Systemy SOA – analiza i projektowanie

2500 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności budowania architektury SOA, projektowania modułów funkcjonalnych, interfejsów i procesów zgodnie z paradygmatem SOA.

W trakcie kursu uczestnicy dowiedzą się również jakie są dostępne na rynku technologie pozwalające na skuteczną implementację SOA w organizacji, w rozbiciu na branże i skalę firmy. Szkolenie pomaga zrozumieć proponowane przez dostawców technologii warstwy architektury zarówno od strony logicznej, jak i fizycznej. Ponadto omawia wzorce i zasady projektowania i implementacji komponentów oraz najlepsze podejścia do projektów SOA.

Nabywane umiejętności

 • Identyfikowanie i wdrażanie scenariuszy biznesowych w oparciu architekturę zorientowaną na usługi
 • Budowanie modeli SOA
 • Zarządzanie architekturą SOA
 • Realizowanie Projektów z wykorzystaniem architektury SOA z zastosowaniem dobrych praktyk

Czas trwania

3 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

 • Architekci rozwiązań
 • Analitycy biznesowi
 • Managerowie
 • Deweloperzy
 • Wprowadzenie
  • Definicja SOA
  • Składowe standardu SOA
  • Koncepcja i zasady
  • Koncepcja usług
  • Korzyści z wdrożenia SOA
 • Zasady projektowania
  • Charakterystyka architektury zorientowanej na usługi
  • Zasad projektowania stosowane podczas budowy serwisów
  • Powiązanie architektury SOA  z tradycyjnymi stylami architektonicznymi
  • Integracja  i rola ESB w architekturze SOA zasady tworzenia powiązań pomiędzy komponentami
 • Standardy i ich zastosowanie
  • Usługi sieciowe (Web services) oraz podstawowe standardy
  • Budowanie rozwiązań interoperacyjnych
  • Lista standardów i identyfikacja ról w budowaniu rozwiązań z wykorzystaniem WS
  • WS-BPEL – standard specyfikacji modeli procesów biznesowych
  • Identyfikacja zmiennych i standardów stosowanych w poszczególnych fazach cyklu życiowego SOA
 • Zastosowania SOA
  • Fazy cyklu życiowego dla SOA: modele, montaż, konfigurowanie i zarządzanie
  • Wsparcie narzędziowe dla cyklu rozwojowego opartego o SOA
  • Możliwości wsparcia wytwarzania rozwiązań SOA
 • Rozszerzenie notacji UML w zakresie SOA
  • Stereotypy notacji UML
  • Diagramy wykorzystywane w modelowaniu SOA
  • Architektura repozytorium modelu SOA
 • Zarządzanie w SOA – wsparcie dla zarządzania SOA
  • Lista faz w cyklu życiowym SOA
  • Identyfikacja oferty zarządzania cyklem życiowym w SOA
  • Role zarządzania  wsparciem
 • Scenariusze
  • Definiowanie punktów wejść do tworzenia scenariuszy dla SOA
  • Realizacje scenariuszy szybkiego rozwoju projektów SOA
  • Wzorce rozwiązań dla scenariuszy tworzenia serwisów i identyfikacja ich produktów (do realizacji tego   wzorca)
  • Wzorce rozwiązań dla połączeń serwisów i identyfikacji ich produktów (do realizacji tego wzorca)
  • Wzorzec scenariusza dla BPM i identyfikacja jego produktów
 • Konfiguracja SOA
  • Kreowanie potrzeb dla programowania w modelu SOA,
  • Definiowanie komponentów architektury zorientowanej na usługi SCA (Service Component Architecture)
  • Komponenty SCA: moduły serwisu, pośrednicy, komponenty serwisu i komponenty pośrednika, modele programowania klienta
  • Wsparcie dla QoS
  • Integracja platform architektonicznych
  • Projektowanie montażu serwisu
  • Integracja narzędzi do wytwarzania serwisów
 • Zarządzanie i bezpieczeństwo serwisów
  • Środowisko zarządzania w SOA
  • Odkrywanie wymagań w zakresie zarządzania, identyfikacja oferty dostarczenia tych możliwości
  • Bezpieczeństwo w środowisku SOA
  • Cykl życia dla budowania aspektu bezpieczeństwa serwisów
  • Oferta dostarczenia, wymaganych cech serwisu w zakresie jego bezpieczeństwa
 • Mapowanie architektury logicznej na moduły następujących platform
  • IBM WebSphere
  • Oracle Middleware
  • SAG Webmethods
  • Microsoft Biztalk
  • SAP PI
  • TIBCO

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin