Testy eksploracyjne

07.03.2017 - 08.03.2017

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego.

Warszawa

Siedziba Edusolution, ul. Eustachego Tyszkiewicza 21.

1700 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Jeżeli kiedykolwiek: uczestniczyłeś w projekcie, w którym zabrakło czasu na zaplanowanie testów i stworzenie ich szczegółowej specyfikacji, a samo testowanie musiało się odbyć w wielkim pośpiechu uczestniczyłeś w projekcie, w którym brakowało permanentnie zasobów do testowania oraz musiałeś przeprowadzić testy bez należycie udokumentowanych wymagań, to szkolenie to powinno Cię zainteresować.

Testy eksploracyjne

przeprowadzone w niezbyt rozległych ramach czasowych pozwalają znaleźć maksymalną ilość krytycznych błędów korzystając z limitowanych zasobów

Nabywane umiejętności:

 • Uczestnicy dowiadują się, czym są testy eksploracyjne i czym się one różnią od testów ad-hoc
 • Umiejętności potrzebne by zostać profesjonalnym i skutecznym testerem eksploracyjnym
 • Zdolność do określenia, w jakich okolicznościach warto stosować testy eksploracyjne, a w jakich nie
 • Wybór odpowiednich technik testów eksploracyjnych adekwatnych do sytuacji
 • Wiedzę na temat planowania i dokumentowania testów eksploracyjnych
 • Zdolność do skutecznego kierowania zespołem testerów eksploracyjnych

Opis szkolenia

Testy eksploracyjne (TE) to według James’a Bach’a, twórcy tego podejścia do sztuki testowania: „interaktywny proces aktywnego poznawania produktu informatycznego przy jednoczesnym projektowaniu testów i ich wykonywaniu”. Zatem testowanie metodą eksploracyjną polega na symultanicznym poznawaniu nowego produktu, uczeniu się go, planowaniu, projektowaniu testów, ich uruchamianiu i sporządzaniu na bieżąco raportów z akcentem na identyfikowanie i opisywanie usterek.

Czas trwania:

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób profesjonalnie związanych z problematyką testowania: programistów, testerów, kierowników działów testów, konstruktorów, analityków oraz innych udziałowców projektu informatycznego.

Tematy ćwiczeń:

W celu utrwalenia wiedzy nabywanej podczas szkolenia uczestnicy wykonują szereg ćwiczeń, między innymi z zakresu:

 • „Sprzedawania” błędów
 • Identyfikowania ryzyka metodą heurystyczną
 • Tworzenia zwinnych metryk
 • Planowania metodą eksploracyjną

Tematy zajęć:

 • Wstęp
  • Różnorodność sposobów podejścia do zagadnienia testowania
  • Podstawowe umiejętności testera –myśleć jak tester
  • Co to są testy eksploracyjne?
  • W jakiego rodzaju projektach je używać?
  • W jakich fazach projektu?
  • Pojęcie ryzyka i testowanie oparte o ryzyko
 • Podstawy technik testowych i zarządzania procesem testów
  • Fundamenty testowania
   • Czarna i biała/szklana skrzynka
   • Planowanie i strategia testowania
   • Dokumentacja
  • Wykonanie testów – techniki
   • Problemy związane z testowaniem
   • Modele testów i ich ewolucja
   • Przegląd technik testowych
   • Klasy równoważności i obszary brzegowe
   • Raportowanie błędów/sprzedawanie błędów
   • Automatyzacja testów
  • Heurystyczne testowanie w oparciu o ryzyko
   • Proces analizy ryzyka metodą heurystyczną – jak używać analizy ryzyka do szukania błędów w oprogramowaniu?
   • Stosowanie kryteriów jakości, listy ryzyk i katalogu ryzyk
  • Zarządzanie testami i metryki
   • Śledzenie procesu
   • Metryki
 • Jak testować metodą eksploracyjną?
  • Planowanie, zadania i dokumentacja
   • Jak dużo wysiłku kosztuje planowanie w testach eksploracyjnych? Źródła planowania.
   • Jak wykonywać testy by były wiarygodne i poddające się śledzeniu?
   • Jakie dokumenty są generowane podczas testowanie eksploracyjnego?
   • Przykładowy proces TE
  • Testy Eksploracyjne w parach
   • Jak spowodować, by praca w parach była efektywna?
   • Zalety i wady pracy w parach
  • Stosowanie Testów Eksploracyjnych w połączeniu z praktykami eXtreme Programming
   • Jak połączyć praktykę „najpierw testy, potem kodowanie” z TE?
   • Czy testowanie eksploracyjne może być użyteczne w połączeniu z XP?
 • Rodzaje testów eksploracyjnych – umiejętności i techniki
  • Kompendium wiedzy o testach eksploracyjnych (the Exploratory Testing Body of Knowledge – BOK)
 • Zarządzanie testami eksploracyjnymi
  • Zarządzanie zespołem
   • Jak stworzyć efektywny zespół testowy?
   • Jak być dobrym liderem?
   • Typy testerów: pragmatyk, pionier, analityk, moderator
 • Testowanie oparte o ryzyko (risk – based testing)
  • Czym jest testowanie oparte na ryzyku?
  • Dlaczego warto je stosować?
  • Ryzyko procesu/projektu w konfrontacji z ryzykiem produktu/biznesu
  • Priorytetyzacja testów
  • Jak obliczać prawdopodobieństwo wystąpienia błędu i szacować koszty jego konsekwencji?
 • Organizacja sesji zarządzającej procesem testów eksploracyjnych
  • Zalety skoncentrowanego wspólnego wysiłku związanego z zarządzaniem
  • Jak używać kart, sprawozdań i innych artefaktów zarządczych w procesie planowania testów i śledzenia postępów prac

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin