Zarządzanie testami

24.11.2022 - 25.11.2022

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego.

Szkolenie on-line

1596 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Co każdy kierownik testów wiedzieć powinien…

Jeżeli potrafimy zdefiniować i wdrożyć odpowiednią strategię testową, zagwarantuje nam to skuteczność zarządzania procesem testowym i pozwoli osiągnąć wyznaczone cele. Powodzenie w zarządzaniu testami jest uzależnione od tych samych czynników, które determinują skuteczne zarządzanie dowolnym projektem:

 • Zdefiniowanie klarownej strategii
 • Rozwój strategii musi nadążać za zmianami rzeczywistości
 • Identyfikowanie zagrożeń i dynamiczne zarządzanie nimi
 • Modyfikacja strategii musi być oparta o sprzężenie zwrotne

Zatem tajemnica skutecznego zarządzania testami tkwi w wiedzy, które części strategii zarządzania projektami są najistotniejsze, stworzeniu odpowiedniego sprzężenia zwrotnego i  zbudowaniu mechanizmów, pozwalających reagować na niekorzystne zdarzenia zakłócające przebieg realizacji procesu testowego.

Szkolenie dostarcza wiedzy, jak zbudować solidne fundamenty procesu zarządzania testami. Skoncentrowane jest na dwóch kluczowych obszarach:

 • Organizacji zespołu testowego i skutecznego nim zarządzania
 • Budowy efektywnej strategii testowej

Strategia testowa budowana jest z kolei w oparciu o dwa istotne dokumenty: kompleksowy plan testów i odpowiadające mu raporty z testów.

Nabywane umiejętności

 • Zdolność do identyfikowania kluczowych dla procesu testowania problemów i znajdywanie ich optymalnego rozwiązania
 • Monitorowanie czynności związanych z testowaniem i wytwarzaniem artefaktów
 • Zwiększenie produktywności poprzez współpracę z użytkownikami, programistami i pracownikami działu serwisu

Czas trwania

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób profesjonalnie zajmujących się projektowaniem i testowaniem systemów informatycznych oraz zarządzających projektami informatycznymi. Szczególnie polecany dla kierowników działów testów i kandydatów na to stanowisko.

 • Testowanie i jakość
  • Cele a priorytety
  • Filozofia testowania
 • Kierownik testów
  • Rola kierownika testów
  • Przewodnik lidera
  • Jak być dobrym kierownikiem i przeżyć?
 • Zespół testowy
  • Organizacja zespołu
  • Jak utrzymać zespół?
  • Ścieżki kariery
 • Zarządzanie konfiguracją
  • Zarządzanie bibliotekami
  • Komisja Kontroli Zmian (CCB, ang. Change Control Board)
  • Analiza usterek
 • Główny plan testów
  • Ryzyka i właściwe przygotowanie na różne ewentualności
  • Strategia testowania
  • Harmonogramowanie i wstępne szacunki
 • Projektowanie testaliów (ang. testware)
  • Ryzyka i ich wpływ na testalia
  • Różne podejścia do projektowania
  • Testowanie bez udokumentowanych wymagań
 • Zarządzanie wykonaniem testów
  • Ocenianie efektywności testów
  • Przewidywanie wyników testów
  • Raportowanie
 • Narzędzia
  • Co automatyzować?
  • Specyfika narzędzi
  • Rola menadżera w procesie implementacji narzędzi
 • Metryki projektowe
  • Podstawowe definicje
  • Paradygmaty procesu pomiarowego
  • Implementacja metryk projektowych
 • Sposoby oceny procesu – benchmarking
  • Czym jest ocena procesu?
  • CMM/CMMI®, TQM, TPI®, TMMi
  • Benchmarking – porównaj się z najlepszymi i zasymiluj ich pomysły

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin