23.09.2016

Modelowanie decyzji za pomocą notacji DMN – część druga

Diagramy DMN tworzone na poziomie Wymagań Decyzyjnych mają charakter analityczny i definiując logikę decyzyjną można posługiwać się językiem naturalnym. Nie jest to bowiem poziom wykonywalny. Na poziomie drugim (Logiki Decyzyjnej) nie ma już żartów, to już jest poziom wykonywalny, a więc wymaga nie tylko zgodności z poziomem pierwszym, ale przede wszystkim precyzyjnej semantyki.

06.09.2016

Modelowanie decyzji za pomocą notacji DMN – część pierwsza

Modelując procesy biznesowe bardzo szybko napotykamy na miejsca, w których należy podjąć decyzję jaki konkretny scenariusz biznesowy będzie realizowany. Stosując notację BPMN do sterowania przebiegiem procesu mamy tzw. bramki decyzyjne i zazwyczaj ten mechanizm całkowicie wystarcza. Proces „niesie” różnego rodzaju informacje i na ich podstawie możemy podjąć decyzję, jak ów proces dalej ma przebiegać.