Testy dla praktyków

2500 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Najlepsze „pierwsze” szkolenie z zakresu testowania dla programistów i nie tylko. Wiedza z zakresu sylabusu ISTQB w pigułce plus podstawy automatyzacji testów w praktyce.

Nabywane umiejętności:

Uczestnicy szkolenia nabywają podstawowe umiejętności z zakresu:

 • Sposobów zapewniania jakości w procesie tworzenia systemów informatycznych
 • Technik testowania
 • Podstaw zarządzania testami
 • Efektywnego wykorzystywania narzędzi w procesie testowania

Opis szkolenia

Szkolenie składa się z dwóch części. W pierwszej trwającej 2 dni słuchacze zapoznają się z fundamentami problematyki związanej z procesem testowania. Szkolenie jest zgodne z sylabusem ISTQBInternational Software Testing Qualifications Board. ISTQB to w tej chwili najbardziej kompleksowy i nowoczesny sposób poznania problematyki testowania. Wiedza uzyskana na tym szkoleniu stanowi solidny fundament, na którym można w późniejszym czasie efektywnie budować proces testowania i jego automatyzacji. W części drugiej przedstawione są narzędzia do automatyzacji testów. Bardzo przydatna w tej części jest umiejętność programowania w dowolnym języku strukturalnym lub obiektowym (np. w języku Java).

Czas trwania:

3 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób profesjonalnie związanych z problematyką testowania: programistów, testerów, konstruktorów, analityków oraz innych udziałowców projektu informatycznego.

Tematy ćwiczeń:

Ćwiczenia wykonywane podczas szkolenia mają na celu utrwalenie nabywanej wiedzy. W trakcie zajęć zostaje zaprojektowany i zbudowany pilot testu automatyzującego proces testowania. Uczestnicy poznają jedną z najbardziej znanych bibliotek służącą do konstruowania testów – JUnit autorstwa Kena Beck’a (współtwórcy Extreme Programming) oraz Ericha Gamma (członka „bandy czworga”, która wprowadziła do inżynierii oprogramowania wzorce projektowe).

Tematy zajęć:

 • Testy i problematyka zapewnienia jakości:
  • Terminologia
  • Dlaczego testowanie jest konieczne
  • Podstawy procesu testowania
  • Testowanie regresyjne
  • Wyniki testów
 • Testowanie w różnych fazach cyklu wytwarzania oprogramowania:
  • Modele procesu wytwarzania oprogramowania
  • Ekonomika testowania
  • Planowanie testowania
  • Testowanie komponentów
  • Testowanie integracyjne
  • Testowanie systemu
  • Testowanie właściwości
  • Testowanie akceptacyjne
  • Testowanie pielęgnacyjne
 • Dynamiczne techniki testowania:
  • Techniki „czarnej skrzynki”
  • Techniki „białej skrzynki”
  • Zgadywanie błędów
 • Testowanie statyczne:
  • Udział przeglądów w procesie testowania
  • Rodzaje przeglądów i inspekcji
  • Analiza statyczna
 • Podstawy zarządzania testowaniem:
  • Organizacja, zarządzanie konfiguracją
  • Kontrolowanie testowania
  • Śledzenie błędów
  • Normy w dziedzinie testowania
 • Narzędzia testowania automatycznego:
  • Prawdy i mity o automatyzacji testów
  • Kryteria sukcesu w automatyzacji testów
  • Narzędzia dla działu QA – strategia inwestycji
 • Rodzaje testów automatycznych:
  • Jednostkowe
  • Integracyjne
  • Akceptacyjne
 • Przegląd narzędzi do automatyzacji testów
  • JUnit
  • HttpUnit
  • JWebUnit
  • StrutsTestCase
 • Podstawy biblioteki JUnit
 • Programowanie sterowane testami (Test Driven Development TDD)
  • Red-green-refactor
  • Grupowanie testów
  • Atrapy obiektów – Mock objects
  • Namiastki serwerów – Server stubs
 • Pomiary pokrycia zestawu testów, statystyki, analiza wyników testów

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin