Podstawy modelowania procesów biznesowych z wykorzystaniem BPMN 2.0

06.06.2024 - 07.06.2024

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego.

Szkolenie on-line

1700 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Poznaj BPMN 2.0 – najlepszą graficzną notację służącą do opisywania procesów biznesowych i swobodnie analizuj i opisuj procesy biznesowe! 

Modelowanie procesów biznesowych stanowi podstawę coraz większej liczby różnego rodzaju przedsięwzięć. Może służyć do określenie w jaki sposób działa dana organizacja (tak zwany stan AS-IS), może zostać wykorzystane do optymalizacji własnych działań i określać docelowy sposób postępowania (procesy TO-BE), może wreszcie określać, które procesy mogą być przekazane firmie zewnętrznej (outsourcing). Coraz częściej też model procesów biznesowych jest podstawą do określenia kompleksowych wymagań dla oprogramowania wspierającego działanie firmy. Mimo że są różne formy przedstawienia wspomnianego modelu, notacja BPMN (Business Process Modeling Notation) wydaje się jednym z najlepszych podejściem do tematu. BPMN jest bowiem językiem wspólnym dla analityków biznesowych, „zwykłych” uczestników biznesu i programistów – notacja zrozumiała jest dla większości odbiorców prac analitycznych!

Inną zaletą tej notacji jest jej jednoznaczność oraz to, że daje możliwość modelowania praktycznie wszystkich procesów biznesowych niezależnie od specyfiki danej branży. BPMN nadaje się zarówno do opisu procesu biznesowego zachodzącego w organizacji samorządowej czy agendy rządowej, jak i również we wszelkiego rodzaju organizacji komercyjnych: od banków i innych instytucji finansowych, przez firmy dystrybucyjne, aż do zakładów produkcyjnych.

Uczestnicy szkolenia nabywają umiejętności modelowania procesów biznesowych za pomocą BPMN poprzez poznawanie trzech poziomów tej notacji: Beginner, Intermediate i Advanced.

Poziomy BPMN nowe

Beginner BPMN to podzbiór podstawowych elementów notacji BPMN pozwalających na:

 • „  Tworzenie bardzo prostych diagramów
 • „  Bardzo szybkie opanowanie podstaw BPMN i czytanie bardziej zaawansowanych diagramów
 • „  Opanowanie notacji przez osoby nie-techniczne (cały BPMN był testowany na tzw. „biznesie”)

Intermediate BPMN to zbiór najbardziej istotnych elementów notacji BPMN (poziom wystarczający dla około 80% wykonywanych modeli procesów biznesowych) wykorzystywanych w analizie biznesowej i zawiera Beginner BPMN plus:

 • „  Więcej rodzajów zdarzeń
 • „  8 dodatkowych typów zadań/czynności

Wreszcie Advanced BPMN zawiera rzadziej używane elementy notacji BPMN, ale niezbędno do modelowania procesów biznesowych w pełnym zakresie.

Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu będą między innymi umieć:

 • Czytać i analizować modele procesów zapisanych w BPMN
 • Tworzyć własne modele procesów w BPMN
 • Poznać ideę zastosowania notacji BPMN dla potrzeb restrukturyzacji organizacji

Nabywane umiejętności

 • Zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu określania celu procesu biznesowego oraz jego roli w organizacji
 • Zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu identyfikacji analizy i restrukturyzacji procesów biznesowych w organizacji
 • Poznanie notacji BPMN (Business Process Modeling Notation — Notacja Modelowania Procesów Biznesowych) na poziomach:Beginner, Intermediate i Advanced.
 • Umiejętności samodzielnego rozpoznawania i budowania modeli procesów zgodnie z BPMN

Czas trwania

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

 • Analitycy procesów biznesowych
 • Analitycy biznesowi i systemowi
 • Projektanci systemów IT
 • Kierownicy projektów
 • Kadra zarządzająca
 • Osoby chcące wykorzystywać modelowanie procesów dla restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • Podstawy modelowania procesów biznesowych
 • „Procesy biznesowe
  • †Procesy biznesowe w organizacjach†
  • Poziomy złożoności procesów
  • †Rodzaje procesów
 • Modele procesów biznesowych
  • † Zasady tworzenia modelu procesów biznesowych†
  •  Cele tworzenia modeli
  •  Modelowania w kontekście projektowym
 • Metody identyfikacji procesów
  • †  Modele referencyjne
  • †  Wiedza ekspertów
  • †  Własne metodyki
 • Pozyskiwanie informacji o procesach
  • †  Zbieranie danych – planowanie
  • †  Techniki pozyskiwania informacji
 • „Struktura modelu procesów biznesowych
  • †  Obszar modelowanej rzeczywistości
  • †  Dekompozycja procesów
  • †  Asocjacje procesów z innymi elementami organizacji
  • †  Koncepcje typu Framework
 • „Język opisu procesów
  • †  Opis tekstowy
  • †  Rodzaje notacji graficznych
  • „  Modelowanie procesów przy wykorzystaniu notacji BPMN na poziomie Beginner
  • †  Zakres zastosowania notacji BPMN
  • †  Diagramy BPD (ang. Business Process Diagram)
  • †  Czynności (Activities)
   • Zadania (Tasks)
   • Podprocesy (Sub-Process)
  • †  Bramki (Gateways)
   • Wykluczająca XOR
   • Równoległa AND
  • †  Połączenia (Connecting objects)
   • Przepływ sekwencyjny (Sequence Flow)
   • Przepływ informacji (Message Flow)
   • Powiązania (Association)
  • †  Artefakty(Artifacts)
   • Adnotacje (Annotations)
   • Grupy (Groups)
  • †  Sposoby grupowania (Swimlanes)
   • Basen (Pool)
   • Tor (Lane)
 • Modelowanie procesów przy wykorzystaniu notacji BPMN na poziomie Intermediat
  • Czynności (Activities)
   • Zadania (Tasks)
    • Zadanie usługowe (Service Task)
    • Zadanie wysyłania (Send Task)
    • Zadanie odebrania (Receive Task )
    • Zadanie użytkownika (User Task)
    • Zadanie reguły biznesowej (Business Rule Task)
    • Zadanie skryptowe (Script Task)
    • Zadanie manualne (Manual Task)
  • Podprocesy (Sub-process)
   • Podproces Ad-hoc Ad-hoc sub-process)
   • Podproces zdarzeniowy (Event sub-process)
  • Bramki (Gateways)
   • Bramki oparte na zdarzeniach (Event Based Gateways)
  • Zdarzenia (Events)
   • Wiadomość (Message)
   • Sygnały (Signal)
   • Czasowe (Timer)
   • Warunkowe (Conditional)
   • Zerwania (Terminate)
  • Obiekty danych (data objects)
   • Obiekty danych
   • Wejścia danych (Data input)
   • Wyjścia danych (Data otput)
   • Magazyn danych (Data store)
 • Modelowanie procesów przy wykorzystaniu notacji BPMN na poziomie Advanced
  • Czynności (Activities)
   • Podprocesy (Sub-process)
    • Transakcja (Transaction)
   • Pętle (Looping)
   • Czynności wieloinstancyjne (Multiple instances)
    • Sekwencyjne (Sequential)
    • Równoległe (Parallel)
  • Bramki (Gateways)
   • Bramka niewykluczająca OR (Inclusive  Gateway)
   • Bramka złożona (Complex Gateway)
  • Zdarzenia (Events)
   • Łącze (Link)
   • Wielokrotne (Multiple)
   • Wielokrotne równoległe (Parallel Multiple)
   • Kompensacja (Compensation)
   • Eskalacja (Escalation)
   • Anulowanie (Cancel )
  • Przepływ warunkowy (Conditional flow)
  • Kolaboracje i konwersacje
   • Procesy prywatne i publiczne
   • Modelowanie kolaboracji (współpracy)
   • Diagramy Konwersacji (Conversations)
   • Porównanie Kolaboracja i Konwersacja
  • Choreografie
  • Zadanie choreografii
  • Choreografia złożona
  • Kolaboracje, procesy i choreografie
  • Kiedy używać diagramów choreografii?
 • Sposoby doskonalenia procesów biznesowych
  • Reinżynieria procesu – Business Process Reengineering (BPR)
  • Ciągłe doskonalenie procesów – Kaizen
 • Model dojrzałości procesów i organizacji oraz jego wykorzystanie
 • BPM (Business Process Management) i Zarządzanie Zmianą

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin