23.09.2016

Modelowanie decyzji za pomocą notacji DMN – część druga

Diagramy DMN tworzone na poziomie Wymagań Decyzyjnych mają charakter analityczny i definiując logikę decyzyjną można posługiwać się językiem naturalnym. Nie jest to bowiem poziom wykonywalny. Na poziomie drugim (Logiki Decyzyjnej) nie ma już żartów, to już jest poziom wykonywalny, a więc wymaga nie tylko zgodności z poziomem pierwszym, ale przede wszystkim precyzyjnej semantyki.