Testy akceptacyjne UAT – organizacja i zarządzanie

08.07.2024 - 09.07.2024

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego.

Szkolenie on-line

1700 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

„Zaakceptować system, czy nie zaakceptować – oto jest pytanie!” Zamiast „hamletyzować” najlepiej przeprowadzić profesjonalne testy akceptacyjne, najlepiej w środowisku użytkownika.

Po wielu miesiącach ciężkiej pracy dostawców systemu informatycznego wreszcie uznaje, że jego praca jest skończona i staje przed nami wyzwanie: „Jak zorganizować odbiór systemu, aby spełniał on oczekiwania użytkowników?”. Zadajemy sobie wtedy pytania:

 • Czy system działa poprawnie?
 • Czy przynosi zapowiedziane korzyści i jest wolny od błędów?
 • Czy można mu zaufać?
 • Czy działa odpowiednio sprawnie?

Odpowiedzi mogą dać nam testy akceptacyjne zapewniające walidację systemu dokonaną pod kątem zgodności jego działania z wymaganiami biznesowymi i systemowymi. Niniejsze szkolenie zawiera kompendium wiedzy o testach akceptacyjnych i porusza takie zagadnienia, jak:

 • Ustalenia kryteriów akceptacji
 • Zaplanowania testów akceptacyjnych
 • Określenie jaki inne testy poza funkcjonalnymi będą konieczne do wykonania w ramach testów akceptacyjnych
 • Opracowanie scenariuszy testów akceptacyjnych
 • Opracowanie procesów biznesowych realizowanych w firmie będących podstawą do testów akceptacyjnych
 • Wykonanie testów UAT
 • Monitorowanie i raportowanie testów UAT

Nabywane umiejętności

 • Lepsze zrozumienie modelu wymagań
 • Umiejętność tworzenia Katalogu Kryteriów Akceptacji i Planu Akceptacji
 • Zrozumienie procesu testowego
 • Przygotowania do projektowania efektywnych przypadków testowych
 • Zdolność do stworzenia zespołu testowego UAT i kierowania nim
 • Biegłość w prowadzeniu testów UAT
 • Umiejętność właściwego interpretowania wyników testów i przygotowywania raportów podsumowujących wyniki
 • Łatwość obsługi incydentów i stwierdzonych błędów oprogramowania

Czas trwania

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

 • Testerzy i osób planujące rozwój kariery zawodowej w kierunku zarządzania działem testów
 • Osoby zaangażowane w proces testowy
 • Kierownicy działu jakości oprogramowania i serwisu
 • Osoby odpowiedzialne za zapewnienie jakości systemów informatycznych i oprogramowania
 • Analitycy systemowi i biznesowi
 • Inżynierzy oprogramowania
 • Zrozumienie czym są testy akceptacyjne
  • Cele testowania
  • Miejsce testów akceptacyjnych w cyklu życia oprogramowania
  • Rodzaje i poziomy testów oprogramowania
  • Role i odpowiedzialności w procesie UAT
 • Projektowanie testów akceptacyjnych
  • Tworzenie Katalogu Kryteriów Akceptacji
   • Kryteria funkcjonalne
   • Kryteria właściwości
   • Jakość interfejsu użytkownika
   • Ogólna jakość oprogramowania
  • Przygotowanie i rozwój Planu Akceptacji
   • Struktura Planu Akceptacji
   • Portfolio testów
    • Procedury testowe
    • Przypadki testowe
    • Kroki testowe
   • Powiązanie wymagań z Przypadkami Testowymi
   • Przegląd Planu Akceptacji – testowanie artefaktów testowych
  • Projektowanie sekwencji wykonywania przypadków testowych
  • Kryteria ustalania kolejności wykonywania przypadków testowych
   • Kryterium ważności biznesowej
   • Kryterium współzależności procesów biznesowych
   • Kryterium efektywności
   • Kryterium elastyczności
  • Definiowanie Przypadków Testowych
   • Warunki początkowe
   • Dane wejściowe
   • Opis działań, które należy podjąć
   • Oczekiwane rezultaty
 • Środowisko testów akceptacyjnych
  • Jak utworzyć środowisko testowe?
  • Rozwijanie środowiska testowego
  • Wyposażenie laboratorium testowego: sprzęt i oprogramowanie
 • Testy właściwości
  • Przygotowania do podjęcia testów właściwości
   • Ogólny zarys przedsięwzięcia
   • Kluczowe decyzje, które trzeba podjąć
   • Unikanie niespodzianek
   • Uzasadnienie
   • Pierwsza przymiarka
  • Przygotowania do podjęcia testów wydajnościowych
   • Zgromadzenie potrzebnych informacji
   • Weryfikacja wymagań niefunkcjonalnych
   • Uzyskanie rozeznania w projekcie i przygotowanie podstaw do przeprowadzenia odnośnych testów
   • Zaplanowanie strategii mierzenia interesujących nas wartości
   • Przygotowanie testaliów i zbudowanie podwalin pod automatyzację procesu testowania wydajności
 • Utworzenie zespołu testowego UAT
  • Kierownik testów
  • Projektanci testów
  • Testerzy
  • Szkolenia
 • Wykonanie testów
  • Incydenty i defekty oprogramowania
  • Forma zgłaszania incydentów – logowanie defektu
  • Rozróżnienie defektów od pomysłów na ulepszone działanie oprogramowania
  • Wykonywanie Przypadków Testowych
  • Sprawdzanie rezultatów
   • Antycypacja defektów
   • Potwierdzanie defektów
   • Błędy krytyczne uniemożliwiające dalsze testowanie (showstopper bug)
  • Testy regresji
  • Testy wydajności
  • Raportowanie działań testowych
 • Obsługa defektów
  • Cykl życia incydentu/defektu
  • Przebieg procesu obsługi incydentu
  • Priorytetyzacja defektów
  • Retesty (testowanie potwierdzające)
 • Formalna akceptacja produktu informatycznego
  • Kiedy przerwać testowanie?
  • Kryteria „wystarczająco dobrego” systemu informatycznego
  • Raport akceptacji oprogramowania
  • Akceptacja warunkowa
 • Techniki testowania
  • Testowanie mechanizmów walidacji danych wejściowych
  • Testy eksploracyjne (TE) jako forma testów akceptacyjnych
   • Co to są testy eksploracyjne i kiedy je stosować?
   • Jak testować metodą eksploracyjną?
    • Planowanie, zadania i dokumentacja
    • Jak dużo wysiłku kosztuje planowanie w testach eksploracyjnych? Źródła planowania
    • Jak wykonywać testy by były wiarygodne i poddające się śledzeniu?
    • Jakie dokumenty są generowane podczas testowanie eksploracyjnego?
    • Przykładowy proces TE
    • Narzędzia wspomagające TE
  • Równoległe uruchamianie aplikacji
  • Pilotowe wdrożenie systemu
  • Beta testy
 • Problematyka automatyzacji procesu testowania akceptacyjnego
  • Wady i zalety automatyzacji
  • Narzędzia do śledzenia błędów
  • Narzędzia do zarządzania testami
  • Automatyczne wykonywanie testów

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin