Testowanie oprogramowania – podstawy

01.02.2022 - 03.02.2022

Szkolenie On-line

1300 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Szkolenie przygotowujące do egzaminu na międzynarodowy certyfikat ISTQB™ „Certified Tester— Foundation Level”.

Szkolenie to przygotowane zostało według sylabusu ISTQB – International Software Testing Qualifications Board i przygotowuje do zdania egzaminu certyfikacyjnego ISTQB Certified Tester— Foundation Level. Program ISTQB to w tej chwili najbardziej kompleksowy i nowoczesny sposób poznania problematyki testowania. Wiedza uzyskana na tym szkoleniu stanowi solidny fundament, na którym można w późniejszym czasie efektywnie budować proces testowania i jego automatyzację.

Nabywane umiejętności

 • Zapoznanie się z podstawami testowania oprogramowania (dla początkujących) oraz uporządkowanie posiadanej wiedzy (dla zaawansowanych)
 • Zrozumienie na czym polega natura testów i co jest istotne w procesie testowania
 • Uzmysłowienie sobie, że dobrze zarządzane testy są podstawowym źródłem informacji o jakości oprogramowania
 • Przygotowanie do zdania egzaminu ISTQB CTFL

Czas trwania

3 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

Testerzy, analitycy oraz inni uczestnicy projektu informatycznego po stronie dostawcy lub odbiorcy oprogramowania zainteresowani jakością oprogramowania.

 • Wprowadzenie:
  • Typy i cele certyfikatów
  • Organizacja procesu certyfikacji
  • Przebieg i taktyka egzaminu
  • Organizacja materiału szkoleniowego
 • Podstawowe zasady testowania:
  • Terminologia
  • Dlaczego testowanie jest konieczne
  • Podstawy procesu testowania
  • Psychologia testowania
  • Testowanie regresyjne
  • Wyniki testów
 • Testowanie w różnych fazach cyklu wytwarzania oprogramowania:
  • Modele procesu wytwarzania oprogramowania
  • Ekonomika testowania
 • Planowanie testowania
  • Testowanie komponentów
  • Testowanie integracyjne
  • Testowanie systemu
  • Testowanie właściwości
  • Testowanie akceptacyjne
  • Testowanie pielęgnacyjne
 • Dynamiczne techniki testowania:
  • Techniki „czarnej skrzynki”
  • Techniki „białej skrzynki”
  • Zgadywanie błędów
 • Testowanie statyczne:
  • Udział przeglądów w procesie testowania
  • Rodzaje przeglądów i inspekcji
  • Analiza statyczna
 • Podstawy zarządzania testowaniem:
  • Organizacja, zarządzanie konfiguracją
  • Kontrolowanie testowania
  • Śledzenie błędów
  • Normy w dziedzinie testowania
 • Narzędzia stosowane do testowania oprogramowania:
  • Podstawowe typy narzędzi
  • Elementy procesu wdrożenia automatycznego wykonywania testów

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin