Automatyzacja procesu testowego

1000 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Posiądź umiejętność trafnego doboru narzędzi wspomagających proces testowania i uniknij kosztownych niepowodzeń.

Nabywane umiejętności:

 • Umiejętność określania korzyści z automatyzacji procesu testowego
 • Sprawniejsze poruszanie się w świecie różnego typu narzędzi związanych z testowaniem
 • Zrozumienie zasad działania narzędzi testowych, w tym narzędzi do automatycznego wykonywania testów
 • Sprawniejsze wdrożenie narzędzi w projekcie lub w firmie
 • Zdolność do prawidłowego określania ryzyka przedsięwzięcia i unikanie pułapek stojących na drodze automatyzacji
 • Biegłość w prawidłowym obliczaniu kosztów związanych z implementacją narzędzi i ich pielęgnacji
 • Zdolność do obniżania kosztów automatyzacji

Opis szkolenia

Niniejsze szkolenie ukazuje proces automatyzacji procesu testowania w trzech aspektach: jako sztukę wyboru narzędzi opartą na ich taksonomii, jako zdolność do prawidłowej oceny opłacalności przedsięwzięcia oraz jako proces wdrożenia narzędzi i ich późniejszego serwisu. Podejście takie minimalizuje ryzyko niepowodzenia. Uczestnik szkolenia otrzymuje komplet informacji, co narzędzia potrafią i czego nie potrafią zautomatyzować. Ukazane są sposoby uniknięcia pułapek czyhających na osoby związane z automatyzacją testów, w tym z najważniejszą – nierealistycznymi oczekiwaniami. Instruktor pokazuje krok po kroku proces selekcji narzędzi, na bazie których zostanie zbudowane środowisko automatyzacji testów, proces ich wdrażania w przedsiębiorstwie i dokonanie za ich pomocą optymalizacji procesu testowania. Dotyczy to zarówno drogi opartej na narzędziach komercyjnych, jak i robionych własnym sumptem. Szkoleniu towarzyszy pokaz wybranych narzędzi automatyzujących różne aspekty procesu testowania.

Czas trwania:

1 dzień (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich udziałowców procesu testowania, którym leży na sercu kwestia stworzenia sprawnego środowiska automatyzującego proces testów lub jego ulepszenie. Oczekiwanym przygotowaniem słuchaczy jest znajomość podstaw testowania oraz pewne praktyczne doświadczenia z narzędziami wspierającymi testowanie.

Tematy ćwiczeń:

W celu utrwalenia wiedzy nabywanej podczas szkolenia uczestnicy wykonują szereg ćwiczeń, między innymi z zakresu:

 • Oszacowania opłacalności inwestycji w narzędzia
 • Konstruowania planu testów: harmonogramu, zakresu, analizy ryzyka i kosztów
 • Wykorzystania narzędzi wspomagających procesy zarządzania i testowania

Tematy zajęć:

 • Korzyści płynące z automatyzacji
  • Oszczędność czasu
  • Zwiększenie wydajności
  • Znaczna poprawa procesu raportowania
  • Redukcja kosztów
 • Ryzyka
  • Ryzyko braku czasu
  • Ryzyko za małych zasobów
  • Ryzyko nieprawidłowych pomiarów
  • Ryzyko złego oszacowania kosztów
  • Ryzyko nierealistycznych oczekiwań
 • Najczęściej popełniane błędy
  • Niezdefiniowany proces testowy
  • Nieokreślone wyniki
  • Zbyt duża dynamika rozwoju kodu
  • Mała użyteczność
  • Niewystarczające zasoby
  • Pisanie programów testujących oprogramowanie
  • Zmienne dane wejściowe
  • Związane z danymi wyjściowymi w postaci graficznej
 • Czynniki kosztowe
  • Koszty pozyskania narzędzi
  • Koszty szkoleń
  • Dokumentacja
  • Koszty infrastrukturalne
  • Koszty rozwoju
  • Koszty serwisu
  • Koszty zarządzania
 • Taksonomia narzędzi
  • Narzędzia wspomagające proces zarządzania testami
  • Zarządzanie konfiguracją
  • Zarządzanie zgłoszeniami błędów
  • Repozytoria wymagań i ich testowanie
  • Śledzenie związków wymagań
  • Testy statyczne
  • Sterowniki i zaślepki
  • Testy wydajnościowe
  • Roboty testowe
 • Automatyzacja różnych obszarów związanych z testowaniem
 • Narzędzia w procesie wytwórczym
  • Weryfikacja wersji
  • Wspomaganie testów jednostkowych
  • Testy regresji
  • Testy systemowe
  • Testy akceptacyjne

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin