Selenium dla developerów

1700 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Szkolenie, którego celem jest rozwój umiejętności tworzenia łatwych w utrzymaniu testów automatycznych oraz zdobycie wiedzy z zakresu Selenium 2 / Web Driver i metodyk automatyzacji testów.

Nabywane umiejętności

 • Rozumienie kompromisów pomiędzy testami ręcznymi a automatycznymi
 • Umiejętność tworzenia testów wykorzystujących bibliotekę Selenium Web Driver
 • Umiejętność tworzenia testowalnego kodu aplikacji WWW
 • Rozumienie podstawowych komend Selenium w celu obejścia standardowych problemów z aplikacjami WWW
 • Umiejętność użycia środowisk IDE do uruchamiania testów pojedynczo i w grupach w celu generowania raportów

Czas trwania

2 dni

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla programistów Java oraz testerów znających język programowania Java.

 • Ogólne informacje na temat testów automatycznych
 • Przegląd narzędzia Selenium Web Driver
 • Ograniczenia narzędzia Selenium Web Driver
 • Interpretacja kodu HTML w celu tworzenia wyrażeń Xpath
 • Firebug i podobne narzędzia
 • Testy stand-alone i JUnit
 • Obsługa różnych metod autentykacji
 • Obsługa różnych przeglądarek
 • Warsztat praktyczny
 • Omówienie użycia Selenium w procesie Continuous Integration
 • Omawiane środwisko IDE (do wyboru przez Klienta)
  • Intellij IDEA Community
  • NetBeans
  • Eclipse
 • Omawiane przeglądarki
  • IE
  • Firefox
  • Chrome
  • Opera
  • Safari

W trakcie szkolenia możliwe jest wykorzystanie aplikacji i scenariuszy testowych dostarczonych przez Klienta.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin