Testowanie oprogramowania metodą systematyczną z wykorzystaniem metodyki TMAP NEXT

2500 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Szkolenie dostarcza praktyczną wiedzę na temat CO robić i KIEDY, aby proces testowania przebiegał efektywnie i spójnie z procesem zarządzania ryzykiem. 

TMap® Next jest rodzajem metodyki testów, których podstawą jest metoda systematyczno-strukturalną oparta na analizie ryzyka. Podejście to zapewnia szybsze, tańsze i lepsze osiągnięcie celów testów przy mniejszych nakładach. Korzyści płynące ze stosowania tej metodyki to między innymi:

 • Ogromna elastyczność pozwalająca znaleźć optymalne rozwiązanie dla różnych sytuacji, odmiennych typów aplikacji i różnych zależności pomiędzy dostawcami oprogramowania a zespołem testującym
 • Wyszukiwanie błędów we wczesnej fazie budowy aplikacji, jeżeli to możliwe
 • Zapobieganie błędom
 • Dostarczanie jako wartości dodanej precyzyjnej informacji o ryzyku w aspekcie jakości testowanych produktów
 • Zapewnienie możliwości ponownego użycia testaliów (np. Przypadków Testowych)
 • Przedstawienie procesu testowego w sposób zrozumiały i łatwy w obsłudze

Proces testowy wg TMap Next zorganizowany jest w siedmiu fazach:

 • Planowanie
 • Kontrola
 • Tworzenie środowiska testowego i jego serwisowanie
 • Przygotowanie
 • Specyfikacja
 • Wykonanie
 • Zakończenie

Szkolenie przedstawia testowanie jako proces nastawiony zarówno na zapobieganie powstawania błędów, jak i na wykrywanie nieprawidłowości w oprogramowaniu. Proces testowy jest tak skonstruowany, aby wykrywając jak największą liczbę błędów w specyfikacji oprogramowania, przyczyniał się do tworzenia lepszego kodu.

Nabywane umiejętności

 • Poznanie elastycznej, opartej na ryzyku metody testowania oprogramowania dla małych i dużych organizacji
 • Zaprojektowanie takiego sposobu testowania, który umożliwiłby szybkie i łatwe znajdowanie ważnych błędów
 • Poznanie podejścia Business Driven Test Management (BDTM)
 • Zapoznanie się z pięcioma dziedzinami metodyki TMap® Next
 • Tworzenie efektywnej strategii testowania, planów testów oraz odnośnych metryk
 • Zapobieganie usterkom i awariom oprogramowania poprzez włączenie testowania w proces wytwórczy
 • Poprawa jakości produkowanego oprogramowania poprzez ulepszenie procesu testowania

Czas trwania

3 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

 • Testerzy i osób planujące rozwój kariery zawodowej w kierunku zarządzania działem testów
 • Osoby zaangażowane w proces testowy
 • Kierownicy działu jakości oprogramowania i serwisu
 • Osoby odpowiedzialne za zapewnienie jakości systemów informatycznych i oprogramowania
 • Analitycy systemowi i biznesowi
 • Inżynierzy oprogramowania
 • Podstawowe zasady testowania:
  • Terminologia
  • Dlaczego testowanie jest konieczne
  • Podstawy procesu testowania
  • Testowanie regresyjne
  • Wyniki testów
 • Testowanie w różnych fazach cyklu wytwarzania oprogramowania:
  • Modele procesu wytwarzania oprogramowania
  • Kluczowe tematy: zrozumienie ryzyka, modele testów i testowanie prewencyjne
 • Wprowadzenie do metodyki TMAP NEXT
  • Podstawowe pojęcia: fazy, czynności, role
  • Podstawowe terminy i opis procesu
  • Zarządzanie procesem testowym sterowane ryzykiem
 • Planowanie testowania
  • Podstawy planowania testowania
  • Zrozumienie ryzyka i strategii testowania
  • Planowanie testów
  • Generalne zasady dobrego planowania
  • Poziomy testowania: akceptacyjny, systemowy, integracyjny, modułowy
 • Testowania – analiza
  • Cele testowania
  • Tworzenie list określających obszary wymagające przetestowania
  • Analiza wymagań
  • Analiza wymagań projektowych
  • Testowanie zmian i modyfikacji
  • Testowanie oprogramowania firm trzecich (obcych pakietów, modułów tworzonych na zasadzie outsourcing’u)
 • Testowanie – projektowanie i implementacja
  • Zrozumienie architektury wspierającej testowalność
  • Podejmowanie decyzji projektowych w obszarze testowania
  • Dokumentowanie testowania: przypadki, dane, procedury projektowe
  • Wdrożenie przypadków testowych z uwzględnieniem kolekcji danych testowych i uwarunkowań środowiskowych
  • Szacowanie procesu testowania: kiedy testowanie uznać za zakończone?
 • Wykonywanie testów i raportowanie
  • Wykonywanie testów
  • Śledzenie i ocenianie rezultatów
  • Raportowanie statusu: gdzie jesteśmy w procesie testowania?
  • Raporty podsumowujące
  • Jaki jest współczynnik ryzyka?

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin