Agile Project Management

Warszawa

Siedziba Edusolution, ul. Eustachego Tyszkiewicza 21.

2379 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Opis szkolenia

Szkolenie Agile Project Management dostarcza uczestnikom wiedzy i podstawowych umiejętności dotyczących zwinnego (agile) zarządzania projektami. Szkolenie bazuje na iteracyjno-przyrostowo-adaptacyjnym frameworku „AgilePF – Agile Project Framework”, będącym szóstą wersją metodyki zgodnej z manifestem Agile, opracowaną przez brytyjskie konsorcjum DSDM.

Od ponad 20 lat brytyjskie konsorcjum DSDM (Dynamic System Development Method) rozwija zwinną metodykę zarządzania projektami, której geneza sięga metodologii RAD (Rapid Application Development). W 2014 roku opublikowano jej najnowszą wersję o nazwie AgilePF (Agile Project Framework). Jest to hybrydowy Framework, który łączy w sobie zarządzanie projektem wraz z wytwarzaniem produktów. Cykl życia projektu przedstawiony na poniższym rysunku składa się z czterech głównych faz (Feasibility, Foundations, Evolutionary Development i Deployment) oraz z faz Pre i Post-Project.

8a - DSDM Products (pg54)

Na proces DSDM został nałożony system bramek kontroli jakości (ang. Quality assurance) w celu uzyskania większej kontroli oraz nadzoru. Jako że w projektach realizowanych w ramach publicznych przetargów jest zazwyczaj duży nacisk na kontrolę i monitoring postępu prac, AgilePF idealnie nadaje się do zarządzania tego typu przedsięwzięciami. Dzięki stosowaniu tej metody pracy można uzyskać wysoką innowacyjność, elastyczność i tworzyć produkty o wysokiej jakości nie rezygnując ze standardów i rygorów dobrych, powszechnie stosowanych zasad zarządzania projektami.

Uczestnicy szkolenia będą mogli zrozumieć zasady i terminologię metody Agile obejmujące pryncypia, filozofię, główne role, proces, dokumentację oraz praktyki zwinnego podejścia do projektów. Zdobycie powyższej wiedzy na pewno pozwoli skuteczniej realizować projekty. Udział w warsztatach to również szansa na wymianę doświadczeń z praktykami zwinnego zarządzania projektami.

Nabywane umiejętności

 • Rozumienie podejścia Agile
 • Zrozumienie różnic pomiędzy podejściem tradycyjnym a zwinnym oraz kluczowych zasad jakimi kierują się projekty stosujące Agile
 • Poznanie frameworku AgilePF, jego technik i narzędzi
 • Umiejętność stosowania zwinnego zarządzania projektami w praktyce
 • Poznanie cyklu życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePF
 • Poprawienie czasu wprowadzania produktów na rynek
 • Zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu projektu poprzez wspieranie zaangażowania interesariuszy w projekt i zapewnienie skutecznej nad nim kontroli

Czas trwania

3 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem)

Odbiorcy szkolenia

 • Kierownicy projektów
 • Osoby zarządzające projektami
 • Kierownicy zespołów projektowych
 • Kierownicy zespołów wytwórczych
 • Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT
 • Osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji z zakresu zwinnego zarządzania projektami

Program szkolenia

 • Geneza podejścia Agile, czym jest zwinność – fakty i mity
 • Zarządzanie projektem a realizacja projektu(Agile vs Scrum)
 • Podejście do zarządzania projektami: tradycyjne (waterfall) oraz zwinne (agile)
 • Czy Agile PF jest dla mnie?
 • Cykl życia projektu
 • Procesy i produkty Agile PF
 • MoSCoW i Timeboxing – jak dostarczać to, co trzeba i na czas
 • Planowanie krótko- i długoterminowe, kontrola, iteracyjność i przyrostowość
 • Ludzie – role i odpowiedzialności, komunikacja; jestem Scrum Masterem czy Kierownikiem Projektu?
 • Czy i jak planować, estymacje, zarządzanie wymaganiami (backlog)
 • Jakość bez kompromisów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Narzędzia wspierające implementację Agile PF
 • Synergia Agile PF i Prince 2 – łącz najlepsze praktyki zamiast wybierać

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin