Metody udoskonalania procesu testowego

16.10.2017

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego.

Warszawa

Siedziba Edusolution, ul. Eustachego Tyszkiewicza 21.

1000 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Lepsze jest wrogiem dobrego – praktyczny przewodnik po doskonaleniu procesu testowego.

Nabywane umiejętności:

 • Nadzorowanie i wykonanie oceny dojrzałości procesu testowania w projektach
 • Zdolność do ulepszania procesu testowego dla organizacji dowolnej wielkości
 • Skuteczne używanie modelu Test Process Improvement (TPI®)
 • Umiejętność:
  • wskazania obszarów wymagających udoskonalenia
  • planowania ulepszeń
  • oceny wyników wprowadzenia usprawnień
 • Szybkie uzyskiwanie wymiernych rezultatów w wyniku racjonalizacji procesu testowego – ocenę opłacalności podwyższenia poziomu dojrzałości
 • Łatwość wprowadzania w życie ulepszeń procesy testowego autonomicznie – w oderwaniu od innych obszarów działania przedsiębiorstwa
 • Możliwość skorelowania poprawy procesu testowego z ulepszaniem procesów w całym przedsiębiorstwie wynikających z wdrażania modelu dojrzałości organizacyjnej CMM/CMMI

Opis szkolenia

Testowanie jest często postrzegane jako kosztowny i niekontrolowany niczym proces. Kierownictwo widzi testowanie jako działanie za długo trwające, systematycznie przekraczające ustalone w planach ramy czasowe i w niejasny sposób wpływające na jakość podmiotów testów. Najwyższy czas ten pogląd zmienić! Niezależnie czy w proces testowania zaangażowanych jest dwie czy dwieście osób, wiedza zawarta w niniejszym szkoleniu dzięki systematycznemu podejściu pomoże zoptymalizować stosowany obecnie proces testowy. Oczywiście jest silna zależność metod poprawy procesu od wielkości grupy testowej i jej typu. Dlatego głównym celem szkolenia jest pokazanie, jak dostosować model TPI® (Test Process Improvement) do własnej organizacji.

Czas trwania:

1 dzień (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia: 

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników testów i oprogramowania, kandydatów na te stanowiska, inżynierów procesu i tych wszystkich, którzy chcą przyczynić się do udoskonalenia procesu testowego w swojej organizacji.

Tematy ćwiczeń:

W celu utrwalenia wiedzy nabywanej podczas szkolenia uczestnicy wykonują szereg ćwiczeń, między innymi z zakresu:

 • Oceny jakości procesu testowego
 • Wyznaczania wymiernych celów
 • Poprawy istniejących procesów

Tematy zajęć:

 • Kontekst procesu testowania i jego ulepszania
  • Typy organizacji
  • Metodyki wytwarzania oprogramowania
  • Modele oceny jakości i dojrzałości procesów
  • Relacja między jakością procesów, projektów i produktów
 • Omówienie modeli do oceny jakości testowania
  • Testing Maturity Model (TMM)
  • Maturity Model for Automated SW Testing (MMAST)
  • Testing Assessment Programme (TAP)
  • Testing Capability Maturity Model (TCMM)
  • Testing Improvement Model (TIM)
  • Test Organization Maturity Model (TOM)
  • Testability Support Model (TSM)
  • Test Process Improvement (TPI)
 • Model TPI
  • Poziomy dojrzałości
  • Obszary kluczowe
  • Punkty kontrolne
  • Propozycje usprawnień
  • Macierz poziomów dojrzałości
 • Zastosowanie modelu
  • Proces zmian w procesie
  • Wstępne oszacowanie jakości procesu
  • Organizacja procesu zmian
  • Konieczna wiedza i umiejętności
  • Zyski oraz koszty TPI
 • Narzędzia wspierające
 • Poprawa procesu dla małych grup
  • Cele, zakres
  • Pożądane kompetencje
  • Ulepszenia aktywności
  • Rezultaty usprawnień
  • Co robić a czego unikać
  • Korzyści płynące z doświadczenia

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin