Outsourcing testów

15.03.2023

Szkolenie on-line

1000 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Sprawdzone podejście do wdrożenia, zarządzania, monitorowania i oceny procesu testowego realizowanego w oparciu o zasoby zewnętrzne.

Nabywane umiejętności:

 • Umiejętność określania realistycznych celów outsourcingu procesu testowego oraz wyznaczenia prawidłowego współczynnika rentowności przedsięwzięcia (ROI)
 • Zdolność do uruchomienia outsourcingu „krok po kroku”, od zaplanowania, poprzez wybór partnera, przeprowadzenie z nim negocjacji, sformułowaniu i podpisaniu odnośnej umowy, aż po implementację usługi
 • Nabycie wiedzy o narzędziach, metrykach, metodach i modelach współpracy zapewniających sukces
 • Monitorowanie czynności związanych z testowaniem i wytwarzaniem artefaktów
 • Zwiększenie produktywności poprzez współpracę z użytkownikami, programistami i pracownikami działu serwisu outsourcingu testów

Opis szkolenia

Jak uniknąć pułapek związanych z outsourcingiem testów? Ucz się na błędach innych.

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na outsourcing procesu testowego lub jego części, należy wybrać taki model współpracy z dostawcą usług, który zapewni możliwie najlepsze efekty. Szkolenie pomaga w zdefiniowaniu celów i strategii outsourcingu oraz w podjęciu decyzji co ma być objęte outsourcingiem na podstawie wieloletnich doświadczeń osób, które bywały po obu stronach projektów outsourcingowych testów.

Szkolenie prowadzone w formie warsztatu pokazuje jak optymalnie znaleźć i wybrać dostawców usług testowych oraz jak sprawnie przekazać na zewnątrz określony w kontrakcie zakres czynności związanych z testowaniem. Kursanci otrzymują wiedzę na temat konstruowania umów serwisowych (SLA – Service Level Agreement), odszkodowań umownych oraz kompleksowej kontroli procesu outsourcingu testów.

Czas trwania:

1 dzień (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników testów i oprogramowania oraz kandydatów na te stanowiska, którzy decydują się na outsourcing testowania lub mają problemy z jego prowadzeniem. Omawiane w trakcie szkolenia skuteczne praktyki wynikające z doświadczenia będą użyteczne niezależnie od rodzaju wybranego outsourcingu.

Tematy ćwiczeń:

W celu utrwalenia wiedzy nabywanej podczas szkolenia uczestnicy wykonują szereg ćwiczeń, między innymi z zakresu:

 • Ustalaniu strategii outsourcingu
 • Tworzeniu kontraktu z dostawcą usług
 • Konstruowaniu procesu testowego

Tematy zajęć:

 • Proces outsourcingu
  • Strategia
   • Cele
   • Zakres
   • Sposoby podejścia
  • Wybór dostawcy
   • Profil dostawcy
   • Zapytanie ofertowe
   • List intencyjny
 • Szkic kontraktu
  • Poziom usług
  • Odpowiedzialności
  • Plan awaryjny
  • Prawa
  • Eskalacja poziomu współpracy
  • Odszkodowanie
  • Zakończenie kontraktu
 • Wdrożenie outsourcingu procesu testowego
  • Standardy i procedury
  • Struktura organizacyjna
  • Infrastruktura środowiska testowego, narzędzia
  • Transfer wiedzy
  • Budżet i jego ewentualna korekta
  • Komunikacja
  • Outsourcing procesu zarządzania i jego kontrola
  • Zmiany procesu outsourcingu

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin