Pragmatyczne testy jednostkowe

1700 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Radykalnie popraw jakość kodu poprzez systematyczne stosowanie testów jednostkowych. Sprawdź, czy kod działa zgodnie z Twoimi intencjami!

Nabywane umiejętności:

 • Poznanie metodyki XP (eXtreme Programming)
 • Umiejętność tworzenia pragmatycznych testów jednostkowych
 • Biegłość w pisaniu testów z wykorzystaniem narzędzi z rodziny xUnit (jUnit, inne)
 • Umiejętność optymalnego wykorzystywania obiektów typu Mock (atrap)
 • Sprawność w tworzeniu testów dla aplikacji o złożonej architekturze

Opis szkolenia

Testy jednostkowe są niezwykle ważnym narzędziem programisty. Przeprowadzone podczas pisania aplikacji pozwalają nasprawdzenia poprawności kodu, wyłapanie błędów i ich szybkie usunięcie. Ale nie tylko! Testy programisty pozwalają takżezakomunikować sposób użycia kodu przewidziany przez autora. Stanowią zatem „żywą dokumentację” przedstawiającą oczekiwany sposób zachowania się kodu w różnych warunkach. Tworzenie systemów bez korzystania z testów jednostkowych można porównać do pisania programów na kartce. Jest to prawie to samo, co pisanie programów w środowisku programistycznym.„Prawie” robi różnicę!

Czas trwania:

 2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów. Oczekiwanym przygotowaniem słuchaczy jest znajomość podstaw testowania oraz znajomość któregoś z języków zorientowanych obiektowo np. Java, C#, C++.

Tematy ćwiczeń:

 • Budowa prostych testów jednostkowych z wykorzystaniem biblioteki JUnit
 • Cykl wykonania testu
 • Asercje
 • Integracja biblioteki JUnit z narzędziami programistycznymi (Eclipse, Maven)
 • Wykorzystanie obiektów typu Mock na przykładzie EasyMock
 • Symulowanie obiektów współpracujących z obiektem testowanym
 • Testy typu „Nagraj i odtwórz”
 • Stopnie weryfikacji zgodności z założonym scenariuszem wywołań
 • Testy jednostkowe warstwy dostępu do bazy danych – przykłady z użyciem technologii Spring i hibernate
 • Przygotowanie danych testowych
 • Testy przy użyciu bazy danych HSQLDB
 • Raportowanie pokrycia kodu testami: integracja narzędzia Clover
 • Analiza raportu pokrycia kodu
 • Integracja z narzędziami programistycznymi

Tematy zajęć:

 • Wprowadzenie do metodologii „eXtreme Programming”
 • Test-driven development
 • Continous integration
 • Programowanie testów jednostkowych przy pomocy biblioteki JUnit
 • Cykl wykonania testu
 • Dobre i złe praktyki budowania testów
 • Zaawansowane metody testowania komponentów
 • Pojęcie „Mock” (Atrapa obiektu testowanego)
 • Problemy przygotowania złożonego środowiska i złożonych danych testowych
 • Automatyzacja testów jednostkowych
 • Automatyzacja wykonywania
 • Łączenie testów jednostkowych w scenariusze testowe
 • Generowanie testów jednostkowych

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin