Projektowanie aplikacji J2EE z użyciem wzorców projektowych i notacji UML

3500 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Nabywane umiejętności:

Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczna i praktyczną z zakresu użycia wzorców projektowych oraz sposobu wykorzystania języka modelownia UML do dokumentowania decyzji projektowych. Kursanci uczą się jak efektywnie:

 • posługiwać się w codziennej pracy wzorcami projektowymi GOF i J2EE i ich strategiami
 • rozwiązywać za pomocą wzorców projektowych najczęściej spotykane problemy
 • przeprowadzać proces refaktoryzacji

Czas trwania:

5 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia:

Doświadczeni projektanci oraz programiści, chcący usystematyzować swoją wiedzę oraz nabyć umiejętności z zakresu zastosowania wzorców projektowych oraz użycia notacji UML do dokumentowania decyzji projektowych.

Tematy ćwiczeń:

 • Modelowanie przypadków użycia
 • Analiza CRC
 • Budowa analitycznych diagramów klas i diagramów współpracy
 • Modelowanie procesów
 • Projektowanie klas
 • Wzorce warstwy prezentacji (refaktoryzacja i projektowanie)
 • Wzorce warstwy biznesowej (refaktoryzacja i projektowanie)
 • Wzorce warstwy integracji (refaktoryzacja i projektowanie)

Tematy zajęć:

 • Obiektowa analiza i projektowanie
  • Przedstawienie nowoczesnych metodologii tworzenia oprogramowania
  • Elementy składowe języka UML oraz ich zastosowanie
  • Przedstawienie dobrych praktyk i zasad związanych z projektowaniem obiektowym
 • Ogólne informacje o wzorcach projektowych i J2EE
  • Wprowadzenie do Java Platform, Enterprise Edition
  • Omówienie wzorców architektonicznych na przykładzie MVC, HMVC, MVP, PAC
  • Wprowadzenie do wzorców projektowych
 • Katalog wzorców projektowych GOF
  • Wprowadzenie do wzorców GOF
  • Wzorce strukturalne
  • Wzorce czynnościowe
  • Wzorce konstrukcyjne
 • Katalog wzorców J2EE
  • Wprowadzenie do wzorców J2EE
  • Wzorce warstwy prezentacji
  • Wzorce warstwy biznesowej
  • Wzorce warstwy integracji
 • Projektowanie aplikacji J2EE – złe praktyki

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin