Skuteczne projektowanie przypadków testowych

07.04.2022 - 08.04.2022

Warszawa

1596 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Najnowsze techniki projektowania możliwie najlepszych przypadków testowych – potęga rozsądnego testowania.

Nabywane umiejętności:

 • Nauka elastycznej, opartej na ryzyku metody testowania oprogramowania dla małych i dużych organizacji
 • Zaprojektowanie takiego sposobu testowania, który umożliwiłby szybkie i łatwe znajdowanie ważnych błędów
 • Tworzenie efektywnej strategii testowania, planów testów oraz odnośnych metryk
 • Zapobieganie usterkom i awariom oprogramowania poprzez włączenie testowania w proces wytwórczy
 • Poprawa jakości produkowanego oprogramowania poprzez ulepszenie procesu testowania

Opis szkolenia

Tworzenie przypadków testowych – vademecum profesjonalisty Szkolenie to zaczyna się tam, gdzie większość szkoleń się kończy. Został stworzony plan testów, sformowano zespół testerów, narzędzia wspomagające proces testowy zostały wybrane – co robić dalej? Nadszedł czas tworzenia przypadków testowych! Przetestowanie wszystkiego jest niemożliwe – to aksjomat sztuki testowania. Musimy zatem wybrać właściwą kombinację testów, aby w rozsądnym czasie uzyskać maksimum efektów. To główny cel szkolenia – jakiej techniki użyć, by dokonać możliwie najlepszego wyboru przypadków testowych.

Czas trwania:

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla inżynierów i analityków testów, testerów, a także dla kierowników testów.

Tematy ćwiczeń:

Po wybraniu formatu zapisu przypadków testowych, słuchacze szkolenia zapoznają się z poszczególnymi technikami i starają się je użyć do przykładów podawanych przez instruktora lub do własnych projektów.

Tematy zajęć:

 • Tradycyjny podział technik i metod testowych
 • Niedostatki podziału tradycyjnego
 • Metody intuicyjne oraz metody systematyczne
 • Czarna skrzynka: testowanie oparte na wymaganiach
  • Na czym polega testowanie czarnej skrzynki?
  • Testowanie metodą czarnej skrzynki na poziomie testów jednostkowych, integracyjnych i systemowych
  • Testowanie wymagań z wykorzystaniem klas równoważności, analizy wartości brzegowych i innych podobnych technik
  • Stosowanie macierzy testów, techniki testowania krzyżowego, tablic decyzyjnych i innych
 • Biała skrzynka: testowanie oparte na strukturze
  • Na czym polega testowanie białej skrzynki?
  • Testowanie metodą białej skrzynki na poziomie testów jednostkowych, integracyjnych i systemowych
  • Złożoność cyklomatyczna i jej wpływ na wybór testów
 • Intuicyjne techniki projektowania przypadków testowych
  • Na podstawie doświadczenia z podobnym produktem
  • Na podstawie doświadczenia testowego
  • Na podstawie doświadczenia projektowego
  • Na podstawie wiedzy o zastosowaniu
  • Na podstawie oszacowania ryzyka
  • Na podstawie nieprecyzyjnej specyfikacji
 • Priorytetyzacja przypadków testowych
  • Na podstawie oszacowania ryzyka i zagrożeń
  • Łatwość przetestowania
  • Konsekwencje i koszty awarii
  • Prawdopodobieństwo użycia funkcji
  • Prawdopodobieństwo wystąpienia błędu
  • Zależności
  • Śledzenie zależności – diagramy BBN (Bayesian Belief Net)
 • Systematyczne techniki projektowania przypadków testowych
  • Dziedzinowe
  • Przypadków użycia
  • Przejść stanów
  • Związków przyczynowo-skutkowych
  • Przepływu transakcji
  • Składniowe
  • Przepływu sterowania
  • Przepływu danych
  • Pokrycia kodu
  • Kombinacji
 • Kryteria zakończenia testowania
  • Testowanie statystyczne
  • Oszacowanie liczby pozostałych błędów
  • Algorytm
  • Miary pokrycia testowego oraz ich interpretacja
  • Inne kryteria oceny zakończenia testowania
  • Możliwości naprawy produktu
  • Udoskonalanie zestawu testów: posiew błędów i efekt DDT

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin