Wykorzystanie podejścia MDA w projektowaniu systemów informatycznych

990 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

sparxWarsztat autoryzowany przez SPARX Systems i realizowany z wykorzystaniem narzędzia Enterprise Architect.

Generowanie modeli zgodnych z konwencją Model Driven Architecture. 

Warsztaty, w trakcie których poznasz od strony praktycznej podejście Model Driven Architecture. Celem warsztatów jest prezentacja sposobu tworzenia modeli MDA oraz zasad ich transformacji. Warsztaty prowadzone w narzędziu Enterprise Architect.

Nabywane umiejętności

  • Nabycie wiedzy na temat wykorzystania modeli MDA w projektowaniu systemu informatycznego
  • Umiejętność utworzenia i transformacji modeli

Czas trwania

1 dzień (zajęcia prowadzone są w formie warsztatu).

Odbiorcy szkolenia

Warsztat przeznaczony dla analityków, projektantów oraz programistów, posiadających podstawową wiedzę z zakresu notacji UML. Kurs skierowany jest do osób, zainteresowanych wykorzystaniem zagadnień MDA w pracy projektowej.

Modelowanie diagramu klas z użyciem elementów notacji UML

  • Utworzenie modeli PIM oraz PSM
  • Wykonanie transformacji modelu PIM do PSM

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin