • Relacje pomiędzy diagramami DRD, tablicami decyzyjnymi a modelami procesów BPMN
 • Dobre praktyki modelowania decyzji
 • Warsztaty modelowania decyzji
  • Modelowanie decyzji strategicznych
  • Modelowanie decyzji operacyjnych

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin